Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Debatt

Datum Rubrik Liknande
Idag 10:22 ”Dyrt, dumt och farligt att investera i kärnkraft”
Idag 10:17 ”Bekvämare återvinning kan få fler att behålla papperstidningen”
Idag 21:00 ”Stora dagstidningar dränerar stödet till de lokala medierna”
Idag 16:50 ”Rörig blandning av offentlig och privat vård driver de privata försäkringarna”
Idag 16:47 ”Sjukvårdsförsäkringarna avgörande för småföretagen”
2019-12-08 ”Behålla kärnkraften viktigt i förnyelse av S klimatpolitik”
2019-12-07 ”Göteborgs universitet är inte skyldigt bjuda in SD att föreläsa”
2019-12-06 ”Arbetsförmedlingens kaos är Stefan Löfvens ansvar”
2019-12-06 ”Sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård”
2019-12-05 ”Privata sjukvårdsförsäkringar underminerar offentlig vård”
2019-12-05 ”Regeringen saknar förslag för barnen som inte lyckas i skolan”
2019-12-05 ”Utbyggt insamlingssystem kan tvinga tidningar att lägga ned”
2019-12-05 ”Alla har ett ansvar för en hållbar konsumtion”
2019-12-04 ”Kakans storlek är viktigare än fördelningen”
2019-12-03 ”Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap”
2019-12-03 ”Inte säkert fastighetsnära tidningsinsamling är bättre”
2019-12-03 ”Skambeläggande är inhumant och inget för klimatrörelsen”
2019-12-03 ”M vägrar erkänna att välfärden behöver mer resurser”
2019-12-03 ”Ojämlikhet i Pisa 2018 kräver politiskt mod för att hantera”
2019-12-02 ”Pappersbranschen vägrar införa en bättre tidningsinsamling”


2019-12-02 ”Problemet är överkonsumtionen, inte låginkomsttagares konsumtion”
2019-12-02 ”Varför skriver inte M, L och KD ett ord om vindkraftens utveckling?”
2019-12-02 ”Debatten har inte ändrat vår uppfattning”
2019-12-01 ”Sverige kan visa vägen med rimligt fördelade klimatbördor”
2019-11-30 ”En haverikommission måste se över marknadsexperimenten”
2019-11-29 ”Legalisering av narkotika minskar inte gängvåldet”
2019-11-29 ”Kärnkraft skulle bli oerhört dyrt för industri och skattebetalare”
2019-11-29 ”Öbergs rekommendationer kan hämma Sveriges ledande position”
2019-11-28 ”Onyanserad debatt bakom växande konsumtionsskam”
2019-11-28 ”Belägg saknas för tvärsäkra påståenden om amerikanska it-lagen”
2019-11-27 ”Kärnkraft behövs i det svenska energisystemet”
2019-11-27 ”Barnkonventionen ger föräldrar rätt att fostra sina barn”
2019-11-27 ”Ny teknik kan skydda Sveriges digitala suveränitet”
2019-11-27 ”Timbros verklighetsfrämmande skatteförslag skulle öka klyftorna”
2019-11-27 ”Skattehöjningar gör inte sjukvården bättre”
2019-11-26 ”Färre uppklarade brott när vi fokuserar på grov brottslighet”
2019-11-26 ”Öbergs slutsatser om it-säkerhet går emot regeringens utredningsdirektiv”
2019-11-26 ”Mer socialism skulle vara förödande för sjukvården”
2019-11-25 ”Sänk skatterna på arbete och kapital med 245 miljarder”
2019-11-25 ”Varför kräver SD vetenskaplig grund för public service men inte i klimatfrågan?”


2019-11-25 ”Viktigt att politiken inte luckrar upp anställningsskyddet ytterligare”
2019-11-24 ”UD byter i dag benämning från Vitryssland till Belarus”
2019-11-23 ”De praktiska problemen med läkemedelsbrist måste lösas”
2019-11-22 ”Vi har råd att bevara den svenska välfärdsmodellen”
2019-11-22 ”SD:s public service-kritik är politisk propaganda”
2019-11-22 ”Omfattande vetenskapligt underlag för effekter på människors hälsa”
2019-11-21 ”Sveriges digitala suveränitet hotas av it-tjänster i molnet”
2019-11-21 ”Sveriges kristna råd förstår inte hur religiösa friskolor begränsar barn”
2019-11-21 ”I svenska vården finns redan över ett hundra nationella kvalitetsregister”
2019-11-21 ”Övertygande skäl saknas att överge överskottsmålet just nu”
2019-11-20 ”Ett osakligt och onyanserat public service måste reformeras”
2019-11-19 ”Barnkonventionen får inte bli hinder för barns religion”
2019-11-19 ”Att värna välfärden är att värna Sveriges framtida välstånd”
2019-11-18 ”Låt Ivo betygsätta vårdgivare och publicera läkares resultat”
2019-11-18 ”Fel likställa ava med sms-anställningar”
2019-11-18 ”En underfinansierad välfärd hotar på sikt också demokratin”
2019-11-18 ”Jonung och Andersson glömmer statens stora förmögenhet”
2019-11-18 ”Inga trovärdiga rapporter om hälsoskadlighet”
2019-11-18 ”KD:s nej till höghastighetståg var ett samhällsekonomiskt välgrundat beslut”