Fredsgatan stängs av för motorfordonstrafik


Fredsgatan i centrala Stockholm stängs av för motorfordonstrafik från och med den 16 juli 2018. Detta görs för att höja säkerheten vid regeringskvarteren kring Rosenbad.


Regeringskansliet har framfört till Stockholms stads trafikkontor att det är angeläget att av säkerhetsskäl stänga av Fredsgatan för motorfordonstrafik med omedelbar verkan. Regeringskansliet, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen gör bedömningen att avstängningen är nödvändig för att förstärka skyddet vid regeringskvarteren och begränsa risker kopplade till fordonstrafik i närheten av Rosenbad. Trafikkontoret hörsammar denna bedömning och Fredsgatan kommer därför att stängas av för motorfordonstrafik med start den 16 juli 2018. Fredsgatan kommer även i fortsättningen att vara öppen för gång- och cykeltrafik.


Avstängningen av Fredsgatan kommer innebära vissa svårigheter för biltrafiken i City, men av säkerhetsskäl måste denna åtgärd till. Varuleveranser hänvisas till en lastzon på Jakobsgatan där lossning och lastning ska ske. Stockholms stad har iordningställt lastzonen. Statens fastighetsverk har informerat hyresgäster om avstängningen av Fredsgatan, samt hur leveranser till dem ska hanteras. Endast utryckningsfordon och vissa drift- och underhållsfordon ges tillstånd att trafikera avstängt område. Sådana tillstånd hanteras av Regeringskansliet.


Avstängningen av Fredsgatan att kommer initialt att lösas med provisoriska trafikhinder men planen är att permanenta höj- och sänkbara pollare, likt de som finns på Strömgatan, ska installeras under det närmsta året. I samband med att avstängningen genomförs kommer trafikkontoret tillsammans med Statens fastighetsverk löpande att genomföra åtgärder för att förbättra för gående och cyklister vid anslutningen mot Rödbodgatan och Gustav Adolfs torg. Planen är att cyklister ska kunna trafikera Fredsgatan i båda riktningarna för att avlasta Strömgatan nedanför Rosenbad.


Biltrafiken har alternativa färdrutter längs bland annat Herkulesgatan, Mäster Samuelsgatan, Klaratunneln och Myntgatan.Vidare till hela nyheten om:
Fredsgatan stängs av för motorfordonstrafikSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad