Lämna synpunkter på ny detaljplan


Nu finns förslag till ny detaljplan för fastigheten där bland annat Älvsjö konditori ligger. Syftet är att bekräfta befintlig bebyggelse och verksamhet. Någon ny bebyggelse eller ändring av volym föreslås inte. Detaljplanen ska även kompletteras med skyddsbestämmelser.


I nuvarande detaljplan som gjordes 1969 planlades för en breddning av Älvsjövägen och därmed en rivning av befintlig byggnad. Denna breddning blev aldrig verklighet och stadsbyggnadskontoret har nu gjort bedömningen att en breddning av vägen inte är aktuell.


I byggnaden finns bostäder och verksamheter. En av verksamheterna är Älvsjö bageri som har funnits på plats sedan den byggdes. Sedan 1984 har flera ombyggnader gjorts och år 2000 och 2009 fick bageriet tillfälliga bygglov för yttre och inre förändringar. Stadsbyggnadskontoret föreslår nu en planändring för att bekräfta och säkerställa befintlig verksamhet samt möjliggöra för ett permanent bygglov.


Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret senast 16 januari.



Läs mer om planarbetet och lämna dina synpunkter.
 



Vidare till hela nyheten om:
Lämna synpunkter på ny detaljplan



Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad