Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag för den som omfattas av skyldigheterna enligt förordningen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande.Vidare till hela nyheten om:
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänsterSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen