Mer flexibelt för personer som har behov av ledsagning


Stockholms stad har antagit nya riktlinjerna för ledsagning och ledsagarservice. Därmed har Stockholm en ny och mer flexibel modell för såväl bedömningen som användningen av timmarna.


Med de nya riktlinjerna ökar staden ambitionsnivån för ledsagning och ledsagarservice. Vi stärker brukarperspektivet, rättssäkerheten och ökar friheten för individen. Utgångpunkt är den enskildes behov och önskemål. Samtidigt ökas flexibiliteten vad gäller bedömningen och användningen av timmarna.


Förslaget innebär bland annat att varje brukare nu kommer att kunna använda sig av sina timmar under en tremånadersperiod, istället för att timmarna fryser inne om man inte använt dem under innevarande månad. Det gör att du inte drabbas om du genomför färre aktiviteter ena månaden (exempelvis vid sjukdom), och istället kan använda timmarna den nästkommande månaden. Nu tydliggörs också beviljade timmar får användas till andra aktiviteter än de som anges i själva beslutet så länge syftet med insatsen uppfylls.


Bakgrund


Ledsagning (enligt socialtjänstlagen) och ledsagarservice (enligt LSS) möjliggör delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att bryta isoleringen som en funktionsnedsättning kan medföra och möjliggöra och främja deltagande i fritids- och kulturaktiviteter. Insatserna gör det möjligt att exempelvis träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva sportaktiviteter. Idag utförs enbart 64 procent av de beviljade timmarna för ledsagning och ledsagarservice, vilket ses som lågt och inte tillfredsställande.


Rent konkret innebär det att personer kan beviljas ett antal timmar av ledsagning eller ledsagarservice per månad, men bland annat på grund av den nuvarande modellen för användning av timmarna inte ges möjlighet att bruka sina beviljade timmar i tillräckligt hög grad och faktiskt få vara delaktiga i samhället.Vidare till hela nyheten om:
Mer flexibelt för personer som har behov av ledsagningSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad