Anpassningar av svensk rätt till EU- förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Regeringen lämnar i lagrådsremissen förslag som ska anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG.Vidare till hela nyheten om:
Anpassningar av svensk rätt till EU- förordningen om kliniska läkemedelsprövningarSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen