Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”), Fastators största innehavsbolag, offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr. Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.Vidare till hela nyheten om:
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus offentliggör obligationsprospektSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Dagens Instrustri