Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ)

Årsstämma i ChromoGenics AB (publ) hölls den 15 maj 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.Vidare till hela nyheten om:
Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ)Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Dagens Instrustri