Hur får vi bäst effekt av framtidens mediciner?

Mycket av den traditionella läkemedelsforskningen går ut på att hitta kemiska ämnen som har en läkande verkan i kroppen. Hur dessa tillförs kroppen är minst lika viktigt men här finns kunskapsluckor. Det har Swedish Drug Delivery Forum, SDDF, tagit fasta på.Vidare till hela nyheten om:
Hur får vi bäst effekt av framtidens mediciner?Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från NyTeknik