Ny parkplan för Rinkeby-Kista


Rinkeby-Kistas Parkplanen beskriver områdets parker och hur de kan utvecklas. Under hösten har den uppdaterats och på årets sista sammanträde den 19 december ska stadsdelsnämnden fatta beslut.


Rinkeby-Kistas nu gällande parkplan antogs i stadsdelsnämnden 2009. Parkplanen ska aktualiseras var 10 år, därför har förvaltningen tagit fram förslag till ny parkplan.


Under augusti-september samlade stadsdelsförvaltningen in synpunkter, bland annat på Husbygårdsdagen.


Två delar


Parkplan Rinkeby-Kista är ett vägledande dokument som beskriver hur park – och naturområden inom stadsdelsområdet ska bevaras, vårdas och utvecklas.


Parkplanen består i två delar. Den första delen är en strategisk del som övergripande beskriver stadsdelsområdets grönstruktur och strategier för utveckling.


I den andra delen finns en beskrivning, analys, mål och strategier för varje särskilt park- och naturområde. Totalt beskrivs ett 60-tal större och mindre områden.


Förslag till Parkplan för Rinkeby-Kista del 1
Förslag till Parkplan för Rinkeby-Kista del 2


Parkplanen går upp för beslut vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 december 2019.Vidare till hela nyheten om:
Ny parkplan för Rinkeby-KistaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad