Kungörelse om antagande, Gubbängen 1:1 vid kv Tippen i stadsdelen Högdalen

Ny detaljplan med fastighetsindelningsbestämmelser i stadsdelen
Högdalen


Nedtages 13 juli 2018


Stadsbyggnadsnämnden har den 13-06-2018 antagit förslag till detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 vid kv Tippen i stadsdelen Högdalen, Dp 2016-10106. Beslut i ärende § 27.


Kungörelse om antagande, Gubbängen 1:1 vid kv Tippen i stadsdelen HögdalenVidare till hela nyheten om:
Kungörelse om antagande, Gubbängen 1:1 vid kv Tippen i stadsdelen HögdalenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad