Fördjupat samarbete med fokus på nyanlända

I december tecknade Arbetsmarknadsförvaltningen genom Enheten för arbetsgivarsamverkan (EfAS) partnerskap med ett av Nordens största företag i vård- och omsorgsbranschen: Ambea med verksamheterna Vardaga och Nytida.


30 APL-platser till studerande


Samarbetet inleds med att Ambea erbjuder 30 APL-platser till de studerande som börjar sin YFI undersköterskeutbildning i januari. Ambea bidrar även till utbildningen med moment som är kopplat till kunskap och träning i dokumentation samt gästföreläsare.


Deltaktighet i Dua Nyanlända


– Vi är mycket glada att vi nu tecknat partnerskap med Ambea som också kommer vara delaktiga i förvaltningens arbete med Delegationen för unga & nyanlända till arbete (Dua Nyanlända) under 2018 med jobbspår inom vård & omsorg. För att kunna matcha nyanlända till jobben på svensk arbetsmarknad krävs både utbildning och stöd till jobb, för det behöver vi samverka med näringslivet säger Arjun Bakshi, förvaltningschef, Arbetsmarknadsförvaltningen.


Partnerskapet en bra plattform


– Vård och omsorg är en framtidsbransch och vi söker hela tiden efter nya medarbetare till våra verksamheter inom Nytida och Vardaga. Genom partnerskapet med Stockholms stad och Arbetsmarknadsförvaltningen skapar vi en bra plattform för att utbilda och kompetensförsörja morgondagens medarbetare, säger Fredrik Gren, VD Ambea.


Fakta Dua Nyanlända:


Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua Nyanlända) ska främja samverkan mellan kommun och arbetsförmedling samt utveckling av nya samverkansformer. Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.


Det främsta verktyget för att främja samverkan är lokala överenskommelser mellan i första hand kommuner och Arbetsförmedlingen. I februari tecknas en överenskommelse mellan Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning och Arbetsförmedlingen för samverkan Dua Nyanlända under åren 2018-2019.Vidare till hela nyheten om:
Fördjupat samarbete med fokus på nyanländaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad