Kungörelse om granskning, Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm

Nybyggnad av kontor och bostäder


Nedtages 30 augusti 2018


Ett förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2015-14011, har upprättats av stadsbyggnadskontoret.


Planförslaget innebär utökad byggrätt för kontor, centrumändamål, bostäder och parkering. En miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har upprättats.


Kungörelse om granskning, Hästen 21 i stadsdelen NorrmalmVidare till hela nyheten om:
Kungörelse om granskning, Hästen 21 i stadsdelen NorrmalmSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad