Kungörelse om antagande, förslag till detaljplan för Primus 1, Lilla Essingen

Nya bostäder i stadsdelen Lilla Essingen


Nedtages 18 april 2018


Kommunfullmäktige har den 19 mars 2018, § 38 antagit förslag till
detaljplan för Primus 1, Lilla Essingen, Dp 2006-05021. Beslutet
har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2018-03-27.


Kungörelse om antagande, förslag till detaljplan för Primus 1, Lilla EssingenVidare till hela nyheten om:
Kungörelse om antagande, förslag till detaljplan för Primus 1, Lilla EssingenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad