Bidra till utvecklingen av Söders parker


Just nu jobbar Södermalms stadsdelsförvaltning med att ta fram en ny parkplan. Den beskriver hur Söders parker ska vårdas, bevaras och utvecklas. Under sommaren har vi uppmanat Söders invånare och besökare att hjälpa oss i arbetet genom att tycka till. Totalt har vi fått in över 1 000 synpunkter.


Många har pratat park med oss


Under sommaren 2018 har invånare och besökare haft möjlighet att tycka till genom vår webbdialog eller genom att träffa representanter från Södermalms stadsdelsförvaltning i parkerna. Totalt har över 1 100 synpunkter kommit in till oss under perioden 22 maj-27 augusti. Tack till alla som har tyckt till!


Webbdialogen är stängd men det går bra att klicka runt och läsa de synpunkter som lämnats.


Tyck om Söders parker, webbdialog


Nästa steg


Nu arbetar förvaltningen med att sammanställa synpunkterna för att kunna presentera dem på den här sidan. Därefter kommer vi att arbeta in synpunkterna i den nya parkplanen.Fakta om parkplanen


En parkplan är det underlag som stadsdelsförvaltningen utgår ifrån i planeringen av hur parker och grönområden i stadsdelen ska utvecklas och skötas. I planen beskrivs också parkernas karaktär. Södermalms nuvarande parkplan som nu ska uppdateras togs fram 2009.


Södermalms nuvarande parkplanVidare till hela nyheten om:
Bidra till utvecklingen av Söders parkerSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad