Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Debatt

Datum Rubrik Liknande
Idag 17:00 ”Regeringen måste leda arbetet med storskalig coronatestning”
Idag 13:32 ”TV4:s nyheter kommer inte ställas bakom en betalvägg”
2020-04-08 ”Svenskars ökade optimism minskar respekt för smitta”
2020-04-08 ”Jag håller med Svenskt näringsliv”
2020-04-08 ”Vi säger nej till smygsocialisering av Sverige”
2020-04-08 ”Risk att TV4:s relevans som alternativ till SVT minskar”
2020-04-08 ”Sverige behöver vederhäftiga prognoser och bedömningar”
2020-04-07 ”Svensk vaccinfabrik behövs för att säkra leveranserna”
2020-04-07 ”Självklart ska Sveriges återhämtning vara grön”
2020-04-06 ”Låt staten få ett långsiktigt ägande i företag man räddar”
2020-04-06 ”Rosengrens kritik är slarvig och missvisande”
2020-04-05 ”Bjud in M till samarbete med S, C, L och MP om nästa krispaket”
2020-04-04 ”SVT agerar statstelevision i krisen – då behövs öppet TV4”
2020-04-03 ”Konkurser kan till i höst öka arbetslösheten med 350.000”
2020-04-02 ”I ett krigsliknande läge hjälper inte stimulanspolitik”
2020-04-02 ”Stark vetenskaplig evidens för reformbehov på arbetsmarknaden”
2020-04-02 ”Varför inte satsa på krispaket med klimatprofil också i Sverige?”
2020-04-02 ”Vårt förslag skulle kunna leda till minskat drickande”
2020-04-01 ”Risk att auktoritära stater nu tar över svenska företag”
2020-04-01 ”Sänkta krav på skyddsutrustning saknar vetenskaplig grund”


2020-04-01 ”Vi måste vara öppna också för skrämmande prognoser”
2020-03-31 ”Använd den gröna given till att rädda Europas ekonomi”
2020-03-31 ”Se över lagstiftningen om prioriteringar när krisen är över”
2020-03-31 ”Cyniskt att använda coronakrisen för alkohollobbying”
2020-03-31 ”Förändringar i arbetsrätten riskerar att förvärra situationen”
2020-03-31 ”Med den svenska partsmodellen har vi redan en flexibel arbetsmarknad”
2020-03-30 ”Skräckprognoser om corona försvårar för beslutfattare”
2020-03-30 ”Vilka åtgärder, hur stränga och hur långa ska vi acceptera?”
2020-03-30 ”Överraskar inte att nyliberalerna nu blir upprörda”
2020-03-30 ”Viktigt att prioriteringar i vården görs öppet och transparent”
2020-03-29 ”Arbetsmarknadens flexibilitet avgör hur vi klarar krisen”
2020-03-28 ”Coronarestriktionerna riskerar öka kriminalitet och social oro”
2020-03-27 ”Byt coronastrategi och isolera bara utsatta riskgrupper”
2020-03-27 ”Varför slår Torbjörn Tännsjö in öppna dörrar?”
2020-03-27 ”Prioritering sker efter biologisk men inte kronologisk ålder”
2020-03-26 ”Sveriges invandrare drabbas hårdast av coronakrisen”
2020-03-26 ”Låt restauranger sälja öl och vin till dem som hämtar mat”
2020-03-25 ”Vi bör rädda de unga om vården inte kan klara alla”
2020-03-25 ”Norge är fortfarande demokratiskt”
2020-03-24 ”100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch”


2020-03-24 ”Ovetenskapligt att måla upp en nära förestående apokalyps”
2020-03-24 ”Inte sant att Sverige är nyliberalt”
2020-03-24 ”Katastrofsocialism löser inte coronakrisen”
2020-03-24 ”Folkhälsomyndigheten måste redovisa data och modeller”
2020-03-23 ”Bekämpningen av corona hotar avskaffa demokratin”
2020-03-23 21 näringslivstoppar: ”Coronakommission behövs för att rädda vårt samhälle”
2020-03-22 ”Låt inte de välbeställda köpa sig före i coronakrisens köer”
2020-03-22 ”Akut att Sverige testar fler – forskningslabb kan hjälpa till”
2020-03-21 ”Regeringens krispaket löser inte småföretagens problem”
2020-03-20 ”Akuta insatser krävs annars kan coronavård stoppas”
2020-03-19 ”Det här är inte den sista viruspandemin”
2020-03-18 ”Rädda svenskt kulturliv med katastrofplan från trettiotalet”
2020-03-18 ”Utan bra data kan vi inte veta hur stort matsvinnet är”
2020-03-17 ”35.000 vårdanställda måste gå hem om skolorna stängs”
2020-03-16 ”Låt de med nedsatt immunförsvar stanna hemma med ersättning”
2020-03-16 ”Journalistiken hängde inte med när makten drog till Bryssel”
2020-03-15 ”Så kan vi halvera Sveriges koldioxidutsläpp nu”
2020-03-14 ”FN-veto är ett hot mot lösning av Syrienkrisen”
2020-03-13 ”Coronasmittan bereder väg för en större omställning”