Enskede-Årsta-Vantör satsar på ökat valdeltagande

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har beviljats 500 000 kr för att öka valdeltagandet i Rågsved i val till riksdag, kommun och landsting år 2018.


Det är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som den 2 januari biföll förvaltningens ansökan om bidrag på 500 000 kr för att öka valdeltagandet i Rågsved, vilket är ett av de områden i staden som hade ett lågt valdeltagande i tidigare val.


Arbetet kommer att bedrivas genom verksamhet med valambassadörer, uppsökande arbete mot föreningslivet, riktade informationsträffar för föreningar, utbildning och uppsökande arbete genom gatu- och torginformation samt informationsbesök vid dörren. Den huvudsakliga målgruppen är unga och utrikes födda.


- Stadsdelsförvaltningen har en viktig roll för att öka valdeltagandet i de stadsdelar där det är lågt. Alla invånare ska vara väl informerade om hur de kan delta i och påverka samhället. Genom dessa satsningar hoppas vi kunna utveckla dialogen med invånarna och verksamma i området, kommenterar Gunilla Ekstrand, avdelningschef för Kultur, fritid och demokrati, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Vidare till hela nyheten om:
Enskede-Årsta-Vantör satsar på ökat valdeltagandeSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad