Eldningsförbud i Stockholms län – många risker med det torra och varma vädret

På grund av det torra vädret är det just nu eldningsförbud i Stockholms stad. Förbudet gäller även särskilt iordningsställda grillplatser. Det torra vädret kan inte bara orsaka bränder utan innebär en fara för känsliga personer.


Just nu är det eldningsförbud i hela Stockholm, det gäller även alla iordningsställda grillar på allmän plats, så som till exempel badplatser. Grillning är bara tillåten i egen trädgård, egen kolonilott eller egen gård, och endast i grill på ben under kontrollerade former. Se till att ha vatten tillgängligt och grilla aldrig när det blåser.


Eldningsförbud i Stockholms län, Storstockholms brandförsvars webbplats


Många påverkas av det varma vädret


Det torra och varma vädret kan inte bara orsaka bränder utan är extra farligt för känsliga personer så som småbarn, äldre och personer med vissa sjukdomar. 


Värmen och solen kan påverka alla. Tänk på att dricka ordentligt och använda solskydd. I Sverige är solen som starkast mellan klockan 11-15 på sommaren. Under dessa timmar kan det vara klokt att stanna inomhus eller söka sig till en skuggig plats.


Tips och råd i sommar, 1177 Vårdguidens webbplats


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport med faktablad och rekommendationer för kommuner vid värmebölja.


Effekter av höga temperaturer, MSB:s webbplats


Använd vattnet smart


Tänk på att vara försiktig med vattenanvändningen. Detta beror inte främst på att  grundvattennivåerna är ovanligt låga eller att det är "brist" på vatten. Orsaken är att flera vattenverk ligger nära sin tekniska maxkapacitet för att producera vatten. Den ovanligt varma och torra sommaren har lett till att vattenförbrukningen är högre än normalt.


Tips på smart vattenanvändning, Stockholm vatten och avfalls webbplats


Konsekvenser av det torra vädret i sommar, krisinformation.seVidare till hela nyheten om:
Eldningsförbud i Stockholms län – många risker med det torra och varma vädretSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad