Kungörelse om antagande, Akalla 4:1 vid kv Porkala i stadsdelen Akalla

Ändring av detaljplan genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser i stadsdelen Akalla


Nedtages 13 juli 2018


Stadsbyggnadsnämnden har den 13-06-2018 antagit förslag till detaljplan för del av fastigheten Akalla 4:1 vid kv Porkala i stadsdelen Akalla, Dp 2016-10103. Beslut i ärende § 27.


Kungörelse om antagande, Akalla 4:1 vid kv Porkala i stadsdelen AkallaVidare till hela nyheten om:
Kungörelse om antagande, Akalla 4:1 vid kv Porkala i stadsdelen AkallaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad