Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövninga

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (EU-förordningen).Vidare till hela nyheten om:
Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen