Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om
gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag från den som omfattas av skyldigheterna enligt förordningen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 maj 2019.Vidare till hela nyheten om:
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänsterSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen