Dags att söka föreningsstöd


Nu kan föreningar och organisationer i stadsdelen ansöka om aktivitetsstöd 2019.


Stödet ges i första hand till föreningar som bedriver verksamhet för flickor och pojkar (barn och ungdomar), kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning, kvinnor och män med missbruksproblematik samt deras närstående eller äldre kvinnor och män. För att kunna beviljas föreningsbidrag ska din förening ha aktiviteter som riktar sig till alla boende i stadsdelen.
Föreningarna som får bidrag ska följa de demokratiska värderingar som råder i samhället och främja jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, frihet från våld samt motverka diskriminering
Sista ansökningsdag är den 30 april.


Blankett och gällande riktlinjer


Här hittar du blanketter och riktlinjerVidare till hela nyheten om:
Dags att söka föreningsstödSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad