Förstärkningen av Söder Mälarstrand vid Pålsundet skjuts fram i tiden


Den planerade förstärkningen av Söder Mälarstrand vid Pålsundet är ett komplicerat och omfattande arbete. Eftersom alla tillstånd ännu inte är godkända kan arbetet tidigast starta hösten 2019. Förberedelsearbetet fortsätter under tiden.


Stadens undersökningar av marken längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron, har visat att det är nödvändigt att förstärka strandkanten längs denna sträcka för att minska risken för ras. Kommunfullmäktige i Stockholms stad tog beslut om att genomföra projektet i februari i år.


Förberedearbetet fortsätter


Det är ett komplicerat och omfattande arbete som behöver göras, både i vattnet och på land, för att säkra platsen. För att kunna påbörja arbetet krävs ett flertal tillstånd, bland annat bygglov. Stadens ansökan om bygglov är ännu inte godkänd. Eftersom vissa arbeten i vattnet endast får utföras under perioden september-april innebär detta att arbetet på platsen tidigast kommer att starta hösten 2019. Förberedelsearbetet fortsätter under tiden.


Vi mäter markens rörelser kontinuerligt 


Staden har placerat ut rörelsemätare i det aktuella området som kontinuerligt mäter markens rörelser. Om risken för ras ökar kommer försiktighetsåtgärder att vidtas. Det innebär att det kan bli aktuellt att stänga av området.
Vidare till hela nyheten om:
Förstärkningen av Söder Mälarstrand vid Pålsundet skjuts fram i tidenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad