Beställarenheten på Kungsholmens äldreomsorg är först i Sverige med att bli stjärnmärkt


På Demensdagen förra veckan fick beställarenheten på Kungsholmens äldreomsorg ta emot sin stjärnmärkning. Kungsholmens beställarenhet är den första i Sverige som blir stjärnmärkt efter att ha genomgått Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell.


Under utbildningen för stjärnmärkningen fick Anna Björngård och Pia Lindman idén att ta fram en checklista som kan användas som stöd för biståndshandläggare som arbetar med personer som har demens eller kognitiv svikt.


Anna Björngård, metodutvecklare på beställarenheten.


Beställarenhetens metodutvecklare Anna Björngård har tillsammans med kollegan Pia Lindman utvecklat en checklista som utgår från biståndshandläggarnas roll. Checklistan följer även de nationella riktlinjerna för vård- och omsorg vid demenssjukdom. Under våren har checklistan implementerats i arbetet på Kungsholmen, och används som stöd vid handläggning och bedömning för alla personer med demens eller kognitiv svikt.


– Det känns väldigt roligt att vi blir stjärnmärkta! Det betyder att vi har gedigen demenskunskap på enheten och det ger en ökad trygghet för våra äldre. Det känns också roligt att checklistan nu är med i utbildningen för stjärnmärkningen, säger Anna Björngård.


Målet är att fortsätta utvecklas
Målet är att beställarenheten ska fortsätta att utveckla sin kompetens inom området demens. I sitt arbete möter biståndshandläggare många anhöriga och även i det mötet kan checklistan användas för att lotsa vidare till mer information och andra kontakter som personen behöver.


- Under ett års tid har vi arbetat systematiskt och kompetenshöjande. Detta har ökat medarbetarnas kunskaper inom områdena kognitiv svikt, demens och demensliknande tillstånd. Vi chefer är stolta över att som första enhet inom myndighetsutövning få en kvalitetscertifiering, i form av Stjärnmärkning, och det känns jätteroligt, säger Tero Tegel enhetschef beställarenheten.


Vad är Stjärnmärkt?
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig främst till hemtjänstenheter och särskilda boenden men även till biståndshandläggare. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.


Biståndshandläggare arbetar med att utreda behov, fatta beslut och följa upp
Beställarenheten arbetar med målgruppen seniorer som är 65 år och äldre. Biståndshandläggare är socionomer som arbetar med att utreda behov, fatta beslut och följa upp om insatser som hemtjänst, servicehus samt vård- och omsorgsboende.


Läs mer
Svenskt Demenscentrum artikel om Kungsholmens arbete med checklistan för biståndhandläggning och ladda ner checklistanVidare till hela nyheten om:
Beställarenheten på Kungsholmens äldreomsorg är först i Sverige med att bli stjärnmärktSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad