15 miljoner kronor till kraftsamling för öppna data i Stockholmsregionen

Stockholms gångstråk - ett exempel på öppna data från Stockholms stad.


Nu kraftsamlar Stockholms stad och övriga kommuner i regionen för att tillgängliggöra mer öppna data till små och medelstora företag. Satsningen finansieras med 15 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.


Den nya satsningen Öppna Data i Stockholmsregionen, där Stockholms stad och Storsthlm, (tidigare Kommunförbundet Stockholms län) är viktiga aktörer, syftar till att stärka arbetet med öppna data i regionens 26 kommuner.


Ska stimulera användning av kommunernas öppna data


Det handlar bland om att utveckla gemensamma standarder för öppna data, att tillgängliggöra mer öppna data och att stimulera företagens användning av kommunernas öppna data.


Strukturpartnerskapet Stockholm har beslutat att finansiera projektet med 15 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.


Stor tillväxtpotential inom området


Kommunerna i Stockholmsregionen har stora mängder data med potential att kommersialiseras i form av nya produkter och tjänster.


– Det finns en stor och delvis outforskad tillväxtpotential inom detta område. Projektet innebär ett gemensamt startskott för arbetet i länet, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholm.


Strukturpartnerskapet Stockholm har även beslutat att 25 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden ska satsas för att stärka och koppla ihop de tre strategiskt viktiga testmiljöerna i regionen – Urban ICT Arena i Kista, Södertälje Science Park och Open Lab.


Mer information om satsningen Öppna Data


Mer information om Strukturpartnerskapet Stockholm


Mer information om ERUFVidare till hela nyheten om:
15 miljoner kronor till kraftsamling för öppna data i StockholmsregionenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad