Enskede-Årsta-Vantör - ett stadsdelsområde för alla


I slutet av 2017 fattade stadsdelsnämnden beslut om verksamhetsplan och budget för 2018. Under 2018 fortsätter stadsdelsförvaltningens arbete mot visionen. Enskede-Årsta-Vantör - ett stadsdelsområde för alla.


Stockholm och stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör är en attraktiv plats där många vill bo och verka. Samtidigt är skillnaderna i förutsättningar för stora mellan olika områden och invånare.


Stadsdelsförvaltningen fortsätter under 2018 att bidra till att förverkliga stadens vision om ett Stockholm för alla. Enskede-Årsta-Vantör - ett stadsdelsområde för alla. Det innebär att vi varje dag strävar efter att erbjuda alla flickor, pojkar, kvinnor och män i stadsdelsområdet ett jämställt bemötande och en likvärdig verksamhet av hög kvalitet.


Under 2018 arbetar vi särskilt med: • Trygghet

 • Förebyggande insatser

 • Lokal utveckling

 • Hållbarhet

 • Samverkan

Här följer några exempel


Vi ökar tryggheten


Som stockholmare ska du kunna känna dig trygg i vardagen. Stadsdelsförvaltningen arbetar med flera aspekter av trygghet under 2018. • Med särskilda pengar från stadens Trygghetsfond förbättrar vi belysning och beskär buskar i den fysiska miljön runt om i våra stadsdelar

 • Som en del av vårt våldsförebyggande arbete genomför vi utbildningsprogrammet

V.I. P. - Viktig Intressant Person – för att ge personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning mer kunskaper om känslor, gränssättning och våld.


Vi arbetar förebyggande


Med tidiga insatser skapar vi jämlika livschanser för alla stockholmare. Stadsdelsförvaltningen arbetar förebyggande på olika nivåer i våra verksamheter. • Den 10 januari öppnar Familjens hus i Högdalen, en öppen mötesplats där vi erbjuder barnfamiljer tillgängligt och samlat stöd. På Familjens hus kan föräldrar träffa varandra, få hjälp med sina frågor och delta i aktiviteter och i föräldragrupper.

 • Att stödja ensamstående kvinnor utanför arbetsmarknaden att bli en del av samhället är angeläget för stadsdelsförvaltningen. Exempelvis har vi rekryterat så kallade stadsdelsmammor i Rågsved. Stadsdelsmammornas roll är att knyta kontakt med och stödja andra kvinnor att få svar på sina frågor om samhället, utbilda sig eller få ett arbete.

Vi satsar på lokal utveckling


Stockholm ska vara en stad med levande och trygga stadsdelar. Stadsdelsförvaltningen fortsätter därför 2018 det lokala utvecklingsarbetet i Hagsätra, Rågsved, Högdalen och Östberga. • 2018 sätter stadsdelsförvaltningen även fokus på Dalen. Ett Dalen Community Center planeras. Förvaltningens fältassistenter kommer att ha popup-verksamhet och öppna förskolan ännu mer generösa öppettider. Med medel från stadens Trygghetsfond kan belysningen förbättras och en konstgräsplan byggas.

 • För ett social hållbart bostadsbyggande startar stadsdelsförvaltningen 2018 projektet Fokus Hagsätra Rågsved i samarbete med förvaltningar och bolag i staden samt aktörer i Hagsätra och Rågsved.

Vi driver en hållbar utveckling


Stockholm ska vara en klimatsmart stad som utvecklas hållbart. När Enskede-Årsta-Vantör växer med ca 25 000 bostäder till år 2030 blir det viktigt för oss att erbjuda en hållbar stadsmiljö och en kommunal service med hög kvalitet även till alla nya invånare. • Vi skapar ändamålsenliga hållbara lokaler med god arbetsmiljö för våra nya verksamheter. 2018 öppnar vi exempelvis tre nya förskolor. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som i tuff konkurrens rekryterar och behåller kompetenta medarbetare.

 • Stadsdelsförvaltningen värnar och utvecklar grönområdena i området när staden förtätas. 2018 får vi tre nya naturreservat i stadsdelsområdet och utvecklar parkerna Hagdalen och Bandängen tack vare medel från Stadens projekt Grönare Stockholm.

Vi samverkar för att skapa resultat


Samverkan behövs för att lösa komplexa utmaningar och utveckla staden hållbart. Stadsdelsförvaltningen involverar boende, civilsamhälle och andra aktörer i utvecklingen av stadsdelsområdet. • Östberga ska vara en attraktiv och trygg stadsdel att bo och verka i.  Stadsdelsförvaltningen öppnar hösten 2018 ett allaktivitetshus i Östberga tack vare samarbete med flera förvaltningar och bolag i staden. Huset planeras i dialog med boende i Östberga.

 • Behoven i äldreomsorgen förändras. Forskning och digitalisering erbjuder stora möjligheter. Stureby vård- och omsorgsboende samarbetar med både KTH och KI. Under 2018 erbjuds 160 sjuksköterskestudenter verksamhetsförlagd utbildning, medarbetare får kompetensutveckling och i ett så kallat verklighetslabb samverkar kompetenser för att testa innovationer för framtidens äldreomsorg.


Mer information


Läs stadsdelsförvaltningens verksamhetsplan beslutad av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 14 december 2017.
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1914175
 Vidare till hela nyheten om:
Enskede-Årsta-Vantör - ett stadsdelsområde för allaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad