Eldningsförbud i Stockholms län – många risker med det torra och varma vädret

På grund av det torra vädret är det just nu eldningsförbud i Stockholms stad. Förbudet gäller även särskilt iordningsställda grillplatser. Det torra vädret kan inte bara orsaka bränder utan innebär en fara för känsliga personer.


Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut från och med den 30 juli 2018, klockan 17:00 om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län.


Eldningsförbudet gäller även iordningsställda grillar på allmän plats, så som till exempel badplatser i hela Stockholm. Grillning är åter bara tillåten på egen tomt i grill på ben och under kontrollerade former – räddningstjänsterna avråder dock från grillning över huvud taget på grund av den extrema torkan.


Trangiakök och stormkök har öppen låga och omfattas av eldningsförbudet. Se till att ha vatten tillgängligt och grilla inte när det blåser.


Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller där du bor.
Eldningsförbud i Stockholms län, Storstockholms brandförsvars webbplats


Många påverkas av det varma vädret


Det torra och varma vädret kan inte bara orsaka bränder utan är extra farligt för känsliga personer så som småbarn, äldre och personer med vissa sjukdomar. 


Värmen och solen kan påverka alla. Tänk på att dricka ordentligt och använda solskydd. I Sverige är solen som starkast mellan klockan 11-15 på sommaren. Under dessa timmar kan det vara klokt att stanna inomhus eller söka sig till en skuggig plats.


Tips och råd i sommar, 1177 Vårdguidens webbplats


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport med faktablad och rekommendationer för kommuner vid värmebölja.


Effekter av höga temperaturer, MSB:s webbplats


Använd vattnet smart


Tänk på att vara försiktig med vattenanvändningen. Detta beror inte främst på att  grundvattennivåerna är ovanligt låga eller att det är "brist" på vatten. Orsaken är att flera vattenverk ligger nära sin tekniska maxkapacitet för att producera vatten. Den ovanligt varma och torra sommaren har lett till att vattenförbrukningen är högre än normalt.


Tips på smart vattenanvändning, Stockholm vatten och avfalls webbplats


Konsekvenser av det torra vädret i sommar, krisinformation.se


Information in English


The Stockholm County Administrative Board has decided that a fire ban applies in Stockholm County, given the high fire risk in forest and land. The fire ban covers all of Stockholm County as of July 30, 2018, at 17:00, and lasts until further notice.


Information about fire ban in different languagesVidare till hela nyheten om:
Eldningsförbud i Stockholms län – många risker med det torra och varma vädretSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad