CGI offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Acando

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.Vidare till hela nyheten om:
CGI offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i AcandoSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Dagens Instrustri