Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Propositionen innehåller förslag med avsikt att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG. Förordningen trädde i kraft den 16 juni 2014. Det datum när den börjar gälla fastställs dock först när förordningens portal och databas nått full funktionalitet.Vidare till hela nyheten om:
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningarSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen