Bidra till utvecklingen av Söders parker


Hur kan din park bli bättre? Just nu jobbar Södermalms stadsdelsförvaltning med att ta fram en ny parkplan. Den beskriver hur Söders parker ska vårdas, bevaras och utvecklas. Hjälp oss i arbetet genom att tycka till.


Tyck om Söders parker, webbdialog


Prata park med oss


Under juni och augusti 2018 har du möjlighet att träffa representanter från Södermalms stadsdelsförvaltning för att ställa frågor om parkplanen eller lämna synpunkter och idéer. Vi vill gärna veta hur du använder parkerna - vilka parker som du tycker om och vilka du undviker och önskar att vi ska förbättra.  • Lördag 25 augusti klockan 15.00-17.00 i Hammarby Sjöstad/Luma park.

Så går det tillFakta om parkplanen


En parkplan är det underlag som stadsdelsförvaltningen utgår ifrån i planeringen av hur parker och grönområden i stadsdelen ska utvecklas och skötas. I planen beskrivs också parkernas karaktär. Södermalms nuvarande parkplan som nu ska uppdateras togs fram 2009.


Södermalms nuvarande parkplanVidare till hela nyheten om:
Bidra till utvecklingen av Söders parkerSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad