Kungörelse om antagande, Södermalm 8:57 i stadsdelen Södermalm

Ändring av detaljplan genom tillägg av
fastighetsindelningsbestämmelser i stadsdelen
Södermalm


Nedtages 13 juli 2018


Stadsbyggnadsnämnden har den 13-06-2018 antagit förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 8:57 i stadsdelen Södermalm, Dp 2016-10111. Beslut i ärende § 27.


Kungörelse om antagande, Södermalm 8:57 i stadsdelen SödermalmVidare till hela nyheten om:
Kungörelse om antagande, Södermalm 8:57 i stadsdelen SödermalmSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad