Sökning på UPPDRAG

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 21:53 Svenska Dagbladet Ny obduktion av George Floyd ger annat resultat
2020-06-01 Regeringen Registrering av kontantkort, m.m.
2020-05-31 SVT ABC KI-studenter med skyltar på magen – ska påminna om social distans
2020-05-28 Regeringen Proposition för en närmare och mer tillgänglig vård
2020-05-28 Dagens Nyheter Jan Björklund blir ny ambassadör i Italien
2020-05-28 Regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet för en snabbare väg
2020-05-28 Regeringen Ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19
2020-05-28 Regeringen Uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19
2020-05-28 Regeringen Uppdrag att utföra en översyn av energikraven i förordningen om statligt investeringsstöd för hyres
2020-05-27 Svenska Dagbladet ”S-politiker lägger orimlig skuld på friskolor”
2020-05-27 SVT Ny svensk FN-styrka har anlänt till Mali – försatt i karantän
2020-05-27 Regeringen Uppdrag att ta fram förslag till strategi för det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogr
2020-05-26 Dagens Nyheter Efter fallet Cummings: Skotsk ledamot avgår
2020-05-26 Regeringen En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
2020-05-26 Regeringen Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut
2020-05-25 Regeringen Översyn av artskyddsförordningen
2020-05-24 Expressen Västsvensk toppolitiker erkänner sexköp
2020-05-24 Dagens Instrustri Moderat kommuntopp lämnar uppdrag efter sexköp
2020-05-24 Svenska Dagbladet M-topp lämnar uppdrag efter sexköp
2020-05-24 Svenska Dagbladet Kommuntopp lämnar uppdrag efter sexköp


2020-05-24 Aftonbladet JUST NU: Lokal M-topp misstänks ha köpt sex
2020-05-24 Sport Succétränaren om tiden i Italien: ”Borde hållit käften”
2020-05-21 Expressen Polisernas presenter gjorde sexåring lycklig
2020-05-20 Regeringen Uppdrag om fördelning av bidrag till arbetslöshetskassorna
2020-05-20 Regeringen Cancerpatienters påverkan av covid-19 ska analyseras
2020-05-20 Regeringen Regeringens strategi för vaccin mot covid-19
2020-05-20 Regeringen Uppdrag om hur stöd till a-kassorna ska fördelas
2020-05-19 Kultur & Nöje ”Jag blev eld och lågor – otroligt lyxigt uppdrag”
2020-05-19 Dagens Nyheter ”Jag blev eld och lågor – otroligt lyxigt uppdrag”
2020-05-19 Regeringen Framställning om förlängd tid för uppdraget att utvärdera arbetet med att utveckla livsmedelskontrol
2020-05-19 Regeringen Uppdrag att utreda krav på betyg C i undervisningsämnena som särskild behörighet till ämneslärarutbi
2020-05-19 Regeringen Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen
2020-05-19 Dagens Nyheter ”Svenska dödstal kan vara betydligt högre”
2020-05-19 Nöje Sami Jakobsson om sitt högerextrema förflutna: "Jag skäms"
2020-05-18 Regeringen Uppdrag att utvärdera överenskommelsen om digitalisering inom äldreomsorgen
2020-05-18 Dagens Nyheter ”Coronakommission måste tillsättas före sommaren”
2020-05-18 Debatt ”Coronakommission måste tillsättas före sommaren”
2020-05-18 Regeringen Uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial gällande insatser till infektionskänsliga ba
2020-05-17 Svenska Dagbladet Gamla Karolinska ska säljas – ny utredning sätts i gång
2020-05-16 Dagens Nyheter Vattenbufflarna Maud och Ellen har släppts ut


2020-05-16 NyTeknik Deras uppdrag: Värna vår teknikhistoria
2020-05-15 Nöje Efter sexköpskandalen: Paolo Roberto sparkas från TV4
2020-05-15 Regeringen Regeringen satsar på unga utan sysselsättning
2020-05-15 Regeringen Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner
2020-05-14 Expressen Elevernas skoltävling gör distanspluggandet roligare
2020-05-14 Regeringen Sida uppdras analysera coronapandemins konsekvenser för biståndet
2020-05-14 Regeringen Informationsmaterial för särskilt infektionskänsliga barn och unga
2020-05-14 Regeringen Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan
2020-05-14 Regeringen Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Kenya inleds
2020-05-14 Regeringen Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Mali inleds
2020-05-14 Regeringen Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Liberia inleds
2020-05-14 Regeringen Överenskommelse om äldreomsorg ska utvärderas
2020-05-14 Regeringen Forskningsfinansiärer ska föreslå strategi för deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innova
2020-05-14 Ekonomi Ny regel ska underlätta omställning efter coronakrisen
2020-05-14 SVT Utrikes Skansen-Jonas okända uppdrag i Nordkorea
2020-05-13 Sport Kritisk Johan Olsson lämnar skidlandslaget
2020-05-13 Regeringen Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet
2020-05-13 Expressen ”Mjölken från kon var klumpig och missfärgad”
2020-05-13 Regeringen Uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet
2020-05-13 Regeringen Uppdrag till MSB att göra en översyn av metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk


2020-05-13 Regeringen Uppdrag till MSB att kartlägga, analysera samt föreslå åtgärder för utveckling av kommunernas arbete
2020-05-13 Regeringen Fossilfritt Sverige stöttar näringslivets gröna återhämtning från coronakrisen
2020-05-13 Regeringen Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)
2020-05-13 Svenska Dagbladet Hallengren bör ta ansvar för könsdysfori-haveri
2020-05-13 Aftonbladet ”Inget lätt uppdrag för en åklagare”
2020-05-13 Svenska Dagbladet Dramat om 17-åringen berörde hela Uddevalla
2020-05-12 SVT Advokat varnad efter SVT:s avslöjande om penningtvättkunder i SEB
2020-05-12 Expressen Nej till könskorrigerande kirurgi innan 18 – vänder helt
2020-05-12 Regeringen Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag
2020-05-12 Regeringen Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra Politikernas trygghetsundersökning för mellanval
2020-05-12 Nöje Så ser Jude Law och Sadie Frosts dotter Iris Law ut idag
2020-05-11 FotbollsExpressen ”Klart jag egentligen vill slutföra uppdraget”
2020-05-11 SVT Muf-ordföranden Benjamin Dousa slutar
2020-05-11 Regeringen Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i Europeiska kommissionens covid-19-dataplattfor
2020-05-11 Regeringen Uppdrag att analysera precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården
2020-05-10 Svenska Dagbladet Förtroende går inte att köpa
2020-05-09 HockeyExpressen Nye tränaren fast – 860 mil bort: ”Inte optimalt”
2020-05-09 Svenska Dagbladet Nye Moratränaren fast i Kalifornien
2020-05-08 Svenska Dagbladet ”Stor andel planerar minska konsumtionen”
2020-05-08 Dagens Instrustri Regeringen vill se fler laddningsstationer vid nybyggnation


2020-05-08 Regeringen Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning
2020-05-08 Regeringen Utredning om social bostadspolitik ska hjälpa fler in på bostadsmarknaden
2020-05-08 Regeringen En socialt hållbar bostadsförsörjning
2020-05-08 Regeringen Uppdrag att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggregl
2020-05-08 Expressen ”Vi äldre har en fördel nu”
2020-05-08 Regeringen Uppdrag att informera om under vilka villkor vouchrar och liknande värdebevis kan omfattas av en stä
2020-05-08 Regeringen Nya krav på laddinfrastruktur
2020-05-08 Regeringen Uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för habiliteringsersättning
2020-05-07 Regeringen Konsumentinformation om värdebevis för resor
2020-05-07 Dagens Instrustri Erik Ullenhag får nytt ambassadörsuppdrag
2020-05-07 Regeringen Förändrad klagomålshantering kan göra att lärare och rektorers arbetsbörda minskar
2020-05-07 Regeringen Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas
2020-05-07 Regeringen Precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården ska analyseras
2020-05-07 Regeringen Brottsförebyggande rådet ska kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiker
2020-05-07 Regeringen Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hur våld beaktas i vårdnadsdomar
2020-05-07 Regeringen Forskningsinfrastruktur på nationell nivå ses över
2020-05-06 Regeringen Lärosätena ska analysera virusprovtagning
2020-05-05 Svenska Dagbladet Topprådgivare avgår efter social kontakt
2020-05-05 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A
2020-05-05 Regeringen Vetenskapsrådet ska samordna covid-19-dataplattform för integrering med det europeiska öppna forskni


2020-05-05 Regeringen Uppdrag att göra en översyn av Statens jordbruksverks ekonomiadministrativa processer och rutiner
2020-05-05 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap om att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-pers
2020-05-05 Regeringen Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering
2020-05-04 Regeringen Uppdrag att digitalisera ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för anställ
2020-05-04 Regeringen Uppdrag om returrätt för läkemedel som ska förvaras i kyl- eller frysförhållanden
2020-05-04 Kultur & Nöje Susanna Slöör: Ge uppdrag till konstnärerna, Moderna!
2020-05-04 Regeringen Äldres isolering ska brytas med digitala verktyg
2020-05-04 Regeringen Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska kartlägga hbtq-personers arbetsmiljö
2020-05-04 Regeringen Uppdrag till MSB att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel
2020-05-02 Aftonbladet Alice, 56, förlorade alla sina uppdrag
2020-05-02 Aftonbladet Alice, 56, förlorade alla sina uppdrag: Som att bli påkörd
2020-05-01 Expressen Meirs utmaning efter hemkomsten från rymden
2020-05-01 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bistå med transporter och logistik med
2020-05-01 SVT MSB får i uppdrag att flyga skyddsutrustning
2020-04-30 Regeringen Uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av covid-19
2020-04-30 Regeringen Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska k
2020-04-30 Regeringen Stöd för att underlätta arbetssituationen i förskola och skola under coronapandemin
2020-04-30 Regeringen Lärosätena ska arbeta aktivt med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet
2020-04-30 Regeringen Arbetsförmedlingen ska fortsatt utveckla sitt arbete med romsk inkludering
2020-04-30 Regeringen FMV och Försvarsmakten får uppdrag att analysera åtgärder för att upprätthålla leveransförmågan inom


2020-04-30 Regeringen Returrätt för läkemedel som förvaras i låg temperatur ska utredas
2020-04-30 Regeringen Uppdrag för bättre styrning och uppföljning av Jordbruksverkets EU-medelshantering och förvaltningsa
2020-04-30 Regeringen Regeringen stärker samtalsstödet till adopterade
2020-04-30 Regeringen Digital utbildning om traumavård för barn
2020-04-30 Regeringen Översynen av socialtjänstlagen förlängs
2020-04-30 Regeringen Enklare att göra smarta klimatval när resa ska väljas
2020-04-30 Regeringen Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att nå våldsutsatta med anledning av coronaviruset
2020-04-29 Dagens Instrustri Erik Paulsson säljer av hela sitt innehav i SBB
2020-04-29 Sport Ännu en tränare lämnar längdskidlandslagen
2020-04-29 Regeringen Lex Lilla hjärtat – Utredningsuppdrag för att stärka principen om barnets bästa
2020-04-29 Expressen Arbetarna blåstes på lön för skandal-vindparken
2020-04-28 Regeringen Uppdrag till Finansinspektionen om uppföljning av finansmarknadsaktörers klimatrapportering
2020-04-28 Regeringen Uppdrag att inrätta en förenklingsgrupp för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027
2020-04-28 Regeringen Två regeringsuppdrag som ska göra det enklare att ta tåget ut i Europa slutredovisas
2020-04-28 Regeringen Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik
2020-04-27 HockeyExpressen Larsson nomineras till toppjobb mitt i kaoset
2020-04-27 Sport Niemi hoppar av som vallachef – tidigare VM-åkare tar över
2020-04-27 Regeringen Uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige
2020-04-27 Regeringen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
2020-04-26 Aftonbladet Ännu kan L och C ändra sig om skyddsombuden


2020-04-26 Svenska Dagbladet Svensk AI ska rädda New Yorks intensivvård
2020-04-25 HockeyExpressen ”Det är grova saker som kommit fram”
2020-04-24 Kultur & Nöje Rickard Olsson lämnar ”Bingolotto”
2020-04-24 Regeringen Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset
2020-04-24 Sport Neville slutar – missar hemma-EM
2020-04-24 Sport Neville slutar efter OS nästa år
2020-04-24 Nöje Lena Ph:s revansch – så vände hon livskrisen
2020-04-23 SVT Utrikes EU ett steg närmare gemensam återhämtningsfond
2020-04-23 Regeringen Klart med handlingsplan om förbättrad trafikinformation i järnvägstrafiken
2020-04-23 Regeringen Regeringen vidtar åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid
2020-04-23 NyTeknik Autonoma taxibilarna kör mat istället för människor
2020-04-22 Regeringen Utredning om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll överlämnad till socialministern
2020-04-22 Regeringen Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser
2020-04-22 Regeringen Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar a
2020-04-22 Regeringen Uppdrag till Stockholms universitet att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter
2020-04-22 Aftonbladet Journalistikens uppdrag är förändrat av coronakrisen
2020-04-22 Regeringen Uppdrag att förbereda finansiering av forskningsinsatser med koppling till coronapandemin
2020-04-22 Svenska Dagbladet Boustedt avgår efter den skarpa kritiken
2020-04-21 Regeringen Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)
2020-04-21 Kultur & Nöje Svenska fotografer vill ha coronauppdrag av staten


2020-04-21 Dagens Nyheter Svenska fotografer vill ha coronauppdrag av staten
2020-04-21 Kultur & Nöje Sveriges fotografer vill ha coronauppdrag av staten
2020-04-21 Regeringen Uppdrag att analysera och föreslå hur myndighetens (Kustbevakningens) båt- och fartygsflotta skulle
2020-04-21 Regeringen Uppdrag att analysera och föreslå hur myndighetens (Sjöfartsverkets) båt- och fartygsflotta skulle k
2020-04-21 Expressen Kritik mot SVT:s program om de apatiska barnen
2020-04-21 SVT UG:s program om ”apatiska barn” kritiseras i ny rapport
2020-04-21 Regeringen Uppdrag till Migrationsverket inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsö
2020-04-21 Regeringen Uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande
2020-04-20 Dagens Instrustri Annika Strandhäll blir ny talesperson för S
2020-04-20 Aftonbladet Strandhäll får nytt uppdrag i pandemin
2020-04-20 Svenska Dagbladet Kartläggning: Tunga lokalpolitiker oftast män
2020-04-20 Regeringen Vad innebär ett ordförandeskap i OSSE?
2020-04-20 Regeringen Uppdrag att föreslå ny beloppsgräns samt att se över beslutsordningen vid prövning av förvärvstillst
2020-04-18 Expressen Skyddsutrustning dröjde en månad – kommuner kritiska
2020-04-18 Regeringen Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa
2020-04-17 Sportbladet ”Byter inte oavsett vad ni erbjuder mig”
2020-04-17 Regeringen Uppdrag att analysera risker inom vård och omsorg till följd av covid-19
2020-04-17 Regeringen Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga konsekvenserna av en utvidgad rätt till återköp av och
2020-04-17 Expressen Fler i Sverige ska testas för corona
2020-04-17 Regeringen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform


2020-04-17 Regeringen Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen
2020-04-17 Regeringen Vetenskapsrådet ska förbereda att fördela 100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta d
2020-04-16 Regeringen Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga konsekvenserna av en utvidgad återköps- och flytträtt
2020-04-16 Regeringen Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin
2020-04-16 Regeringen Tilläggsdirektiv till delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)
2020-04-16 Regeringen Förlängt uppdrag till Barnafrid om hedersrelaterat våld och förtryck
2020-04-16 Regeringen Regeringen förlänger uppdrag om långsiktig plan för underhåll av järnväg
2020-04-16 Regeringen Regeringen ger uppdrag för fossilfri båt- och fartygsflotta
2020-04-16 Regeringen Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo inleds
2020-04-15 Regeringen Uppdrag att identifiera de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt al
2020-04-15 Regeringen Uppdrag att utreda ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött inom ramen för livsmed
2020-04-15 Regeringen Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (länsstyrelsern
2020-04-15 Regeringen Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för ett nationellt s
2020-04-15 Regeringen Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (Livsmedelsverk
2020-04-15 Regeringen Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (Jordbruksverke
2020-04-14 Expressen Direktör och vapensamlare granskas av Palmegruppen
2020-04-14 Regeringen Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras
2020-04-14 Dagens Instrustri Bravida får installationsuppdrag i Komatsus nya fabrik
2020-04-14 Nöje Plötsliga bröstbråket efter Josephines Qvists ord i tv
2020-04-13 Expressen Alexandra Zazzi fick allt avbokat – över en natt


2020-04-13 Regeringen Regeringen ger uppdrag till myndigheter för att förenkla försäljning av vildsvinskött
2020-04-13 Nöje Svenska supermodellernas kris – paniken inför framtiden
2020-04-12 Expressen Försvarshelikoptrar ska transportera coronapatienter
2020-04-12 Nöje Leif GW isolerad under krisen: ”Har varit muntrare”
2020-04-11 FotbollsExpressen Lasses makalösa karriär –  har gjort nio VM-slutspel
2020-04-09 Dagens Nyheter Erik Esbjörnsson: Tedros uppdrag som WHO-chef kräver en svår balansgång
2020-04-09 Regeringen Uppdrag till Rymdstyrelsen att beskriva och analysera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska asp
2020-04-09 Regeringen Uppdrag för hög säkerhet i 5G-nätet
2020-04-09 Regeringen MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset
2020-04-09 Regeringen Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfon
2020-04-09 Regeringen Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021–20
2020-04-09 Regeringen Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utveckling
2020-04-09 Regeringen Uppdrag att förbereda programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom måle
2020-04-09 Regeringen SCB får i uppdrag att undersöka tidsanvändning mellan kvinnor och män
2020-04-09 Regeringen Mikael Mellqvist ska leda utredning om inlån av kulturföremål från utlandet
2020-04-09 Expressen Det blir ”Sommarlov” i SVT – men spelas in utan publik
2020-04-08 Regeringen Uppdrag att förbereda hantering av stöd till lokalt ledd utveckling för programperioden 2021–2027
2020-04-08 Expressen Strandsatta svenskar flygs hem från Peru
2020-04-07 Dagens Instrustri Swedbanks chefsjurist lämnar: ”Bra tillfälle för nystart”
2020-04-07 SVT Strandsatta svenskar flygs hem från Peru – på uppdrag av UD


2020-04-07 Dagens Instrustri Brinova utreder nyemission
2020-04-07 Regeringen Uppdrag att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kun
2020-04-07 Regeringen Uppdrag att vara projektledare för respektive använda Hack for Sweden
2020-04-07 Regeringen Arbetsmiljöverket ska bidra till att säkerställa tillgång till skyddsutrustning
2020-04-07 Europaportalen EU-trupper kvar i krisländer trots corona – ska upprätthålla säkerheten
2020-04-07 Expressen 4 av 10 är oroliga för hur krisen slår mot pensionen
2020-04-06 SVT Beskedet från regeringen: Så ska kommunernas skyddsutrustning samordnas – och omfördelas
2020-04-06 Regeringen Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och an
2020-04-06 Dagens Instrustri Inköpskonsultens kritik mot Socialstyrelsen: ”Vilda västern”
2020-04-06 Regeringen Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av cov
2020-04-04 FotbollsExpressen Klart: Här är Stefan Rehns nya uppdrag
2020-04-03 Regeringen Uppdrag att följa upp patientlagens genomslag
2020-04-03 Kultur & Nöje Fredrik Backman skänker 100.000 till författare i kris
2020-04-03 FotbollsExpressen ”Har uppdaterat honom om vad jag vill skruva på”
2020-04-03 Regeringen Uppdrag att förbereda för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning 2021-2027
2020-04-03 SVT Hjälp till kommunerna dröjer – frågan har bollats mellan myndigheter i två veckor
2020-04-03 Regeringen Utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken förlängs
2020-04-03 Regeringen Rymdlagen utreds
2020-04-02 Regeringen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning
2020-04-02 Regeringen Uppdrag till Forum för levande historia att sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokrat


2020-04-02 Regeringen Rymdstyrelsen får i uppdrag att analysera den fortsatta utvecklingen av Esrange
2020-04-02 Expressen 5 bilder som visar glädjen mitt i krisen
2020-04-01 SVT Sifo-undersökning visar: 36 procent av svarande vill sätta Stockholm i karantän
2020-04-01 Regeringen Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19
2020-03-31 Expressen Farfar hämtade fel barn på förskolan
2020-03-31 Svenska Dagbladet En stor del av SvD:s själ har försvunnit
2020-03-31 Regeringen Regeringen vill ha ökad användning av e-legitimation i tjänsten
2020-03-31 Svenska Dagbladet M-kritik om tester: ”Tagit upp det på varje möte”
2020-03-31 SVT Besöksförbud införs på Sveriges äldreboenden
2020-03-31 Svenska Dagbladet Beskedet: Besöksförbud på landets äldreboenden
2020-03-31 Svenska Dagbladet Folkhälsomyndigheten: 180 avlidna i Sverige
2020-03-31 Svenska Dagbladet Folkhälsomyndigheten får öka coronatestningen
2020-03-31 Expressen Postnords vädjan i krisen – söker tusentals brevbärare
2020-03-31 SVT Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att testa bredare
2020-03-31 Expressen Ökad testning av corona i Sverige – besked på partiledarmöte i dag
2020-03-31 Regeringen Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
2020-03-31 NyTeknik Spacex ska frakta förnödenheter till Nasas månstation
2020-03-31 Regeringen Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01)
2020-03-31 Regeringen Utredning om framtidens järnvägsunderhåll lämnas till regeringen
2020-03-31 Regeringen Uppdrag till Göteborgs universitet att ta fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarsemina


2020-03-31 Regeringen Uppdrag till Forum för levande historia om nationell satsning med anledning av Malmöforumet 2020
2020-03-31 Regeringen Uppdrag till Statens historiska museer att utveckla en svensk version av installationen Dimensions i
2020-03-31 Dagens Instrustri Peab tar order för 152 miljoner kronor
2020-03-30 Expressen Sliten och rädd 19-åring sökte skydd hos vakter
2020-03-30 Dagens Instrustri Peab tar order värd 650 miljoner kronor
2020-03-30 Regeringen Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fasti
2020-03-29 SVT Kungen: ”Vi måste hålla ihop”
2020-03-27 Regeringen Uppdrag att förbereda och verkställa ett statligt garantiprogram till företag
2020-03-27 Regeringen Tillväxtverket uppdras vidta åtgärder för att möta effekterna av coronaviruset genom regionalfondspr
2020-03-27 Regeringen Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet
2020-03-26 Regeringen Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vård
2020-03-26 Regeringen Fonden för en rättvis omställning föreslås ge stöd till stålindustrin i Övre Norrland
2020-03-26 Regeringen DIGG och Hack for Sweden får i uppdrag att bidra i kampen mot Covid-19
2020-03-24 Expressen Kvinnan som knäckte coronavirusets kod
2020-03-23 Expressen Alla uppdrag försvann – jobbar nu gratis för äldre
2020-03-23 SVT Uppdrag gransknings reporter: ”Svidande kritik”
2020-03-23 Regeringen Uppdrag till MSB om information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset
2020-03-20 Regeringen Uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser
2020-03-20 Regeringen Uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader
2020-03-20 Regeringen Uppdrag till Länsstyrelserna att inkomma med löpande samlade lägesbilder med anledning av covid-19


2020-03-19 Expressen Kritik mot Trafiknämnden efter hemligstämplad miljondeal
2020-03-19 Expressen Tidningsutgivarna: Dagspressen är en samhällsviktig funktion
2020-03-19 Regeringen Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd
2020-03-19 Regeringen Förbättrat kunskapsläge kring merkostnadsersättning
2020-03-19 Regeringen Uppdrag om ökad samordning för att säkra tillgången till läkemedel som bedöms vara av central betyde
2020-03-18 Svenska Dagbladet Fler intensivvårdsplatser ska tas fram
2020-03-18 SVT Regeringen inför ny samordningsfunktion för intensivvård
2020-03-18 Regeringen Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser
2020-03-17 Regeringen Regeringen beslutar om uppdrag att analysera hur regelverket kan skärpas vid utvinning ur alunskiffe
2020-03-17 Regeringen Uppdrag om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning o
2020-03-17 Dagens Nyheter Stockholms stad skjuter upp nämnder
2020-03-17 Regeringen Uppdrag till Åklagarmyndigheten att tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhet
2020-03-16 Regeringen Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19
2020-03-16 SVT Utrikes Benny Gantz får försöka bilda regering i Israel
2020-03-16 Expressen Nu har januaripartierna fått sitt stora projekt
2020-03-16 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att främja ungas förutsättningar att
2020-03-15 Dagens Nyheter Benny Gantz kan bilda regering i Israel
2020-03-15 Regeringen Regeringen begär myndighetsmeddelande och ger informationsuppdrag till MSB
2020-03-13 Kultur & Nöje ”Att säga som det är har blivit mitt uppdrag”
2020-03-13 Dagens Nyheter ”Att säga som det är har blivit mitt uppdrag”


2020-03-13 Svenska Dagbladet Tiden rinner ut för regeringen
2020-03-13 Regeringen Läkemedelsverket ska öka sina insatser för att säkra tillgång till läkemedel
2020-03-13 Regeringen Uppdrag att genomföra en informationsinsats riktad till personal inom socialtjänsten och den kommuna
2020-03-13 Nöje Bianca Ingrosso coronahånas efter bilden: "Saknar ord"
2020-03-13 Regeringen Regeringen tillsätter samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet
2020-03-12 Expressen Anställd på intensiven blev sjuk under arbetspasset
2020-03-12 Regeringen Uppdrag att identifiera och analysera hinder för väl fungerande marknader och för hållbar konsumtion
2020-03-12 Regeringen Offentlig förvaltning ska bli bättre på digitala investeringar
2020-03-12 Regeringen Tillägg till uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål
2020-03-12 Regeringen Uppdrag till Folke Bernadotteakademin att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 13
2020-03-12 Regeringen Ny modell för att myndigheter ska arbeta mer jämställt
2020-03-12 Dagens Instrustri Ericsson köper spanskt bolag
2020-03-11 Expressen JUST NU: Skottlossning – två personer till sjukhus
2020-03-11 Sport Damkronornas förbundskapten får gå: ”Blev jättebesviken”
2020-03-11 Sport Tränare fälldes för psykisk misshandel av 15-åring – beslut om framtida landslagsuppdrag dröjer
2020-03-11 SVT SVT/Novus: Svenskar har högt förtroende för sjukvårdens hantering av coronaviruset
2020-03-11 Regeringen Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar oc
2020-03-11 Regeringen Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialisering
2020-03-11 Regeringen Utredning om välfärdsteknik i äldreomsorgen överlämnad
2020-03-11 Expressen Förtidspensionär utreds för att ha blåst direktörer


2020-03-10 Regeringen Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal i
2020-03-10 Regeringen Ändring av uppdraget om att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö
2020-03-10 Svenska Dagbladet Nu ska guldbron lotsas in: ”Ett annorlunda uppdrag”
2020-03-09 Dagens Instrustri Nya SVT-direktörens uppdrag: Få oss att klicka på play
2020-03-09 FotbollsExpressen Kunde inte bli bättre för svenska fotbollen
2020-03-09 Expressen Tioårig grundskola utreds innan den införs
2020-03-09 Expressen Harrys och Meghans farväl – sista officiella uppdraget
2020-03-09 Regeringen Uppdrag till Kriminalvården att utveckla och genomföra demokratistärkande utbildningsinsatser på ans
2020-03-09 Regeringen Uppdrag att identifiera och beskriva juridiska hinder i den gränsöverskridande ambulanssjukvården
2020-03-09 Regeringen Tioårig grundskola för att förbättra kunskapsresultaten
2020-03-09 Regeringen Uppdrag till Barnombudsmannen att stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rätt
2020-03-09 Regeringen Uppdrag om vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt i den gynekologiska special
2020-03-09 Regeringen Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19
2020-03-09 Regeringen Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med an
2020-03-08 Sportbladet ”Vi spelade ju ihop en gång i tiden...”
2020-03-08 SVT Svartlistat företag fick uppdrag att utreda ambassadsbygge
2020-03-06 Dagens Instrustri Tufft uppdrag väntar nästa LO-bas – de är favoriter
2020-03-06 Regeringen Uppdrag till Exportkreditnämnden att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringss
2020-03-06 Regeringen Uppdrag att vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppföra
2020-03-06 Regeringen Uppdrag att ta fram en modell för årlig omräkning av tillåtna normhyror enligt förordningen (2016:88


2020-03-06 Regeringen Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
2020-03-06 Ekonomi Exportkrediter för transport av kol stoppas
2020-03-06 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)
2020-03-06 Regeringen Uppdrag att förbereda för ny pensionsförmån
2020-03-06 Regeringen Uppdrag om effektivare verktyg för polisen i gränsnära områden
2020-03-06 Regeringen Faktablad: Polisens verktyg i gränsnära områden ska utredas
2020-03-06 Regeringen Polisens verktyg i gränsnära områden ska utredas
2020-03-06 Regeringen Remiss av SOU 2020:8 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
2020-03-05 Expressen Prinsessan Maries starka längtan – efter sina barn
2020-03-05 Regeringen Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
2020-03-05 Regeringen Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida material om stöd till deltagare i det demokratiska sa
2020-03-05 Regeringen Ett kvalitetsramverk och bättre uppföljning ska stärka skolsystemet
2020-03-05 Regeringen Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet
2020-03-05 Regeringen En kommission för jämställda livsinkomster
2020-03-05 Regeringen Regeringen tillsätter en kommission för jämställda livsinkomster
2020-03-05 Regeringen Flera uppdrag inom samhällsplanering och bostäder på dagens regeringssammanträde
2020-03-05 Regeringen Boverket förbereder krav på klimatdeklaration
2020-03-05 Regeringen Bättre samverkan kring ambulanssjukvården i Norden
2020-03-05 Regeringen Mer kunskap om klimakterievården
2020-03-04 Nöje Joakim Lundells lögner om Jonna direkt i sändningen


2020-03-04 Expressen Kung Harald om Ari Behns bortgång: ”Det tar lite tid”
2020-03-04 Regeringen Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan
2020-03-04 Regeringen Förlängd tid för uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunice
2020-03-04 Regeringen Uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa
2020-03-04 Regeringen Uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten
2020-03-03 NyTeknik Höga fraktkostnader hindrar svensk handel
2020-03-03 Sport Svenska forskare kontrollerar omstridd löparsko
2020-03-03 Dagens Nyheter Svenska forskare kontrollerar omstridd löparsko
2020-02-29 Sportbladet Mollys uppdrag: Ska bevaka 15 800 åkare
2020-02-28 Expressen Tog nakenbilder på brukare på boende
2020-02-28 Regeringen Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid mask
2020-02-28 Regeringen Uppdrag att sprida de delar som rör psykisk hälsa i utbildningsplattformen MILSA
2020-02-28 Regeringen Uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid
2020-02-28 Regeringen Utredning tillsätts för att överväga utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i
2020-02-28 Regeringen Uppdrag om kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn m.m.
2020-02-28 Regeringen Uppdrag till Barnombudsmannen om pornografins inverkan på barn och unga
2020-02-28 Svenska Dagbladet Ann Linde i Jemen: Måste försöka få slut på vansinnet
2020-02-27 Regeringen Uppdrag att analysera marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning
2020-02-27 Regeringen Uppdrag att främja och utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd
2020-02-27 Regeringen Den internationella adoptionsverksamheten ska ses över


2020-02-27 Regeringen Regeringen tar ytterligare initiativ i arbetet mot hot och hat
2020-02-27 SVT Utrikes Prinsen vill bara bli kallad ”Harry”
2020-02-27 Regeringen Regeringen satsar ytterligare på psykisk hälsa
2020-02-26 NyTeknik Kartläggning av översvämningar ska höja svenska beredskapen
2020-02-26 Regeringen Uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek
2020-02-26 Regeringen Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar
2020-02-26 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)
2020-02-26 Regeringen Uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero
2020-02-25 FotbollsExpressen Mystisk man avslöjad – var på plats för Isak
2020-02-25 Expressen Expressens Magda Gad nominerad för ”Talibanerna inifrån”
2020-02-25 Regeringen En nationell samordnare för Agenda 2030
2020-02-25 Expressen Mördade fel person – hovrättens dom faller
2020-02-25 Expressen Han skulle döda –  sköt ihjäl fel person
2020-02-25 Dagens Instrustri Croisette inleder samarbete med belgiska MG Real Estate
2020-02-24 Regeringen Uppdrag att kartlägga aktiv medverkan till bosättning i annan kommun
2020-02-24 Regeringen Ändring av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn
2020-02-24 Regeringen Anna Ekström håller pressträff om trygghet och studiero
2020-02-23 SVT ”John”: Tjänar för lite för att betala skatt
2020-02-21 Expressen Jonas Sjöstedts hot mot Löfven: Fälla regeringen
2020-02-21 Regeringen Konsekvenser för glesbygd i fokus när förslag om nytt reseavdrag ska analyseras


2020-02-21 Nöje Fares Fares nya uppdrag – tillsammans med Johan Rheborg
2020-02-20 Svenska Dagbladet Språken i fara när skolans timplaner ses över
2020-02-20 Regeringen Uppdrag att undersöka om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt föranleder organisat
2020-02-20 Regeringen Bättre skydd och vägledning för konsumenter
2020-02-20 Regeringen Timplanerna ska ses över
2020-02-20 Expressen S-politiker tvingas sluta – ska starta friskola
2020-02-20 Expressen Efter tuffa beskedet – hård press på Harry och Meghan
2020-02-19 Regeringen Civilminister Lena Micko tar emot Kommunutredningens slutbetänkande
2020-02-19 Regeringen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
2020-02-19 Expressen Efter kungliga krisen – inga flaggor på Andrews födelsedag
2020-02-19 Regeringen Uppdrag att lämna förslag på objekt som bör få byggstartas år 1–3 (2021–2023) samt objekt som bör få
2020-02-19 Regeringen Uppdrag att följa upp och analysera arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekäm
2020-02-18 Regeringen Digitalisering ska förenkla samhällsbyggnadsprocessen
2020-02-18 Regeringen Uppdrag att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i sa
2020-02-18 Regeringen Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden
2020-02-18 Regeringen Arbetsförmedlingen säkrar närvaro på 99 orter
2020-02-18 Regeringen Uppdrag att följa upp och analysera hur statliga myndigheter har arbetat med arbetsrättsliga villkor
2020-02-17 Kultur & Nöje Programledare för ”Big brother” hoppar av
2020-02-17 Regeringen Utredning om resolutionsmyndighet för centrala motparter
2020-02-17 Regeringen Stärkt planering för en hållbar utveckling


2020-02-17 Regeringen Skadereglering vid en radiologisk olycka
2020-02-14 SVT Rapport: Evry slutade ringa på obekväma tider för att pressa SCB på pengar
2020-02-14 Regeringen Slutredovisning av regeringsuppdrag om internationella brottsnätverk
2020-02-14 Regeringen Uppdrag till Boverket att utreda vissa avgiftsfrågor
2020-02-14 Regeringen Ett moderniserat konsumentskydd
2020-02-14 Nöje Så gick det sen för djuren i de älskade barnfilmerna
2020-02-14 Svenska Dagbladet C-politiker: Socialministern sviker sitt uppdrag
2020-02-13 Regeringen Myndigheternas miljöarbete ska stärkas
2020-02-13 Regeringen Strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska följas upp
2020-02-13 Regeringen Regeringen vill förtydliga regler kring underhållsstödet
2020-02-13 Regeringen Statskontoret ska kartlägga social dumpning mellan kommuner
2020-02-12 Dagens Instrustri Uppdraget: Hacka de svenska bankerna
2020-02-12 Expressen Prins Nikolai – en av världens mest eftertraktade kungligheter
2020-02-12 Expressen Kritiken efter svenska VM-hjältens uppdrag
2020-02-12 Svenska Dagbladet Nato väntas växa i Irak
2020-02-12 Dagens Nyheter Uppdraget: Skjut inte bort Sverige
2020-02-12 Dagens Nyheter Uppdraget till herrarna: Skjut inte bort Sverige
2020-02-12 Sport Uppdraget: Skjut inte bort Sverige
2020-02-12 Sport Uppdraget till herrarna inför VM-premiären: Skjut inte bort Sverige
2020-02-12 Sport Uppdraget till herrarna: Skjut inte bort Sverige


2020-02-12 Expressen Stefan och hans barn offer för den ”nya hemlösheten”
2020-02-11 Svenska Dagbladet Statsvetaren: Stort avbräck för SD
2020-02-11 Svenska Dagbladet Paula Bieler lämnar riksdagen: Bär på principer
2020-02-11 Svenska Dagbladet SD:s Paula Bieler lämnar riksdagen
2020-02-11 Expressen SD-toppen Paula Bieler lämnar riksdagen
2020-02-11 Expressen Kommunen betalade 485 000 – för att få fram ljudet av Malmö
2020-02-11 Regeringen Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem
2020-02-11 Dagens Nyheter Klinsmann slutar som tränare i Hertha Berlin
2020-02-11 Sport Klinsmann slutar som tränare i Hertha Berlin
2020-02-11 Regeringen Ledamöter med uppdrag att göra skillnad för Sverige – och världen
2020-02-11 Regeringen Uppdrag att beskriva riskerna med privata sjukvårdsförsäkringar
2020-02-11 Expressen Ingvar Kamprads assistent blir ny vd för Inter Ikea
2020-02-11 Dagens Nyheter Mikael Sjöberg ska syna fusk och brott i arbetslivet
2020-02-11 Ekonomi Mikael Sjöberg ska syna fusk och brott i arbetslivet
2020-02-11 Regeringen Ytterligare steg för att stoppa arbetslivskriminalitet
2020-02-10 Dagens Nyheter Ulf Samuelsson: ”Har varit mycket Leksand i våra liv”
2020-02-10 Sport Ulf Samuelsson: ”Har varit mycket Leksand i våra liv”
2020-02-10 Expressen Expressen får  ny chefredaktör
2020-02-10 Europaportalen Merkels arvtagare avträder
2020-02-10 Aftonbladet Svenska tv-profilens nya jobb: ”Utmaning”


2020-02-10 Regeringen Samordnade insatser för barn och unga i riskzon
2020-02-10 Expressen Meghan och Harry återkallas – efter drottningens order
2020-02-10 Regeringen Förlängd tid för uppdraget att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjö
2020-02-09 FotbollsExpressen Efter kaoset – han blir ny manager i Utsikten
2020-02-08 Expressen Gita Nabavi slutar nu som partiledare för Fi
2020-02-08 Dagens Nyheter Fi:s partiledare Gita Nabavi avgår
2020-02-08 SVT Utrikes Vittnade mot Trump – nu sparkas han från Vita huset
2020-02-08 Svenska Dagbladet Riksrättsvittnen blir av med sina uppdrag
2020-02-08 Svenska Dagbladet Trumps svar på kritiken: Han var uppstudsig
2020-02-07 Regeringen Översyn av marknadsföring, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter
2020-02-06 Dagens Nyheter S-politiker lämnar uppdrag efter demonstration med antisemitiska inslag
2020-02-06 Svenska Dagbladet Securitas får förnyat förtroende
2020-02-06 Expressen Uppvidinges politiker tar en paus – får 8 000 i lön
2020-02-06 Regeringen Automatiska beslut och en väl fungerande valordning i kommuner och regioner
2020-02-06 Regeringen Analys av myndigheternas arbete med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling
2020-02-06 Regeringen Regeringen vill stärka kännedomen om organ- och vävnadsdonation
2020-02-06 Expressen Skånska slottet stänger ett helt år – ska bli barnvänligt
2020-02-05 Svenska Dagbladet Europas experter samlas i Solna för att knäcka viruset
2020-02-05 Expressen Robin hålls isolerad i skogen sedan sex år
2020-02-04 Regeringen Uppdrag att lämna förslag på hur en särskild funktion för psykisk hälsa och suicidprevention kan inr


2020-02-04 Regeringen Uppdrag att samordna genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE)
2020-02-04 Regeringen Försvarsmakten ska ta fram PFAS-handlingsplan
2020-02-04 Expressen Landshövdingens hyllning till Hallands sandstränder
2020-02-03 Expressen Jätteaffär stoppas av regionen – påstådd riggad upphandling
2020-02-03 HockeyExpressen Samuelsson: ”Har en speciell plats i hjärtat”
2020-02-03 Svenska Dagbladet Dadgostar vill bli V-ledare: ”Väldigt bra ordförande”
2020-02-03 Svenska Dagbladet Dadgostar vill bli ny partiledare för V
2020-02-03 Expressen Rättegången avbröts – efter misstänkt jäv
2020-02-01 Dagens Instrustri Gigjobbandet växer – så undviker du fällorna
2020-01-31 Nöje Veteranerna kommer tillbaka – uppdraget med programledarna
2020-01-31 Nöje Bästa sedan ”Rädda menige Ryan” – blodet fascinerar
2020-01-31 Regeringen Uppdrag att göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket
2020-01-31 Regeringen Uppdrag att analysera utvecklingen avseende elflyg
2020-01-31 Regeringen Regeringsuppdrag med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention
2020-01-31 Regeringen Uppdrag om bättre könsfördelning i arbetsmarknadsutbildningar
2020-01-30 Svenska Dagbladet Okände svensken ska göra brexit till succé – ”helt rätt man på rätt plats”
2020-01-30 Regeringen Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder rörande kompetensförsörjning och kompetensutvecklin
2020-01-30 Regeringen Snabbare lagföring av brott – framgångsrik försöksverksamhet ska bli permanent
2020-01-30 Dagens Instrustri Stefan Persson om sin nya roll: ”Ibland får man lägga band på sig”
2020-01-30 Regeringen Uppdrag för tillvaratagande av forum för smarta elnäts resultat


2020-01-30 Svenska Dagbladet Stefan Persson: Hade varit fel att byta vd tidigare
2020-01-30 Regeringen Uppdrag ska säkerställa rätt kompetens i Polismyndigheten mot it-relaterad brottslighet
2020-01-30 Regeringen Allmänheten ska få bättre tillgång till information om klimatförändringarna
2020-01-30 Regeringen Uppdrag att utreda och redogöra för möjligheter och förutsättningar för Sveriges genomförande av Par
2020-01-29 Aftonbladet Filmen visar: Arlas kor vadar i avföring
2020-01-29 Svenska Dagbladet UG: Kor med djupa sår levererar mjölk till Arla
2020-01-29 Nöje Det här tvingas Farmen-deltagarna att äta – varje dag
2020-01-29 Regeringen Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse
2020-01-29 Expressen Bilderna visar misären – korna vadar i avföring
2020-01-28 Svenska Dagbladet Uppdrag: Vinna tillbaka användarnas förtroende
2020-01-28 SVT Ansvarige utgivaren Ulf Johansson lämnar Uppdrag granskning
2020-01-28 Aftonbladet Hanna Fogelström lämnar tv-jobbet
2020-01-28 Sportbladet Hanna Fogelström lämnar tv-jobbet
2020-01-28 SVT ABC Isabel Smedberg Palmqvist föreslås bli nytt skolborgarråd
2020-01-28 Ekonomi Securitas vd lämnar sitt uppdrag
2020-01-28 Dagens Nyheter Securitas Sveriges vd lämnar sitt uppdrag
2020-01-28 Svenska Dagbladet Efter vapenstölderna – Securitas vd lämnar
2020-01-28 FotbollsExpressen Så mycket tjänar spelarna och ledarna i IFK Göteborg
2020-01-27 Expressen Socialministern: ”Har nått en smärtgräns”
2020-01-27 Dagens Instrustri Sweco lovar överträffa kundernas klimatmål


2020-01-27 Svenska Dagbladet FI:s chef för penningtvätt omplaceras i tysthet
2020-01-27 Aftonbladet Prins Harry och Meghan blev erbjudna att slippa uppdrag
2020-01-27 Aftonbladet Prinsparet erbjöds att slippa uppdrag
2020-01-27 Aftonbladet Skivbolag utreds efter skjutningen
2020-01-27 Dagens Nyheter Linnéa Claeson slutar som kolumnist på Aftonbladet
2020-01-27 Kultur & Nöje Linnéa Claeson slutar som kolumnist på Aftonbladet
2020-01-27 Expressen Polisbil krockade under utryckning
2020-01-27 Expressen Polisbil i krock under utryckning: ”Kommer utredas”
2020-01-27 Expressen Kommunernas plan för att stoppa asylsökande
2020-01-26 Expressen Klimatlobbyn som lägger miljarder på politikerna
2020-01-25 Expressen Hyrläkare stoppades – av undersköterska
2020-01-24 Dagens Nyheter Så kan Meghan och Harry försörja sig efter Megxit: ”Genomarbetad plan”
2020-01-24 Ekonomi Så kan Meghan och Harry försörja sig efter Megxit: ”Genomarbetad plan”
2020-01-24 Expressen Ville åka på smekmånad – Bieler fick nej från riksdagen
2020-01-24 Regeringen Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda stopp för bottentrålning
2020-01-23 Expressen Skattebetalarnas miljonsmäll efter Trafikkontorets gräddfil
2020-01-23 Expressen Så fixade Uppdrag mat-Mauri lyxdejten med Zara Larsson
2020-01-23 Regeringen Antalet riksintressen ska minska
2020-01-23 Regeringen Mycket på gång inom ramen för den nationella godstransportstrategin
2020-01-23 Regeringen Regeringsuppdrag om elflyg


2020-01-23 Regeringen Utredning för stärkt personlig assistans
2020-01-23 Svenska Dagbladet Barnbarnen är kaxigare när det gäller Förintelsen
2020-01-22 Nöje Bianca Ingrosso avslöjar sina 5 favoritkonton på Youtube
2020-01-22 Dagens Nyheter Falsk sjuksköterska fick jobb på neurokirurgin
2020-01-22 Regeringen Naturvårdsverket ska samordna Sveriges arbete för hållbar plastanvändning
2020-01-22 Regeringen Uppdrag att årligen rapportera statusen för införandet av ERTMS i det svenska järnvägssystemet
2020-01-22 Expressen Kollegernas larm om falska sköterskan på Sahlgrenska
2020-01-21 Svenska Dagbladet Andersson får prestigeuppdrag i Davos
2020-01-21 Regeringen Generaldirektör Ulla Sandborgh får i uppdrag att samordna näringslivets vattenhushållning
2020-01-20 Svenska Dagbladet Wallström får nytt uppdrag i FN
2020-01-20 Svenska Dagbladet Margot Wallström får nytt jobb på FN
2020-01-20 Expressen Margot Wallström får nytt toppjobb på FN
2020-01-20 Nöje Bianca Ingrossos löfte – nya kläduppdraget
2020-01-20 Expressen Förslaget: Från Göteborg till  London – på bara 16 timmar
2020-01-18 Aftonbladet Markoolio är utbränd – ställer in alla uppdrag
2020-01-17 Regeringen Uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning i samband med upphandlin
2020-01-17 Expressen Malin Björk säger nej till att bli V-ledare
2020-01-16 Dagens Nyheter ”Hoppas vi fortsätter vara centerrörelsens borgerliga vakthund”
2020-01-16 Regeringen Stöd till adopterade som söker sitt ursprung
2020-01-16 Regeringen Uppdrag om risker med privata sjukförsäkringar


2020-01-16 Dagens Nyheter Jay-Z stämmer fängelse i Mississippi
2020-01-15 Regeringen Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor
2020-01-15 Regeringen Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att studera narkotikamarknader i Sverige
2020-01-15 Europaportalen Arbetsmarknadens nya uppdrag: Diskutera europeisk minimilön
2020-01-15 Europaportalen Arbetsmarknadens parter ska diskutera europeisk minimilön
2020-01-15 Expressen Två av Nyamko Sabunis närmaste slutar
2020-01-15 Expressen Två av Nyamkos närmaste slutar
2020-01-15 Expressen Hemliga vänskapen bakom kritiserade miljonaffären
2020-01-13 Expressen SVT utsatt för cyberattacksförsök
2020-01-13 SVT Intrångsförsök mot SVT – nu stärks säkerhetsarbetet
2020-01-13 Svenska Dagbladet SVT: Uppdrag granskning utsatt för intrångsförsök
2020-01-13 SVT Oppositionen om bluffande officer: ”Oacceptabelt och allvarligt”
2020-01-13 Dagens Nyheter ”Därför blev jag omöjlig för SD i Sölvesborg”
2020-01-13 Sport Idrottsvärldens mest otacksamma jobb?
2020-01-13 Expressen Krissamtal i familjen: ”Krossar hans hjärta”
2020-01-13 SVT Försvarsministern om falsk officer: Allvarliga uppgifter
2020-01-13 Svenska Dagbladet Allt svårare att håna Jas ju längre vårt samtal pågår
2020-01-12 Dagens Instrustri Falsk officer jobbade länge i Försvarsmakten
2020-01-12 Svenska Dagbladet Falsk officer jobbade länge i Försvarsmakten
2020-01-12 SVT Falsk officer fick jobbuppdrag i den militära underrättelsetjänsten


2020-01-12 Svenska Dagbladet Potent sköldpaddsplayboy åter till det vilda
2020-01-12 Svenska Dagbladet Sköldpaddsplayboy åter till det vilda
2020-01-10 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (U 201
2020-01-10 Regeringen Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)
2020-01-10 Regeringen Tandvårdsutredningen får tilläggsdirektiv
2020-01-10 Expressen Linnea Claessons okända arbete – som kommunikatör
2020-01-10 Expressen Linnea Claesons okända arbete – som kommunikatör
2020-01-09 SVT Utrikes Sårade känslor och ”megxit” i brittisk press efter prinsparets besked
2020-01-09 Regeringen Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik
2020-01-09 Regeringen Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram
2020-01-09 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att medverka i genomförandet av Europeiska
2020-01-09 Regeringen Uppdrag till Kustbevakningen att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östers
2020-01-09 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om förstärkningsresurser för brandsläckning
2020-01-09 Regeringen Mer effektiva hyresförhandlingar
2020-01-09 SVT Regeringspartiernas väljare missnöjda med politiken efter januariavtalet
2020-01-08 SVT ABC Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) lämnar sin post
2020-01-08 FotbollsExpressen Det säger sig självt att uppdraget är omöjligt
2020-01-08 Aftonbladet Raseri mot beskedet – skyller på Meghan
2020-01-08 Aftonbladet Paret avsäger sig kungliga uppdrag
2020-01-08 Aftonbladet JUST NU: Avsäger sig kungliga uppdragen


2020-01-08 SVT Utrikes Prins Harry och Meghan Markle backar från sina uppdrag
2020-01-08 Expressen Kung Harald återigen inlagd på sjukhus
2020-01-08 Debatt ”Fel att stänga diskussionen om public service-uppdraget”
2020-01-08 Sport ”Vi har ett strikt kommersiellt uppdrag”
2020-01-08 Dagens Nyheter ”Vi har ett strikt kommersiellt uppdrag”
2020-01-08 Regeringen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning
2020-01-08 Regeringen Analys av nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg
2020-01-08 Svenska Dagbladet Ernst Billgren: Elsa övertalade oss
2020-01-07 Regeringen Uppdrag till Vetenskapsrådet att medverka i genomförandet av
2020-01-07 Regeringen Uppdrag till Vetenskapsrådet att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östers
2020-01-07 Expressen Victorias hektiska år – jobbar mer än någonsin
2020-01-06 Svenska Dagbladet Nato pausar sitt uppdrag i Irak
2020-01-05 Svenska Dagbladet Venezuelas opposition rasar mot talmanskupp
2020-01-04 Dagens Nyheter Efter attacken – Nato avbryter uppdrag i Irak
2020-01-04 Dagens Nyheter Nato avbryter uppdrag i Irak efter attacken
2020-01-03 FotbollsExpressen Nobbar flera klubbar – för nya tv-uppdraget
2020-01-02 Nöje Benjamin Ingrosso full under Biancas födelsedagsmiddag
2020-01-02 Expressen Michael Syrén väljer årets bästa reportage
2020-01-01 Svenska Dagbladet Klubben där USA:s främsta poliser löser gamla mord
2019-12-31 Expressen MORGONENS NYHETER: Tusentals fast i eldinferno på strand i Australien • Fem gripna efter skjutning i


2019-12-30 Expressen Josefines livsfarliga fredsuppdrag i Mali
2019-12-30 Dagens Instrustri Krismat på Livsmedelsverkets bord
2019-12-30 Regeringen Livsmedelsverket får i uppdrag att utreda vad vi behöver äta under höjd beredskap
2019-12-29 Expressen Löfven ses som svag punkt för S-väljarna
2019-12-27 Aftonbladet – Försöker bara prata vett i mig
2019-12-27 Expressen Gretas nästa projekt – ska vara gästredaktör för radio
2019-12-27 Regeringen Kartläggning av arbetskläder inom omsorgen
2019-12-27 Regeringen Uppdrag till Livsmedelsverket att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrate
2019-12-27 Regeringen Branschkunskap hos arbetsmiljöinspektörer
2019-12-27 Regeringen Språkplikt för rätt till försörjningsstöd
2019-12-27 Regeringen Utredare ska föreslå orter för nya servicekontor
2019-12-27 Nöje Lena Endres oro för dottern: ”Inte roligt att vara förälder”
2019-12-26 Svenska Dagbladet När de valde att plocka bort mig blev jag rädd
2019-12-25 Expressen Brittiska prinsessorna hyllas av mamma Fergie
2019-12-23 Nöje Marianne Mörck tvingas till operation – levt med smärtorna i 15 år
2019-12-23 Kultur & Nöje Årets julvärd om klappar: Då skäms jag
2019-12-23 Dagens Nyheter ”Herregud, det är väl bara att tända ljuset!”
2019-12-23 Regeringen Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020–2022 inom ramen för det nationella skogsprogrammet
2019-12-23 Sport ”En ära att få kliva in – var ett hedersuppdrag”
2019-12-23 Regeringen Uppdrag till Centrum för idrottsforskning att följa upp statens stöd till idrotten


2019-12-23 Regeringen Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att samordna, följa upp och genomföra insatser inom rame
2019-12-21 Nöje Rickard Olssons nya kärleksbesked: "Jag är inte singel längre"
2019-12-20 Regeringen Uppdrag att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna
2019-12-20 Regeringen Uppdrag att göra en analys av det statliga bidraget till Stiftelsen Dansens Hus
2019-12-20 Regeringen Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för liv
2019-12-20 Regeringen Uppdrag till Formas att finansiera forskningsprogrammet för livsmedel inom ramen för livsmedelsstrat
2019-12-20 Regeringen Uppdrag att finansiera forskningsprogrammet för livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin under 2
2019-12-20 Regeringen Framställning om förlängd tid för uppdraget att se över stödområdesindelningen för nationella stödet
2019-12-20 Regeringen Fortsatt utbetalningsstöd för bredband
2019-12-20 Regeringen Skogsstyrelsen ser över redovisning av skogsbrukets frivilliga avsättningar
2019-12-20 Regeringen Uppdrag att föreslå kriterier för uppföljning av den kommunala livsmedelskontrollen
2019-12-20 Regeringen Hela landet ska växa när landsbygdspolitiken prioriteras
2019-12-20 Regeringen Regeringen ger myndigheter uppdrag att bekämpa granbarkborren
2019-12-20 Regeringen Nytt uppdrag till Skogsstyrelsen om enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård
2019-12-20 Regeringen Uppdrag till Vinnova att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin
2019-12-20 Regeringen Uppdrag till Statens jordbruksverk att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelss
2019-12-20 Regeringen Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin
2019-12-20 Regeringen Uppdrag till Business Sweden att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrateg
2019-12-20 Regeringen Uppdrag till Tillväxtverket att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategi
2019-12-20 Dagens Nyheter Idrottens förmåga att skydda barn från kränkningar ska undersökas


2019-12-20 Sport Idrottens förmåga att skydda barn från kränkningar ska undersökas
2019-12-20 Regeringen Idrottens förmåga att skydda barn från kränkningar ska analyseras
2019-12-20 Regeringen Ändring av uppdraget att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning
2019-12-20 Ekonomi Många Göteborgsbossar ratar staden privat
2019-12-19 SVT Novus: Kvinnor är julens projektledare
2019-12-19 Regeringen Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Datainspektionen
2019-12-19 Regeringen Välfärdskommissionens uppdrag
2019-12-19 Regeringen Uppdrag om assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev
2019-12-19 Regeringen Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet
2019-12-19 Regeringen Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer
2019-12-19 Regeringen Öppen digital plattform för svenska vetenskapliga tidskrifter
2019-12-19 Regeringen Lagstiftningen ses över för att nå Sveriges klimatmål
2019-12-19 Regeringen Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål
2019-12-19 Regeringen Studerandes psykiska hälsa och breddad rekrytering i fokus för CSN
2019-12-19 Sportbladet Gren tar nytt tränaruppdrag
2019-12-19 Regeringen Företagshälsovårdens kompetensförsörjning utreds
2019-12-19 Svenska Dagbladet AF ska kunna möta arbetssökande i hela landet
2019-12-19 Svenska Dagbladet Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet
2019-12-19 Regeringen Bättre vård vid vestibulit
2019-12-19 Regeringen Kortare handläggningstid för bostadstillägg


2019-12-19 Regeringen Ökad trygghet och jämställdhet i fokus för Försäkringskassan 2020
2019-12-19 Regeringen Samhällsviktigt flyg ska säkras
2019-12-19 Regeringen Uppdrag till Arbetsförmedlingen 2020
2019-12-18 Svenska Dagbladet Regeringen bjuder in med armbågen – ”omöjligt uppdrag”
2019-12-18 Aftonbladet Så ska Arne Weise hyllas på julafton
2019-12-18 Aftonbladet Sonens plan för att hylla Arne
2019-12-18 Regeringen Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtä
2019-12-18 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)
2019-12-18 Regeringen Beslut om ett nationellt avhopparprogram
2019-12-18 Regeringen Regeringen satsar för kvinnors hälsa
2019-12-18 Expressen Munken anklagades för övergrepp – fick fortsätta arbeta med unga
2019-12-18 SVT SVT avslöjar: Nya anklagelser om övergrepp inom svenska katolska kyrkan
2019-12-17 Regeringen Regeringen stärker villkoren för konstnärer och kulturskapare
2019-12-17 Regeringen Regeringen stärker villkoren för professionellt verksamma konstnärer och kulturskapare
2019-12-17 Regeringen Uppdrag att vidareutveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården
2019-12-17 Regeringen Uppdrag att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar med anledning av EU:s anslutning ti
2019-12-17 Regeringen Ändring av uppdraget att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas
2019-12-17 Regeringen Ändring av uppdraget att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade
2019-12-17 Regeringen Ändring av uppdraget att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet
2019-12-17 Regeringen Uppdrag att stödja uppbyggnaden av ett center för elektromobilitet


2019-12-17 Expressen Flera partier överens om Ringhals 1 och 2
2019-12-17 FotbollsExpressen Uppgift: Robin Borg kan ta över allsvensk klubb
2019-12-17 Sport Uppgift: Robin Borg kan ta över allsvensk klubb
2019-12-17 Regeringen Uppdrag till Vinnova om finansmarknadsforskning
2019-12-16 Expressen Ridouan Taghi gripen – gav morduppdrag till ”Los Suecos”
2019-12-16 Regeringen Uppdrag om åtgärder för att underlätta hanteringen av produktionsavbrott vid maskinell dosdispenseri
2019-12-16 Regeringen Uppdrag om förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sve
2019-12-16 Regeringen Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen
2019-12-16 Regeringen Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte
2019-12-16 Regeringen Uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja ar
2019-12-16 Svenska Dagbladet ”Starbrink trixar med budgetposter”
2019-12-15 Expressen Så skapade hon Sofias Nobelklänning
2019-12-14 Regeringen Regeringen ger Brå uppdrag om nya sexualbrottslagstiftningen
2019-12-14 Expressen Detta har hänt: Prins Andrew och Jeffrey Epstein
2019-12-13 Regeringen Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser
2019-12-13 Expressen SD-politiker tar time out efter förolämpning
2019-12-12 Dagens Instrustri Segrarens tuffaste uppdrag
2019-12-12 Svenska Dagbladet Sparkade Hermansson får nytt jobb
2019-12-12 Dagens Nyheter Ann-Sofie Hermansson ska knäcka de kriminella gängen
2019-12-12 Regeringen Uppdrag att kartlägga studenthälsovården


2019-12-12 Regeringen Ann-Sofie Hermansson utreder kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
2019-12-12 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)
2019-12-12 Regeringen Förbättrad kompetensförsörjning genom fler kurser inom yrkeshögskolan
2019-12-12 Regeringen Förbättrad kompetensförsörjning genom kurser inom yrkeshögskolan
2019-12-12 Regeringen Lena Micko har tagit emot förslag om en idéburen välfärd
2019-12-12 Regeringen Uppdrag att utreda och genomföra nytt avgiftssystem för den offentliga kontrollen på slakterier och
2019-12-12 Regeringen Genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
2019-12-12 Regeringen Uppdrag att lämna förslag till en kostnadseffektiv och hållbar utveckling av förvaltningsgemensam di
2019-12-12 Regeringen Uppdrag om att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning
2019-12-11 SVT Kristersson hoppar av stipendieuppdrag efter kritik
2019-12-11 Dagens Instrustri Kristersson backar – delar inte ut stipendium till minne av Förintelsen
2019-12-11 Svenska Dagbladet Kristersson hoppar av stipendieuppdrag
2019-12-11 Dagens Instrustri Raktetechs vd lämnar sitt uppdrag
2019-12-11 Dagens Instrustri K2A överväger riktad emission av preferensaktier
2019-12-11 Regeringen Miljarder kan sparas genom gemensam digital infrastruktur
2019-12-11 Regeringen Robert Rydberg ny kabinettssekreterare på UD – Annika Söder ska arbeta med fredsuppdrag
2019-12-11 Regeringen Annika Söder slutar som kabinettssekreterare - ska arbeta med fredsuppdrag
2019-12-11 Regeringen Regeringen ger myndigheter i uppdrag att underlätta för läkare i arbetet med läkarintyg
2019-12-11 Regeringen Uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga a
2019-12-11 NyTeknik Ygeman hoppas på gemensamma it-system


2019-12-11 Dagens Instrustri Ygeman hoppas på gemensamma it-system i landet
2019-12-10 Regeringen Ett producentansvar för textil
2019-12-10 Dagens Nyheter Så blev han av med alla sina kungliga uppdrag
2019-12-09 Dagens Instrustri Ordförandebyte i Knowit vid kommande stämma
2019-12-09 Regeringen Sverige och bankunionen
2019-12-09 Dagens Instrustri Knowit byter styrelseordförande vid årsstämman
2019-12-09 Regeringen Grundpension
2019-12-09 Regeringen Garantipensionsutredningen överlämnar delbetänkande
2019-12-09 SVT Vem är karriärdiplomaten Anna Lindstedt?
2019-12-07 Dagens Nyheter ”Göteborgs universitet är inte skyldigt bjuda in SD att föreläsa”
2019-12-07 Debatt ”Göteborgs universitet är inte skyldigt bjuda in SD att föreläsa”
2019-12-07 Svenska Dagbladet ”Borgerliga och SD bör omdana public service”
2019-12-06 Regeringen Regeringen ger Brå uppdrag om narkotikamarknader
2019-12-06 Regeringen Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?
2019-12-06 Regeringen Uppdrag om nytt avgiftssystem för slakterikontrollen
2019-12-05 Dagens Nyheter Susanne Ljung: Någon har uppdraget att gå in drottningens skor
2019-12-05 Regeringen Fler lärosäten ska erbjuda sommarkurser för snabbare väg till läraryrket
2019-12-05 Regeringen Uppdrag att vara nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång
2019-12-05 Regeringen Kostnadseffektivare digitalisering i offentlig sektor
2019-12-05 Regeringen Ny teknik för automatisering i staten testas


2019-12-05 Regeringen Ändring av uppdraget om öppna insatser utan samtycke
2019-12-04 Svenska Dagbladet ”Vi motsätter oss skarpt att aktivt segregera elever”
2019-12-04 Regeringen Uppdrag till Kammarkollegiet att förbereda inordnandet av uppgifter från Radiotjänst i Kiruna AB
2019-12-04 Dagens Nyheter Kris i Socialdemokraterna i Borås – ordföranden avgår efter fejkad insändare
2019-12-04 Dagens Nyheter S-toppen i Borås avgår – fejkade insändare
2019-12-04 Svenska Dagbladet ”Förseningar kostar 8,5 miljarder per år”
2019-12-03 Nöje Lena Endres erkännande – spelet bakom nyårsdikten
2019-12-03 Dagens Nyheter ”Rätt vård ska ske på rätt plats i Stockholm”
2019-12-03 Regeringen Uppdrag att effektivisera användningen av finansiell information i brottsbekämpande verksamheter
2019-12-03 Nöje Valet av Lena Endre kommer 365 dagar försent
2019-12-03 Nöje Lena Endre läser Nyårsklockan i SVT
2019-12-03 Expressen Lena Endre läser Nyårsklockan i SVT
2019-12-02 Dagens Instrustri Mark Carney får FN-uppdrag om klimatet
2019-12-02 Regeringen Överlämnande av betänkandet Näringslivets roll inom totalförsvaret
2019-12-02 Regeringen Näringslivets roll inom totalförsvaret
2019-12-01 Regeringen Näringsministern ger uppdrag för att förenkla för företagare
2019-11-29 Sportbladet Hockeyprofilens nya uppdrag – tar över basketklubben
2019-11-29 Expressen Sökandet i Wilmafallet ska fortsätta med full kraft
2019-11-29 Regeringen Kraftsamling mot den illegala användningen av explosiva varor
2019-11-29 Regeringen Uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor


2019-11-29 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens eff
2019-11-29 Regeringen Uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den il
2019-11-29 Sportbladet Malin Baryard Johnsson: Jag har kioskuppdrag som alla andra
2019-11-29 Regeringen Myndigheten för kulturanalys ska titta på tillämpningen av principen om armlängds avstånd
2019-11-29 Regeringen Lärosätenas arbete med studenthälsovård kartläggs
2019-11-28 Svenska Dagbladet Regeringen kartlägger studenthälsan
2019-11-28 Dagens Nyheter Inga uppföljningar av tillsynen – Ivo får kritik av Riksrevisionen
2019-11-28 Dagens Instrustri V står fast vid hotet att fälla Nordmark
2019-11-28 Regeringen Flexiblare skatteregler för avställning av husbilar ska utredas
2019-11-28 Regeringen Tillgången till skolbibliotek ska bli mer likvärdig
2019-11-28 Regeringen Uppdrag till Arbetsförmedlingen att säkerställa lokal närvaro
2019-11-28 SVT Nordmark: ”Vi kommer att se Arbetsförmedlingens skyltar på fler orter”
2019-11-28 Regeringen Uppdrag att stödja en samverkansarena för besöksnäringens utveckling
2019-11-28 Dagens Nyheter Det liberala uppdraget är större än på länge
2019-11-27 Expressen Därför lämnar kungen inte över resorna till Victoria
2019-11-27 Regeringen Uppdrag att upprätta en handlingsplan avseende åtgärder för att möjliggöra förbättrad trafikinformat
2019-11-27 Regeringen Uppdrag till Statens skolverk att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn
2019-11-27 Regeringen Uppdrag till Statens skolverk om samverkan för bästa skola
2019-11-27 Regeringen Diplomatprogrammet ger tillgång till en diplomatisk verktygslåda - med erfarenhet kommer fingertopps
2019-11-27 Svenska Dagbladet SEB om kritiken: ”Vi har varit tydliga”


2019-11-27 Svenska Dagbladet SEB medger: 250 miljarder flög under radarn
2019-11-26 Dagens Nyheter SEB: Vi har inte blivit systematiskt utnyttjade
2019-11-26 Svenska Dagbladet Danmark vill ta över Natouppdrag i Irak
2019-11-25 Expressen Saab-toppens nya jobb – hos familjen Wallenberg
2019-11-22 Regeringen Uppdrag att utreda förutsättningar för att minska förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnväg
2019-11-22 Regeringen Uppdrag att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende genomförande av järnvägsunderhåll
2019-11-22 Dagens Nyheter Lula da Silva: Bolsonaro förstör Brasilien
2019-11-21 Svenska Dagbladet UG får Stora journalistpriset
2019-11-21 SVT SVT:s Uppdrag Granskning prisas för årets avslöjande
2019-11-21 Regeringen Regeringen stärker besöksnäringens möjligheter till samverkan
2019-11-21 Regeringen Öppna data-utredningen förlängs
2019-11-21 Regeringen Nu kartläggs användningen av lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högskolan
2019-11-21 Regeringen Uppdrag att se över besparingspotentialen på läkemedel
2019-11-21 Expressen Dottern kan tvingas ändra sitt bröllop – efter Andrews kris
2019-11-21 Svenska Dagbladet Expert om prinsen: "Förnedringen fullbordad"
2019-11-21 Expressen En av tre rädd att drabbas av gängvåld: ”Förståeligt”
2019-11-21 Aftonbladet Prins Andrew avsäger sig alla uppdrag efter Epstein-skandalen
2019-11-20 Svenska Dagbladet Prins Andrew tar paus efter kritiken
2019-11-20 Svenska Dagbladet Efter kritikstormen – prins Andrew tar paus
2019-11-20 Expressen Prins Andrew lämnar alla sina offentliga uppdrag


2019-11-20 Dagens Nyheter Sondland: Ukraina pressades på uppdrag av Trump
2019-11-20 Dagens Nyheter ”Ukraina pressades på uppdrag av Trump”
2019-11-20 Regeringen Uppdrag till Sametinget att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska
2019-11-20 Expressen Swedbanks aktie rasar på börsen
2019-11-20 Ekonomi Swedbank kan ha brutit mot USA-sanktioner
2019-11-20 Expressen UG-avslöjandet skakar Swedbank: ”Beklämd”
2019-11-20 Svenska Dagbladet UG: Swedbank kan ha brutit mot USA:s sanktioner
2019-11-19 Dagens Instrustri Cirkusen rullar vidare: SEB självsäkert kring nya uppgifter
2019-11-19 Svenska Dagbladet Misstänkta kundrelationer fortsatte i SEB till 2017
2019-11-19 Regeringen Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre pro
2019-11-19 Regeringen Lärosätenas arbete med breddad rekrytering ska utvärderas
2019-11-19 Svenska Dagbladet SEB-aktien stiger efter ny tv-spoiler
2019-11-19 Nöje Artistens nya uppdrag – i Musikhjälpen 2019
2019-11-18 Dagens Instrustri Styrelseledamot lämnar Scandi Standard
2019-11-18 FotbollsExpressen ”Egocentrisk bad boy – som säljs till högst bud”
2019-11-18 Regeringen Uppdrag att stärka förutsättningarna för stategisk ledarskapsutveckling inom kommunalt finansierad v
2019-11-18 Stockholms Stad Kvalificerad kontaktfamilj sökes - barn och föräldrar behöver hjälp av andra vuxna
2019-11-18 Regeringen Ämnes- och yrkeslärarutbildningarnas förberedelser för arbete i komvux ska ses över
2019-11-18 Dagens Nyheter Behandlingsteam för unga flyktingar läggs ner
2019-11-16 Expressen De är skådespelarna i filmen om Staffanstorp


2019-11-15 Regeringen Uppdrag till forskningsfinansiärerna att inkomma med analyser som underlag till regeringens forsknin
2019-11-15 Nöje Isabella Löwengrips anställda: "Långt ifrån värst för mig"
2019-11-15 Nöje Hanna Hellquist om missbruket – söp innan morgonsändning
2019-11-15 SVT Baksi om hoten från kinesiska ambassadören: ”Chockad”
2019-11-15 Regeringen Uppdrag att utreda utökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga m
2019-11-15 Regeringen Regeringen beslutar om utbildningsinsatser om vägledning vid tolkning av barnkonventionen
2019-11-15 Regeringen Regeringen vill se förbättrad och effektiviserad fiskerikontroll
2019-11-15 Expressen SEB rasar på börsen efter uppgifter om penningtvätt
2019-11-15 Regeringen Automatisk rättning av nationella prov ska minska lärarnas administrationsbörda
2019-11-15 Ekonomi SEB:s aktiekurs faller tungt på börsen
2019-11-15 Ekonomi SEB:s aktie rasar efter pressmeddelande om penningtvätt
2019-11-15 Dagens Nyheter SEB:s aktiekurs faller tungt på börsen
2019-11-15 Svenska Dagbladet ”Stort misstag” – Svenonius medger fel i planen för NKS
2019-11-14 Regeringen Uppdrag att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpni
2019-11-14 Regeringen Djurhälsolagsutredningen ges mer tid
2019-11-14 Regeringen Regeringen vill visa upp det digitala och innovativa Sverige
2019-11-14 Regeringen Regeringen vill se ett handlingsprogram för att skydda de samiska språken
2019-11-14 Regeringen Pliktlagstiftningen och annan hantering av material vid Kungl. biblioteket ses över
2019-11-14 Regeringen Storsatsning på järnväg – kräver bättre samverkan om järnvägsunderhållet
2019-11-14 Regeringen Genomförandet av den nationella minoritetspolitiken stärks med 2,6 miljoner kronor


2019-11-14 Regeringen Stärkt stöd om upphandling till samhällsviktig verksamhet
2019-11-14 Regeringen Förbättrat strategiskt ledarskap inom kommunalt finansierad vård och omsorg
2019-11-14 Regeringen Tidiga insatser ska skydda barn från att fara illa
2019-11-14 Regeringen Fritidshemmet inkluderas i Samverkan för bästa skola
2019-11-14 Stockholms Stad Stockholms stad söker upp unga som varken arbetar eller studerar
2019-11-14 Regeringen Uppdrag att utvärdera Linköpings universitets arbete att samla och sprida kunskap om våld och andra
2019-11-13 Regeringen Uppdrag att genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården
2019-11-13 Regeringen Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse
2019-11-13 Regeringen Uppdrag om påverkan av ökad användning av välfärdsteknik
2019-11-13 Regeringen Uppdrag att trycka och sprida en reviderad svensk översättning av FN:s konvention om barnets rättigh
2019-11-12 Regeringen Uppdrag att utbetala förlikningslikvid
2019-11-12 Regeringen Uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre
2019-11-12 Svenska Dagbladet Fler borde drömma om detta svåra och viktiga yrke
2019-11-12 Nöje Julvärden Marianne Mörck om uppdraget – tackade inte ja direkt
2019-11-12 Nöje Marianne Mörck får heders- uppdraget – blir årets julvärd
2019-11-12 Regeringen Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag
2019-11-12 Nöje Marianne Mörck är årets julvärd i SVT
2019-11-12 Dagens Nyheter Marianne Mörck blir årets julvärd i SVT
2019-11-12 Svenska Dagbladet Handelsbankens finanschef lämnar sitt uppdrag
2019-11-11 Sportbladet Dennerbys oväntade tränaruppdrag: ”Stor utmaning”


2019-11-11 Expressen Grevinnan Alexandras plan för livsändringen utan plikter
2019-11-11 Svenska Dagbladet Källa: Falska intervjuer kan ha blivit SCB-statistik
2019-11-09 Expressen CIA-mannen försvann för tolv år sen – Iran bekräftar
2019-11-08 Dagens Nyheter ”Väldigt olika syn på vad som är fakta”
2019-11-08 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa upp
2019-11-08 Regeringen Utredning om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och anslaget till hovet
2019-11-08 Regeringen Det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet
2019-11-08 Regeringen Uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål
2019-11-08 Kultur & Nöje ”Bilden är antisemitisk var den än publiceras”
2019-11-08 Dagens Nyheter ”Bilden är antisemitisk var den än publiceras”
2019-11-08 Svenska Dagbladet M-topp anhållen – tar paus från sina uppdrag
2019-11-07 Dagens Nyheter ”Ensidig granskning av SVT”
2019-11-07 Dagens Nyheter ”Ensidig granskning av trakasserier”
2019-11-07 Expressen Reportern: Tidpunkten för varslet en mediestrategi
2019-11-07 Svenska Dagbladet Swedbank lägger locket på om Uppdrag granskning
2019-11-07 Regeringen Stärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2019-11-07 Regeringen Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2019-11-07 Aftonbladet Uppdrag Gransknings reportage har stora brister
2019-11-07 Dagens Nyheter Swedbank i ny intervju om penningtvätt
2019-11-07 Ekonomi Swedbank i ny intervju om penningtvätt


2019-11-07 Expressen Swedbanks smäll – nya anklagelser
2019-11-07 Regeringen Uppdrag till Statskontoret och Ekonomistyrningsverket
2019-11-07 Dagens Instrustri Swedbank tillbaka i Uppdrag granskning – släpper mer information
2019-11-06 Nöje TV4-journalisternas öppna brev: Rasar mot SVT:s beslut
2019-11-06 Aftonbladet Kritiken mot Uppdrag granskning: Gravt tendentiöst program
2019-11-06 Dagens Instrustri Ericsson väntas bräda Nokia i italiensk upphandling
2019-11-06 Svenska Dagbladet Stark kritik: ”Personalen får hantera Karolinskas haveri”
2019-11-06 Svenska Dagbladet ”Personalen får hantera Karolinskas haveri”
2019-11-06 Dagens Nyheter Julia Kronlid petas från sin post i SD
2019-11-06 Dagens Nyheter Julia Kronlid petas från uppdraget som vice partiordförande för SD
2019-11-06 Sportbladet Se Mauris storhyllade Uppdrag hockey igen
2019-11-06 Expressen Han anklagades för judehat – blev petad
2019-11-05 SVT Flera SVT-nomineringar till Stora journalistpriset
2019-11-05 Ekonomi Thorwaldsson nobbar partipolitiska uppdrag
2019-11-05 Dagens Nyheter Thorwaldsson nobbar partipolitiska uppdrag
2019-11-05 Dagens Instrustri Hifab redovisar förlust för tredje kvartalet
2019-11-05 Aftonbladet Peter Settman och Linnéa Claeson får prestigefulla drömuppdraget i tv
2019-11-04 Expressen Expressen/Sifo: Mycket lågt förtroende för Kristersson
2019-11-01 Regeringen Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteri
2019-11-01 Regeringen Utredning tillsätts om svensk anpassning till EU:s cybersäkerhetsakt och om vissa åtgärder till skyd


2019-11-01 Svenska Dagbladet Leif Östling petas efter invandringsuttalande
2019-10-31 Ekonomi Blir av med uppdrag efter uttalande
2019-10-31 Dagens Nyheter Leif Östling blir av med uppdrag efter kritiserat uttalande
2019-10-31 Ekonomi Leif Östling blir av med uppdrag efter kritiserat uttalande
2019-10-31 Dagens Nyheter Leif Östling blir av med uppdrag efter uttalande
2019-10-31 Ekonomi Leif Östling blir av med uppdrag efter uttalande
2019-10-31 Dagens Nyheter Blir av med uppdrag efter uttalande
2019-10-31 Regeringen Uppdrag att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för e
2019-10-31 Regeringen Bättre koll på patienters vårdorsaker
2019-10-31 Regeringen Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur
2019-10-31 Dagens Nyheter Postnords vd: Vi har ett samhällsuppdrag
2019-10-31 Ekonomi Postnords vd: Vi har ett samhällsuppdrag
2019-10-30 Regeringen Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Överklagandenämnden för studiestöd
2019-10-30 Regeringen Utredning om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen
2019-10-30 NyTeknik ABB ska ansluta världens största havsbaserade vindkraftparker
2019-10-30 SVT Kommunerna kan ta över Arbetsförmedlingens uppdrag
2019-10-30 Expressen Elin vittnar om övergrepp – inne på barnpsykiatrin
2019-10-29 Dagens Nyheter ”Vi vill utreda om kommuner kan sköta arbetsförmedling”
2019-10-29 Debatt ”Vi vill utreda om kommuner kan sköta arbetsförmedling”
2019-10-29 Regeringen Ökade krav för medborgarskap m.m.


2019-10-28 Expressen Victorias beslut för familjen – efter den pressade tiden
2019-10-27 Expressen Uppgifter: IS-ledaren dödad i hemlig attack
2019-10-26 Nöje Hovexperterna: Prins Harry och Meghan Markle kan lämna kungafamiljen
2019-10-25 Regeringen Kartläggning av konsumentskyddet kring så kallade loot-lådor överlämnas till Spelmarknadsutredningen
2019-10-24 Dagens Instrustri Vd med revanschlust – en ”game changer” för Telia
2019-10-24 Svenska Dagbladet Ny holme föreslås bredvid Blasieholmen
2019-10-24 SVT ABC Borgarråd blir regeringens utredare av förskolan
2019-10-24 Regeringen Fyra länsstyrelser uppdras analysera elförsörjningen
2019-10-24 Regeringen Uppdrag till Energimarknadsinspektionen om kapacitetsbrist i elnäten
2019-10-24 Regeringen Regeringen vill analysera länsstyrelsernas resursbehov vid infrastrukturinvesteringar
2019-10-24 Regeringen Utredning om ökat deltagande och bättre språkutveckling i förskolan
2019-10-24 Nöje Zara Larssons nya uppdrag – samarbetet med Netflix
2019-10-24 Regeringen Uppdrag att föreslå åtgärder för att förebygga använding samt medicinska och sociala skadeverkningar
2019-10-24 Svenska Dagbladet Sölvesborgs kulturchef slutar: "Vill inte ha mig"
2019-10-24 Svenska Dagbladet Sölvesborgs kulturchef: "Vill inte ha mig"
2019-10-23 Dagens Nyheter Gantz får försöka efter Netanyahu
2019-10-23 SVT ABC Ledningen på Storvretskolan känner glädje och stolthet
2019-10-23 SVT Utrikes Gantz får i uppgift att bilda regering i Israel
2019-10-23 Expressen Rektorn på Estelles skola lämnar – får nytt uppdrag
2019-10-23 Svenska Dagbladet Höll sin fyraåring i handen – då slogs han ned


2019-10-23 Sport Stefan Holm hoppar av IOK
2019-10-23 Svenska Dagbladet Holm hoppar av IOK
2019-10-23 Svenska Dagbladet Regeringen offrar integriteten
2019-10-23 Svenska Dagbladet Styrelsens slutkandidat – Kirkby ska ta över Telia
2019-10-23 Expressen Vittnena tystades – när Johan blev misshandlad
2019-10-22 SVT Upphandlingen av Apotekstjänst: Regionerna avstod kontroller
2019-10-22 Dagens Instrustri Peab tar order i Norge för sanering och anläggning av havsbotten
2019-10-21 Svenska Dagbladet Apotekstjänst om kaoset: ”Vi har misslyckats”
2019-10-21 Aftonbladet Apotekstjänsts vd lämnar uppdraget
2019-10-21 Stockholms Stad Östermalms stadsdelsnämnd har öppet möte torsdag 24 oktober
2019-10-21 Expressen Roberts ilska – mot bilisternas beteende
2019-10-21 Expressen Väljarnas dom: Rätt att samarbeta med SD
2019-10-20 Expressen NYHETSDAGEN: Telias ordförande sparkad • Meghan och Harry tar paus från offentliga uppdrag • M-utspe
2019-10-20 Expressen Uppgifter: Harry och Meghan tar jobbpaus
2019-10-19 SVT M-stämman: Mindre pengar och bantat utbud i public service
2019-10-18 Regeringen Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att un
2019-10-18 Expressen Morden på Gustaf och Annika granskas på nytt
2019-10-17 Regeringen Regeringen satsar för att förebygga narkotikabruk
2019-10-17 Regeringen Svensk expertis inom AMR ska hjälpa globalt
2019-10-17 Regeringen Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott


2019-10-17 Regeringen Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU-förordning om
2019-10-17 Regeringen Uppdrag att revidera svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå fö
2019-10-17 Expressen Väljarna misstror Löfvens regering: ”Stort problem”
2019-10-17 Svenska Dagbladet Mardrömssiffror för Löfven: ”Stort problem”
2019-10-16 Svenska Dagbladet Brå ska studera islamofobi: ”Hårdare samhällsklimat”
2019-10-16 Expressen Storsvindlaren kan ha gömt undan diamanter för miljoner
2019-10-16 Stockholms Stad Utredning av skolplattformen startar i oktober
2019-10-15 Sport Konståkningsförbundet: All verksamhet ska genomlysas
2019-10-15 Dagens Nyheter Konståkningsförbundet: All verksamhet ska genomlysas
2019-10-15 Expressen Skånska köpcentret till salu – för 1,5 miljarder
2019-10-15 Regeringen Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om informationsdelning i arbetet för att förebygga brott
2019-10-15 Regeringen Uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer när
2019-10-15 Regeringen Regeringen ger Brå uppdrag om informationsdelning för att förebygga brott
2019-10-15 Regeringen Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsb
2019-10-15 Regeringen Arbetet med jämställdhetsintegrering i högskolan
2019-10-15 Svenska Dagbladet När kvinnor väljer fel
2019-10-14 Svenska Dagbladet Uppmanades äta fimpar i studenttävling
2019-10-14 Regeringen Regeringen initierar nationell anhörigstrategi
2019-10-14 Dagens Nyheter Regeringen vill ta fram en nationell anhörigstrategi
2019-10-13 Svenska Dagbladet ”Slängde 5 000 porrfilmer och 300 vuxenblöjor”


2019-10-12 Dagens Nyheter Dokumentär om mordet på Zaida Catalán prisad
2019-10-11 Svenska Dagbladet Fontänorgasm är inget public service-uppdrag
2019-10-11 Regeringen Uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen
2019-10-10 Regeringen Uppdrag att utreda behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon
2019-10-10 Aftonbladet Två toppar inom Byggnads lämnar sina uppdrag
2019-10-09 Expressen Kommunal vd i Göteborg arbetsbefrias – utreds för jäv
2019-10-09 Expressen Shekarabi slår tillbaka: ”Ett av världens rikaste länder”
2019-10-09 Stockholms Stad Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen föreslås bilda gemensam stadsdelsnämnd
2019-10-08 Dagens Nyheter Svenska i rymduppdrag med bara kvinnor
2019-10-08 Regeringen Dialogmöte och regeringsuppdrag för en stärkt förlossningsvård
2019-10-08 Dagens Nyheter ”Hon blev en del av det politiska spelet i EU”
2019-10-07 SVT Riksmarskalken: ”Syskonen kan få lite mindre centrala uppgifter”
2019-10-07 Regeringen Uppdrag till behöriga organisationer som kan bistå Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
2019-10-07 SVT Madeleines och Carl Philips barn kommer inte tillhöra kungahuset
2019-10-07 SVT Madeleines och Carl Philips barn kommer inte att tillhöra kungahuset
2019-10-04 Dagens Instrustri Addvise styrelseordförande lämnar på egen begäran
2019-10-04 Svenska Dagbladet Grönt ljus för ordförande Persson
2019-10-03 SVT Regeringen vill se över regler för elsparkcyklar
2019-10-03 Expressen Efter kaoset – regeringen vill reglera elsparkcyklarna
2019-10-03 Regeringen Regeringen ger i uppdrag att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan


2019-10-03 Regeringen Regeringen ger Polismyndigheten informationsuppdrag om rasism och hatbrott
2019-10-03 Svenska Dagbladet Regeringen vill reglera elsparkcyklar: ”Positivt”
2019-10-03 SVT Nu ska cancerns gåtor djupanalyseras
2019-10-03 Regeringen Uppdrag för bättre kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder
2019-10-03 Regeringen Ordning och reda i fokus när regeringen ger uppdrag om elsparkcyklar
2019-10-03 Regeringen Roger Mörtvik ny statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
2019-10-03 Regeringen Förbättrat kunskapsläge kring cancer
2019-10-03 Regeringen Ny statssekreterare på Socialdepartementet
2019-10-03 Nöje JUST NU: Mattias Andersson ny chef på Dramaten
2019-10-03 Regeringen Matilda Ernkrans träffar rektorer om jämställdhetsintegrering
2019-10-02 Expressen Lämnade partiet i går – utan att ange något skäl
2019-10-02 Expressen S-politikern erkänner: ”Det är jag på filmen”
2019-10-02 Dagens Nyheter Olle Burell lämnar uppdraget som borgarråd i opposition
2019-10-02 Expressen Bankman uppges ha lurat svenskar på 100 miljoner
2019-10-01 Regeringen Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svensk
2019-10-01 Dagens Instrustri Kinesisk bjässe tar uppdrag i tunnelbanan – konkurrenter rasar: ”Underpris”
2019-10-01 Regeringen Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet
2019-09-30 Dagens Instrustri Efter Di:s öppna frågor – Kai Wärn svarar: ”kommer leda med full kraft”
2019-09-30 Regeringen Ändring av uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift
2019-09-30 Regeringen Tilläggsdirektiv till Kommittén om grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)


2019-09-30 Regeringen Myndigheternas it-drift ska bli säkrare och mer kostnadseffektiv
2019-09-30 Regeringen Remiss av Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner
2019-09-30 Regeringen Insatser mot betygsinflation utreds
2019-09-30 Nöje Carina Bergs stora utmaning inför galan: ”Så tvära kast”
2019-09-28 Expressen Netanyahu väntas avsäga sig uppdraget att bilda regering
2019-09-28 Nöje Arne Weises dröm om återkomsten i tv
2019-09-27 Svenska Dagbladet Migrationsdomstolarna: Antalet mål väntas öka
2019-09-27 Regeringen Uppdrag till MSB att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsar
2019-09-27 Regeringen Uppdrag till MSB att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offe
2019-09-27 Regeringen Uppdrag till Statens medieråd att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet
2019-09-27 Regeringen Regeringen inleder arbetet med att inrätta nationellt cybersäkerhetscenter
2019-09-26 Dagens Instrustri Uppdrag för 100 miljarder – nu väntar rekordinvesteringar
2019-09-26 Regeringen Statens medieråd ska förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet
2019-09-26 Regeringen Björn von Sydow ny styrelseordförande för FOI
2019-09-26 SVT Över 15 000 felbyggda kurvor på svenska vägar
2019-09-25 Expressen Benjamin Netanyahu nomineras för att bilda regering i Israel
2019-09-25 Dagens Nyheter Netanyahu får uppdrag att bilda regering i Israel
2019-09-25 Dagens Nyheter Netanyahu får uppdrag att bilda regering
2019-09-25 Svenska Dagbladet Netanyahu får i uppdrag att bilda regering
2019-09-25 Dagens Instrustri Ikeas tidigare vd tvingas bort från landshövdingsuppdrag


2019-09-25 Expressen JUST NU: Thomas Carlzon lämnar som landshövding
2019-09-25 Regeringen Uppdrag att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser avseende systemet Geokalkyl
2019-09-25 Regeringen Thomas Carlzon lämnar uppdraget som landshövding i Kalmar län
2019-09-25 Aftonbladet Uppdrag granskning visar: Dödsvägen var ökänd – ändå gjordes ingenting
2019-09-25 Regeringen Uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse
2019-09-25 Nöje Hellenius nya uppdrag – populära programmet kommer till Sverige
2019-09-25 Expressen JUST NU: En person uppdragen ur damm
2019-09-25 Expressen Blekinge och Kronoberg utan sjuktransport med helikopter
2019-09-25 Svenska Dagbladet Varningar för dödskurvan långt före olycka
2019-09-24 FotbollsExpressen Efter bilden – ”Henke” tar inte över engelska laget
2019-09-24 Expressen Misstänkt granat hittad i sjö – platsen avspärrad
2019-09-24 Regeringen Uppdrag att analysera förslag om sänkt åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, m.m.
2019-09-24 Regeringen Regeringen inrättar nationellt vårdkompetensråd
2019-09-24 Regeringen Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
2019-09-24 Svenska Dagbladet Bibliotekarier vill porta stökiga besökare
2019-09-23 Expressen Boris Johnson anklagas för att ha sponsrat ”nära väninna” med skattepengar
2019-09-23 Expressen Meghan, Harry och Archie landar i Sydafrika
2019-09-23 NyTeknik Nasa-toppen tveksam till folk på månen 2024
2019-09-23 Regeringen Ökade medel till stärkt samordning av dricksvatten på Livsmedelsverket
2019-09-22 Expressen Christer fick uppdraget att fälla lejonet Caesar


2019-09-21 Svenska Dagbladet Schulman: ”Jag lever enbart på royaltypengar”
2019-09-21 Dagens Instrustri Persson om ”hemliga” uppdraget: Ingen tvekan om vad jag sysslar med
2019-09-21 Sport Trolig hemmaseger i SHL – oddset klart i överkant
2019-09-20 Sport ”Det finns inga likheter mellan mig och Nordén”
2019-09-20 Regeringen Pilotprojekt för stärkt vård av unga med komplexa behov
2019-09-19 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)
2019-09-19 SVT ABC Chef tvingades bort från Stockholms centrum för ätstörningar – hade kritiserat att vårdpengar försva
2019-09-19 Regeringen Regeringen tillsätter utredning om nya regler om företagsrekonstruktion
2019-09-18 Regeringen Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och männi
2019-09-14 Dagens Instrustri Disneychef lämnar Apples styrelse
2019-09-14 Sport Guldfavoriten ett givet spel i SHL-premiären
2019-09-13 Regeringen Uppdrag till Statskontoret att utvärdera satsningarna på Brottsförebyggande rådet
2019-09-13 Regeringen Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredningen
2019-09-13 Regeringen Företagare i de sociala trygghetssystemen
2019-09-13 Regeringen Särskilda boendeformer för äldre ska kartläggas
2019-09-12 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
2019-09-12 Regeringen Petri Kemppinen ny ledamot i Stiftelsen Svenska Filminstitutet
2019-09-12 Regeringen Barnperspektivet blir nytt moment i samhällsplaneringen
2019-09-12 Regeringen Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger lämnar sitt uppdrag
2019-09-12 Regeringen Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet


2019-09-12 Dagens Instrustri AF-köp på rekordlåga nivåer – ”det är en katastrof”
2019-09-11 Svenska Dagbladet Nya kommissionen sågas: ”fascistoid och grotesk”
2019-09-11 Stockholms Stad Vill du göra skillnad i ett barns liv?
2019-09-10 Dagens Instrustri Nya ministern om tuffa uppdraget: ”Finaste jobb jag kan tänka mig”
2019-09-10 Regeringen Förslag för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte
2019-09-10 SVT M, KD och C om Ylva Johanssons portfölj i EU
2019-09-10 Europaportalen Johansson får tungt EU-uppdrag
2019-09-09 Sport MFF:s assisterande till England
2019-09-09 Regeringen Uppdrag att samordna det fransk-svenska strategiska partnerskapet avseende elvägar
2019-09-08 Regeringen Stärkt arbete mot prostitution och människohandel
2019-09-07 Dagens Nyheter Fortsätter uppdrag på månen – trots krasch
2019-09-06 Expressen Så mycket kan Wallström få när hon slutar som minister
2019-09-06 Sport Magdalena Eriksson blir lagkapten i Chelsea
2019-09-06 Sport ”Vet inte när familjen senast var på semester”
2019-09-06 SVT Lööf om Wallström: ”Hon har en imponerande uthållighet”
2019-09-06 Regeringen Margot Wallström lämnar i närtid regeringen och uppdraget som utrikesminister
2019-09-06 SVT Utrikesminister Margot Wallström avgår
2019-09-05 Dagens Instrustri Instalco får order värd totalt 40 miljoner kronor
2019-09-05 Regeringen Utfallsberäkning för 2020 utifrån förslag om ändringar i kostnadsutjämningen
2019-09-05 Regeringen Krafttag mot svarta körskolor


2019-09-04 Debatt ”Studieförbundet Ibn Rushd har idémässiga svagheter”
2019-09-04 Dagens Nyheter ”Studieförbundet Ibn Rushd har idémässiga svagheter”
2019-09-04 Regeringen Uppdrag om miljöstyrande start- och landningsavgifter
2019-09-04 Regeringen Uppdrag att utreda vissa säkerhetshöjande åtgärder
2019-09-04 Svenska Dagbladet Guillous självpåtagna upplysningsuppdrag nära slutet
2019-09-04 Expressen Politiker åtalas för bedrägeri – kvitterade ut halv miljon
2019-09-04 Expressen Sjuka Marikas skräck på ökända härbärget
2019-09-02 Dagens Instrustri CLS Holdings vill sälja 4 miljoner Catena-aktier
2019-09-02 Dagens Instrustri Doldisen om tunga uppdraget – ska investera 9 miljarder
2019-09-02 Kultur & Nöje Uppdrag granskning fälls för metooprogram
2019-09-02 Aftonbladet Uppdrag granskning fälls för metoo-program
2019-09-02 Regeringen Sverige anordnar internationell högnivåkonferens om antibiotikaresistens
2019-08-31 Regeringen Höjd säkerhet för vägarbetare
2019-08-30 SVT Uppdrag granskning har gjort Årets granskning
2019-08-30 Regeringen Åsa Webber rundar av sitt uppdrag som EU-ambassadör
2019-08-30 Regeringen Uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den ma
2019-08-30 Regeringen Uppdrag att utvärdera Digitaliseringsrådet samt undersöka möjliga former för analys och genomförande
2019-08-29 Expressen Billigare avgifter för gröna flyg ska utredas
2019-08-29 Regeringen Ytterligare 20 miljoner för att stärka företagsklimatet i gles- och landsbygder
2019-08-29 Regeringen Grönare starter och landningar för flyg


2019-08-29 Dagens Nyheter Därför är Bali tyst på Twitter
2019-08-29 Regeringen Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten
2019-08-29 Regeringen Forum för levande historia får 1 miljon för insatser mot rasism
2019-08-29 Regeringen Fem myndigheter får i uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld
2019-08-26 Kultur & Nöje Bokrecension: Lars Gustafssons sista roman är djupt gripande
2019-08-26 Regeringen Uppdrag om förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer
2019-08-26 Nöje Guldbaggen-regissörens nya uppdrag – gör stor SVT-satsning
2019-08-25 Sport Det är målgaranti för det danska topplaget
2019-08-25 SVT Utrikes Två poliser skottskadade i Finland
2019-08-24 Nöje Hon tar över skandal-succén ”Love Island”
2019-08-24 Dagens Instrustri Affärsängelns stora utmaning: ”För att lyckas måste vi använda globala kapi­talet”
2019-08-22 Regeringen Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar ska utredas
2019-08-22 Regeringen Sjukfrånvaro bland statsanställda kvinnor ska analyseras
2019-08-22 Regeringen Uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6
2019-08-21 SVT Hanif Bali ber Carl Bildt om ursäkt: ”Har brustit”
2019-08-21 Dagens Instrustri Hanif Bali bekräftar att han lämnar uppdrag: ”Ber om ursäkt”
2019-08-21 Regeringen Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens
2019-08-21 Regeringen Uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens respektive analys av stora datamängder
2019-08-21 Regeringen Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs
2019-08-21 Svenska Dagbladet M uppmanar Bali att lämna uppdrag: ”Flera övertramp”


2019-08-21 Svenska Dagbladet Bali ber Bildt om ursäkt: ”Jag går lite på ångor”
2019-08-21 Dagens Instrustri Hanif Bali uppmanas lämna uppdrag efter Bildt-påhopp
2019-08-21 SVT Hanif Bali uppmanas lämna flera uppdrag
2019-08-21 Expressen Han har dragit in 73 miljoner efter sina Millennium-böcker
2019-08-20 Svenska Dagbladet Politisk rehab med ett omöjligt uppdrag
2019-08-20 Regeringen Uppdrag att genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer
2019-08-19 Stockholms Stad Södermalm satsar för att förbättra äldres psykiska hälsa
2019-08-19 Dagens Nyheter Durmaz: Det är väldigt mycket mobbning
2019-08-19 Expressen David Lega lämnar Göteborgspolitiken
2019-08-19 Svenska Dagbladet Fler fjällräddningsuppdrag sparar pengar
2019-08-18 Regeringen Mer lättillgänglig vaccinationsinformation
2019-08-17 Dagens Instrustri Källor: Allt mer talar för nytt uppdrag för Shekarabi
2019-08-16 Regeringen Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning
2019-08-16 Regeringen Uppdrag att initiera och etablera ett internationellt nätverk för samarbete inom området social utvä
2019-08-16 Regeringen Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
2019-08-16 Regeringen Uppdrag att granska Försäkringskassans tillämpning av utredningsskyldigheten enligt 110 kap. 13 § so
2019-08-16 Regeringen Uppdrag att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning
2019-08-16 Regeringen Snabbare stöd vid lättare psykisk ohälsa
2019-08-15 Regeringen Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika
2019-08-15 Regeringen Ett år med godstransportstrategin – samarbete för ett transporteffektivt samhälle


2019-08-14 Expressen Emma, 18: ”Hade huvudvärk konstant”
2019-08-14 Svenska Dagbladet Nya knarkåtgärder: ”En folkhälsofråga”
2019-08-13 Kultur & Nöje ”Jag vill kunna sova gott på nätterna”
2019-08-12 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket
2019-08-12 Svenska Dagbladet Blytunga förväntningar på Björn Rosengren
2019-08-12 Kultur & Nöje Bekräftat: Metro lägger ner journalistiska verksamheten
2019-08-11 Sport Arsenal brukar vinna mot Newcastle – spelas
2019-08-10 Expressen Sjukdomen stoppar Mette-Marit från jobb
2019-08-09 Kultur & Nöje ”Alla läsare står i skuld till Toni Morrison”
2019-08-09 SVT Nu ska det nationella biljettsystemet utredas – men prislappen kan variera
2019-08-09 Regeringen Uppdrag angående uppföljning och utvärdering av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
2019-08-08 Dagens Nyheter Jamåhonleva, avsnitt 48 av 57
2019-08-08 Kultur & Nöje Jamåhonleva, avsnitt 48 av 57
2019-08-08 Regeringen Regeringen vill utveckla och effektivisera basunderhållet av järnvägen
2019-08-07 Regeringen Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
2019-08-07 Dagens Instrustri Så slår en räntehöjning mot bolåntagarna
2019-08-05 Dagens Instrustri Han ska ta klassiska laget till finrummet – med strategi från näringslivet
2019-08-05 Svenska Dagbladet M: Ge tullen chansen att bekämpa ligorna
2019-08-04 Expressen Kulturminister Amanda Lind har fått en dotter
2019-08-04 Expressen Jenny Madestam analyserar Liberalerna och Sabuni


2019-08-02 Regeringen Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer
2019-08-01 Kultur & Nöje Jamåhonleva, avsnitt 41 av 57
2019-08-01 Regeringen Hbtq-frågor och jämställdhet i fokus på pressfika
2019-08-01 Regeringen Regeringens arbete mot osund konkurrens ger resultat
2019-08-01 Regeringen Uppföljningsuppdrag för stärkt rehabilitering
2019-08-01 Regeringen Fler satsningar för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter
2019-08-01 Regeringen Ny nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa
2019-07-30 Dagens Nyheter Filippa Reinfeldt gör politisk come-back för Moderaterna
2019-07-30 Nöje Bianca Ingrossos assistent avslöjar äckliga uppdraget
2019-07-29 NyTeknik Enkla linsen klarar avancerade uppdrag – med hjälp av uppvärmning
2019-07-28 Dagens Instrustri Ducka fattigfällan – så klarar du pensionen i gig-ekonomin
2019-07-27 Aftonbladet Pappan: Min son är på ett självmordsuppdrag
2019-07-25 Regeringen Förlängning av uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöm
2019-07-25 Regeringen Uppdrag att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till att
2019-07-25 Regeringen Uppdrag att revidera förvaltningsplanen för gråsäl och genomföra en vetenskaplig utvärdering av effe
2019-07-24 SVT Utrikes Här är de nya ministrarna i Boris Johnsons kabinett
2019-07-24 Sport Det är målgaranti när Maribor spelar
2019-07-23 Expressen SD-politiker anmäld för grovt brott – lämnar sina uppdrag
2019-07-19 Regeringen Ett förstärkt skydd mot mäns våld mot kvinnor
2019-07-18 Regeringen Regeringen tar ett första steg mot fiskerikontroll genom kamerabevakning


2019-07-18 Regeringen Uppdrag till länsstyrelserna i Skåne län och Stockholms län att utveckla ändamålsenliga och enhetlig
2019-07-18 Regeringen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
2019-07-18 Regeringen Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för köt
2019-07-18 Regeringen Staten ska ge ut gröna obligationer senast 2020
2019-07-18 Regeringen Uppdrag till Riksgäldskontoret att genomföra en emission av gröna obligationer
2019-07-18 Regeringen Uppdrag att utarbeta behovsanalys, förslag för prioriteringar och mål samt ett operativt program för
2019-07-18 Regeringen Förlängt uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet
2019-07-17 NyTeknik Bränslecellsbilen ska köra japaner på månen
2019-07-16 Nöje SVT:s panikplan efter – Lasse Berghagens beslut
2019-07-16 Europaportalen Med knapp marginal: von der Leyen ny kommissionsordförande
2019-07-16 Nöje Han spelar Elvis Presley på vita duken
2019-07-16 NyTeknik Nu bossar kvinnorna över Nasas forskningsuppdrag
2019-07-14 Dagens Instrustri Nya trenden för fortsatt tillväxt
2019-07-12 Stockholms Stad Provtagningar i området kring Lövsta båtsällskap visar på höga föroreningar
2019-07-12 Regeringen Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen
2019-07-12 Regeringen Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet
2019-07-12 Regeringen Uppdrag att analysera marknaden för internationella tågbiljetter
2019-07-12 Regeringen Uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europe
2019-07-12 Dagens Instrustri Fiskflyget i Gällivare - länken mellan världen och fjället
2019-07-11 SVT Regeringen ett steg närmare köttinformation på restauranger


2019-07-11 Regeringen Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassifi
2019-07-11 Regeringen Regeringen vill se obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger
2019-07-11 Regeringen Enklare att ta tåget ut i Europa
2019-07-11 Regeringen Kartläggning av kompetenser, kvalifikationer och yrken för ökad rörlighet på den europeiska arbetsma
2019-07-11 Regeringen Nu utreds den fortsatta inriktningen av det civila försvaret
2019-07-10 Regeringen Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck
2019-07-10 Stockholms Stad Sommarjobbare skrev blogg om identitet
2019-07-09 Regeringen Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser
2019-07-08 Regeringen Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser
2019-07-08 Regeringen Uppdrag att redovisa underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021–2025
2019-07-08 Regeringen Uppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för gasdrivna bussar
2019-07-08 Regeringen Uppdrag att utreda hur artikel 10d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 av den 29
2019-07-08 Regeringen Utvärdering av det nationella uppdraget mot hedersrelaterat våld och förtryck
2019-07-08 Regeringen Storsatsning kring diskrimineringsfrågorna
2019-07-07 Expressen Lisebergsattraktion har fastnat – igen
2019-07-07 Regeringen Stärkt uppföljning av primärvården
2019-07-06 Regeringen Ökad säkerhet för gasbussar
2019-07-06 Regeringen Översyn av behandlingsmetoder mot komplexa smärttillstånd
2019-07-05 Regeringen Remiss av promemoria ”Genomförande av EU-förordningen 2018/858”
2019-07-05 Regeringen Översyn av strandskyddet


2019-07-05 Regeringen Uppdrag till Delegationen mot segregation att inkomma med analyser till regeringens ungdomspolitik
2019-07-04 Dagens Instrustri Bottenbetyg: Näringslivets toppar saknar förtroende för ministrarna
2019-07-04 SVT Ingen ansvarar för läkemedelsförsörjningen – ny myndighet föreslås 
2019-07-04 Regeringen Förlängd tid för redovisning av uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk
2019-07-04 Regeringen Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav
2019-07-04 Regeringen Uppdrag att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn
2019-07-04 Regeringen Nya etappmål för att minska Sveriges matavfall
2019-07-04 Regeringen Uppdrag att utse nationella referenslaboratorier för växtskadegörare
2019-07-04 Regeringen Uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling
2019-07-04 Regeringen Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur
2019-07-04 Regeringen Ökad kunskap om könsdysfori
2019-07-04 Regeringen Arbetsförmedlingen får i uppdrag att utveckla och förbereda matchningstjänster
2019-07-03 SVT Så ska systemet för privat arbetsförmedling utvecklas
2019-07-03 Regeringen Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att utarbeta förslag till handlingsprogram för beva
2019-07-02 Dagens Nyheter SD-topp straffas för bidragsbrott
2019-07-02 Dagens Instrustri Weber avsäger sig toppuppdrag
2019-07-02 Regeringen Uppdrag om hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan införas i Sverige
2019-07-02 Regeringen Uppdrag att utreda och lämna förslag på finansieringen av förvaltningen av klövvilt
2019-07-02 Regeringen Kunskapslyftet för barnets rättigheter utvidgas till att omfatta fler myndigheter
2019-07-02 Regeringen Uppdrag att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen


2019-07-01 Dagens Nyheter Generaldirektören efter kritiken: ”Aldrig hävdat att vi är främsta experten”
2019-07-01 Regeringen Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet
2019-07-01 Regeringen Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk
2019-07-01 Regeringen Uppdrag inför införandet av ett intensivår för nyanlända
2019-06-30 Regeringen Arbetsförmedlingen ska förbereda intensivår för nyanlända
2019-06-28 Stockholms Stad Nu finns chansen att bli mentor!
2019-06-28 Regeringen Bättre möjligheter till stöd i särskild undervisningsgrupp utreds
2019-06-28 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven
2019-06-28 NyTeknik Sifo: Få klimatförnekare bland svenskar
2019-06-28 NyTeknik Nasas uppdrag "Dragonfly" – ska landa robot på Titan
2019-06-27 Dagens Instrustri Scout Gaming utreder förutsättningar för riktad nyemission
2019-06-27 SVT Så här låter en drunkning
2019-06-27 Regeringen Regeringen beslutar att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen
2019-06-27 Regeringen Fokus på digital spetskompetens
2019-06-27 Regeringen Institutet för språk och folkminnen ska ta fram förslag till handlingsprogram för bevarande av natio
2019-06-27 Dagens Instrustri PEAB bygger norsk trafikplats för 264 miljoner NOK
2019-06-27 Regeringen Data som resurs ska höja små och medelstora företag
2019-06-27 Regeringen Förstärkning av Myndigheten för digital förvaltning 2019
2019-06-27 Regeringen AI för att mäta AI
2019-06-27 Regeringen PTS ska konkretisera utformningen av framtidens stödinsatser för bredbandsutbyggnaden


2019-06-27 Regeringen Uppdrag att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet
2019-06-27 Regeringen Regeringen beslutar om flera myndighetsuppdrag kopplat till djurskydd
2019-06-27 Regeringen Frivilligt program för återköp av ålfiskerätter utreds
2019-06-27 Regeringen Stor satsning på en nationell stödtelefon för våldsutsatta
2019-06-27 Regeringen I den svenska skolan ska ingen elev hållas tillbaka
2019-06-27 Regeringen Uppdrag till Sida att utveckla arbetet med demokrati inom utvecklingssamarbetet
2019-06-26 Ekonomi Regeringen vill kartlägga digitala brister
2019-06-26 Dagens Nyheter Regeringen vill kartlägga digitala brister
2019-06-26 Dagens Nyheter Värdebaserad vård ”inte ändamålsenlig” enligt ny rapport
2019-06-26 Dagens Instrustri Global Gamings revisor hoppar av
2019-06-25 SVT Styrelsemedlem i Liberalerna lämnar efter Erik Ullenhags kandidatavhopp
2019-06-25 SVT Styrelsemedlem i Liberalerna lämnar efter Ullenhags avhopp
2019-06-25 Stockholms Stad Kontaktperson till barn och ungdomar - ett meningsfullt uppdrag
2019-06-24 Dagens Instrustri Pensionsjätten ger svar på tal: ”Det bästa för svenska pensionärer”
2019-06-24 Stockholms Stad Vill du vara ett stöd för ett barn eller en ungdom?
2019-06-22 Dagens Nyheter Flygplan störtade i vattnet – tre till sjukhus
2019-06-21 Svenska Dagbladet ”Staten måste ta ansvar för ett tillgängligt 112”
2019-06-20 Aftonbladet Fick uppdrag av okänd på nätet – mördade sin bästa vän, CeeCee, 19
2019-06-20 Expressen Ex-livvakten Hernando Labbé Solinas fick vd sparkad
2019-06-20 Expressen Lärare åtalas – ska ha tafsat på kvinnlig elev


2019-06-20 Dagens Instrustri Persson väljer bort kassakon för Swedbank
2019-06-20 Dagens Nyheter Ökning av dödsolyckor på jobbet granskas
2019-06-20 Ekonomi Ökning av dödsolyckor på jobbet granskas
2019-06-20 Regeringen Uppdrag till Arbetsförmedlingen att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor
2019-06-20 Regeringen Uppdrag till Statskontoret att utföra en analys av Riksantikvarieämbetet
2019-06-20 Dagens Nyheter KD-ledaren Busch Thor kommenterar Adaktusson
2019-06-20 SVT Adaktusson kan också petas som utrikespolitisk talesperson
2019-06-20 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att kartlägga tidningsdistributionen i Sverige
2019-06-20 Expressen Busch Thor: ”Det Lars Adaktusson säger stämmer inte”
2019-06-20 Regeringen Utredning om uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer
2019-06-20 Regeringen Boverket ska föreslå hur bostadsbristen ska beräknas
2019-06-20 Regeringen Uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras
2019-06-20 Expressen Kvinna låg död i sin bostad – hemtjänstpersonal avstängd
2019-06-20 Regeringen Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera dödsolyckor
2019-06-20 Svenska Dagbladet ”Kringlan” om ångern: ”Borde ha sagt upp mig”
2019-06-20 Nöje Löwengrip höll hemligheten för alla: ”Arg och frustrerad”
2019-06-20 Svenska Dagbladet Försvaret kan få utökat branduppdrag
2019-06-19 Regeringen Ändring i regleringsbrevet för Finansinspektionen
2019-06-19 Europaportalen Framtidsfrågor präglar EU:s midsommarmöte
2019-06-19 Ekonomi Dan Lucas: Perssons uppdrag är att leverera förtroende


2019-06-19 Dagens Nyheter Dan Lucas: Perssons uppdrag är att leverera förtroende
2019-06-19 Ekonomi Dan Lucas: Uppdraget för den nye ordföranden är att leverera förtroende
2019-06-19 Ekonomi Oklart hur länge Persson blir kvar
2019-06-19 Regeringen Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid
2019-06-19 Regeringen Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
2019-06-19 Dagens Instrustri Liberalerna är ingen daggmask
2019-06-19 Regeringen Krav på klimatdeklaration ska minska klimatpåverkan från byggnader
2019-06-19 Regeringen Uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av by
2019-06-19 Regeringen Naturvårdsverket ska utreda alternativ finansieringslösning av klövvilt
2019-06-19 Stockholms Stad Spår av 1700-talet hittade vid Rosendal mindre
2019-06-19 Expressen JUST NU: Göran Persson ny Swedbank-ordförande
2019-06-19 Dagens Nyheter Göran Persson: Ett stort och svårt uppdrag
2019-06-18 Regeringen Uppdrag att analysera de transporter som genereras av e-handeln
2019-06-18 Regeringen Uppdrag att bereda och utbetala stöd till ägare av icke statliga flygplatser i Norrland för att säke
2019-06-18 Regeringen Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
2019-06-18 Regeringen Regeringens arbete efter #metoo – nolltolerans mot sexuella trakasserier inom all utbildning
2019-06-17 Svenska Dagbladet Efter petningen: ”Det har nog inte slutat här”
2019-06-17 Regeringen Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att bedöma behov av åtgärder med anledning av Washington-principe
2019-06-17 Regeringen Uppdrag till Sametinget att kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället
2019-06-17 Regeringen Uppdrag att inkomma med analyser till regeringens ungdomspolitik


2019-06-17 Dagens Instrustri Peab tar order på knappt 256 miljoner kronor för bostadsbygge
2019-06-17 Expressen SJ vinner kampen i Norge – tar över sju tågsträckor
2019-06-17 Expressen Gustav Fridolins plan: Tillbaka till skolbänken
2019-06-17 Regeringen Tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)
2019-06-17 Regeringen Regeringen har beslutat tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté
2019-06-17 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att analysera och föreslå åtgärder för att
2019-06-16 Svenska Dagbladet Rätt – men för många – pekas ut för återfall
2019-06-16 Nöje Gry Forssells beslut för karriären – stöttas av maken
2019-06-15 Svenska Dagbladet Sverige kan ta in utländsk vårdpersonal vid kris
2019-06-14 Dagens Instrustri M ökar och KD backar efter abortdiskussion
2019-06-14 Dagens Instrustri Peter Danielsson (M) lämnar uppdraget som förste viceordförande
2019-06-14 Svenska Dagbladet Dags att ge damer och herrar samma ersättning
2019-06-14 Stockholms Stad ”Vi står för mycket trygghetsskapande”
2019-06-14 Regeringen Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produk
2019-06-14 Regeringen Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken
2019-06-14 Regeringen MSB ska utreda om fler räddningsvärn kan bistå räddningstjänsterna
2019-06-14 Regeringen E-handelns transporter ska analyseras
2019-06-14 Regeringen Uppdrag att undersöka återinläggningar av multisjuka
2019-06-13 Ekonomi Persson om Swedbank: ”Svårt uppdrag”
2019-06-13 Dagens Nyheter Persson om styrelsejobbet i Swedbank: ”Svårt uppdrag”


2019-06-13 Dagens Nyheter Persson om Swedbank: ”Svårt uppdrag”
2019-06-13 Ekonomi Persson om styrelsejobbet i Swedbank: ”Svårt uppdrag”
2019-06-13 Svenska Dagbladet Persson: Swedbank ska bli bättre på att övertyga
2019-06-13 Ekonomi De mest behövande kan gynnas i bostadskön
2019-06-13 Ekonomi Flygplatser i norr kompenseras för flygskatt
2019-06-13 Regeringen Uppdrag ska främja framtidens internetstandard
2019-06-13 Stockholms Stad Unikt studentfirande för komvuxelever på Åsö vuxengymnasium
2019-06-13 Regeringen Arbetet med hållbar utveckling ska stärkas på regional nivå
2019-06-13 NyTeknik Flygplatser i norra Sverige kompenseras för flygskatt
2019-06-13 Regeringen Stärkt förebyggande arbete mot hudcancer
2019-06-13 Regeringen Trafikverket får uppdrag att bereda stöd till icke statliga flygplatser i Norrland
2019-06-13 Regeringen Sametinget ska kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället
2019-06-13 Regeringen Regeringen utser ny ordförande för Arbetsförmedlingens styrelse
2019-06-13 Svenska Dagbladet Tre ute ur ledarkampen – Johnson överlägsen
2019-06-13 Dagens Nyheter Fler svenskar positiva till OS 2026
2019-06-13 Sport Fler svenskar positiva till OS 2026
2019-06-12 Regeringen På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
2019-06-11 Dagens Nyheter Oxfam kritiseras för sexskandal i Haiti
2019-06-11 SVT Ny undersökning: Varannan misstänker att kollega har alkoholproblem
2019-06-10 Expressen Stockholmspolisen ska prioritera våldtäkter högre


2019-06-10 Dagens Nyheter Oberoende utredning tillsätts om Björn Eriksson
2019-06-10 Regeringen Ett modernt public service nära publiken – så blir public service nya villkor
2019-06-10 Regeringen Moderna tillståndsprocesser för elnät
2019-06-10 Dagens Instrustri Bostadsutvecklarens vd får sparken
2019-06-10 Dagens Instrustri SSM genomför VD-byte och tillsätter Mattias Lundgren som interim VD med omedelbar verkan
2019-06-07 SVT Prinsessan Madeleine om familjelivet: ”Jag försöker vara en närvarande mamma”
2019-06-07 Regeringen Kartläggning av statlig närvaro och service visar på ojämn fördelning
2019-06-06 Dagens Nyheter Sánchez ska försöka bilda regering
2019-06-06 Expressen Danskarnas rädsla – att det ska bli som i Sverige
2019-06-05 Regeringen Uppdrag att bedöma och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och sprid
2019-06-05 Regeringen Komplementär och alternativ medicin och vård
2019-06-05 Kultur & Nöje Eirik Stubø får nytt uppdrag i Norge
2019-06-05 Dagens Nyheter Eirik Stubø får nytt uppdrag i Norge
2019-06-05 Svenska Dagbladet ”Välkommet besked om jakt på säl”
2019-06-05 Regeringen God och nära vård
2019-06-05 Regeringen Så ska lärare avlastas av lärarassistenter och andra yrkesgrupper
2019-06-05 Regeringen Ny rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet
2019-06-05 Regeringen Översyn av områdesindelningen för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige
2019-06-05 Regeringen Riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar ska kartläggas
2019-06-05 Svenska Dagbladet Johansson: ”C och L har inget inflytande i beslutet”


2019-06-05 Expressen Louise, 21, blev av med jobbet efter Instagrambild
2019-06-05 Svenska Dagbladet Miljonstöd ska minska risk för skred och ras
2019-06-04 Aftonbladet Nobbade känd artist – doldisar fick uppdraget
2019-06-04 Expressen Invandringspolitiken avgör om hon blir ny statsminister
2019-06-04 Regeringen Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
2019-06-04 Regeringen Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
2019-06-03 Dagens Nyheter Studie utreder varför elitidrottare spelar: ”Inte hela världen om 150.000 blåser iväg”
2019-06-03 Stockholms Stad Vi söker just nu flera jourhem
2019-06-02 Svenska Dagbladet ”Företag stängs ute från uppdrag värda miljoner”
2019-06-01 Dagens Nyheter Albin Flinkas: ”Jag har kultur­världens vackraste jävla uppdrag”
2019-05-31 Dagens Instrustri Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer
2019-05-31 Svenska Dagbladet Lindahl inför genrepet: Behöver 90 minuter
2019-05-30 Expressen SD-politikern ville avråda muslimer från att bosätta sig i kommunen
2019-05-30 Expressen Trumps ilska efter kraven om riksrätt
2019-05-30 Svenska Dagbladet Ville stoppa muslimer – lämnar kommunuppdrag
2019-05-30 SVT Piloter utlovades till brandberedskap utan att tillfrågas: ”Inte en chans att jag åker ut”
2019-05-30 Svenska Dagbladet Naddebo bryr sig inte om bibliotekariers kunskap
2019-05-30 Svenska Dagbladet Ingen heder kvar hos Skolverket och Lärarförbundet
2019-05-29 Expressen Tidigare Säpochef ska utreda ny myndighet
2019-05-29 Svenska Dagbladet Fd Säpochef utreder psykologiskt försvar


2019-05-29 SVT MSB spred felaktiga uppgifter – ändrar siffra efter SVT:s frågor
2019-05-29 Expressen Kristi brud om sexriterna: ”Nu har frestelsen gjort något ont”
2019-05-28 Europaportalen Löfvens EU-uppdrag: fler kvinnor till topposter
2019-05-28 Stockholms Stad Susanne Leinsköld ny direktör i Rinkeby-Kista
2019-05-28 Dagens Instrustri Patrik Anderbro ny VD för KPMG i Sverige
2019-05-27 Dagens Instrustri Nya toppjobbet: Anders Borg blir rådgivare till fondbolag
2019-05-27 Dagens Instrustri Chromogenics har utett ny styrelseordförande
2019-05-27 Expressen Soraya Post (Fi): ”Jag kommer inte kandidera igen”
2019-05-26 Nöje Moraeus avslöjande om framtiden på SVT
2019-05-26 Expressen 185 EU-valskandidater: Därför ska du kryssa mig
2019-05-25 Aftonbladet Tv-profilen avslöjar bröllopsplanerna – Gina Dirawi får hedersuppdrag
2019-05-25 Svenska Dagbladet May "bruten av brexit" i brittiska medier
2019-05-25 SVT ABC Efter snökaoset: Lagstöd för att diskvalificera snöröjarna från upphandlingar
2019-05-25 Kultur & Nöje ”Jag måste få vara jag, inte en story”
2019-05-24 Dagens Nyheter Oförenliga löften blev hennes fall
2019-05-24 Svenska Dagbladet Här bryter May ihop: ”Har gjort mitt bästa”
2019-05-24 SVT V tappar och M ökar inför EU-parlamentsvalet
2019-05-23 Dagens Nyheter Adaktusson: Gav i uppdrag åt mitt kansli att skriva en förklaring
2019-05-23 Dagens Instrustri Ipsos: L balanserar på spärren
2019-05-23 Expressen Vårdanställd avslöjad som knarkhandlare


2019-05-23 Dagens Instrustri Dennelind förnekar att han är på väg bort: ”Bör gynna Telia”
2019-05-23 Dagens Instrustri Sveriges sämsta storbolags-vd utmanar ödet
2019-05-23 Dagens Instrustri Telias vd hoppar på nytt uppdrag
2019-05-22 Dagens Nyheter Larm: Karolinskas vård av spädbarn brister
2019-05-22 Regeringen Uppdrag att föreslå en metod som möjliggör uttag av avgifter för användande av forskningsinfrastrukt
2019-05-22 SVT ABC Trafikkontoret i Stockholms stad misstänks för korruption efter snöröjningen
2019-05-21 Expressen Politikpodden: ”Har inte i politiken att göra”
2019-05-21 Expressen SJ tar över Öresundstågen
2019-05-21 Dagens Instrustri Skanska ska bygga studentbostäder i Göteborg
2019-05-20 Expressen Öppen droghandel vid skola – väktare stoppas
2019-05-20 Dagens Instrustri Klas Eklund ska utreda nästa stora skattereform
2019-05-19 Dagens Instrustri Spritchefen lyfter bioteknikbolaget efter kursraset
2019-05-18 Sport Halmstad har bra chans på poäng här – tippas
2019-05-17 Dagens Nyheter Politisk skandal skakar Österrike efter hemlig video
2019-05-17 Expressen Målet: Nu ska de vilda sköldpaddorna utrotas
2019-05-17 Svenska Dagbladet Uppdrag i Sverige: Utrota vattensköldpaddor
2019-05-17 Dagens Instrustri Nordea: Svårt motivera kursrallyt efter Fingerprints rapport
2019-05-16 Aftonbladet Travchefens uppdrag - vid Eurovision-festen
2019-05-16 SVT Utrikes Så var debatten mellan EU:s toppkandidater
2019-05-15 Aftonbladet Youtube-succén Uppdrag mat når viktig milstolpe


2019-05-15 NyTeknik Oneplus: Så löste våra ingenjörer svår 5g-utmaning
2019-05-15 Dagens Instrustri Skistars vd avgår: ”Intressanta uppdrag framöver”
2019-05-15 Svenska Dagbladet Ljummen kritik för "Rage 2"
2019-05-15 Svenska Dagbladet Ljummen kritik för svenska ”Rage 2”
2019-05-14 Expressen S-miljonär får extra jobb och kan lyfta dubbla löner
2019-05-14 Europaportalen Stor ekonomisk skillnad mellan EU-parlamentariker och riksdagsledamöter
2019-05-14 Dagens Instrustri Peab tar order värd 273 miljoner kronor för exploateringsarbete i Sollentuna
2019-05-13 Expressen Barnsjukhuset minst 700 miljoner dyrare än planerat
2019-05-13 Dagens Instrustri SBAB:s ordförande lämnar posten efter Swedbank-nominering
2019-05-13 Expressen Tillslag mot tungt kriminella i Malmö
2019-05-13 Expressen Svaret efter petningen: ”Man lånar sitt uppdrag”
2019-05-12 Dagens Instrustri Miljonrullning utan proportion i Stockholmsfiaskot
2019-05-12 Dagens Instrustri Älskad och hatad trend – Di:s testar fyra olika elscootrar
2019-05-12 Dagens Instrustri Älskad och hatad trend – Di testar fyra olika elscootrar
2019-05-11 Nöje Janne Josefsson går i pension: ”Jag blev rörd”
2019-05-10 Dagens Nyheter Oklart uppdrag när ESF-rådet ska internutredas
2019-05-10 Expressen Två svårt sjuka kvinnor ofredades på vårdhem
2019-05-10 Svenska Dagbladet Akademiledamoten som vågar tacka ja
2019-05-10 Dagens Nyheter Röda korset ska hjälpa MSB med frivilliga
2019-05-10 Dagens Instrustri Spotlightbolaget Optifreezes ordförande avgår


2019-05-10 Dagens Instrustri Ny mätning: M på botten – lägre stöd än när Kinberg Batra avgick
2019-05-10 Svenska Dagbladet MSB ber Röda Korset om hjälp
2019-05-09 SVT Ministern: Nu ska vi få ordning på Arbetsförmedlingen
2019-05-09 Dagens Instrustri C välkomnar en öppen arbetsförmedling
2019-05-09 Dagens Instrustri Sagax avser göra riktad nyemission av 5,9 miljoner stamaktier
2019-05-09 Expressen 30-åriga rörmokaren ryter ifrån mot männens frågor
2019-05-09 Dagens Nyheter Grönborgs nya jobb: Tar över lag i Schweiz
2019-05-09 Svenska Dagbladet Regeringen vill öka kunskap om självmord
2019-05-08 Nöje Vännens avslöjande – nya detaljerna om stjärnans död
2019-05-08 Nöje Disney-klassikern ”Lady och Lufsen” görs om
2019-05-08 Dagens Instrustri Demeter Finance avslutar bud på DDM Holding AG med nästan 80 procent
2019-05-07 Dagens Instrustri myFC Holdings styrelse utnämner Peter Friedrichsen till ny VD och koncernchef
2019-05-06 Stockholms Stad Äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner besökte Bromma för ett samtal om hur vi skapar en trygga
2019-05-05 Svenska Dagbladet ”Enormt slöseri att välja bort 45-plussare”
2019-05-03 Dagens Instrustri Swedbanks chefekonom Anna Breman utsedd till expertuppdrag av regeringen
2019-05-03 Svenska Dagbladet MP: Lagstifta om maxtid i riksdagen
2019-05-03 Svenska Dagbladet MP vill lagstifta om maxtid i riksdagen
2019-05-02 Expressen Ny talesperson för M – efter Bengtzboes avgång
2019-05-02 Dagens Nyheter PTS ska utreda säkerheten i 5G-nät
2019-05-02 Svenska Dagbladet Varning för vattenbrist i Västra Götaland


2019-05-02 Dagens Nyheter Självkritisk Stubø ville stanna på Dramaten: Sorgligt att jag inte fick avsluta
2019-05-02 Svenska Dagbladet Självkritisk Stubø ville stanna på Dramaten
2019-05-02 NyTeknik PTS ska utreda 5g-säkerhet
2019-05-02 NyTeknik Olycksbuss fylldes med gas före explosion
2019-05-02 Dagens Instrustri C.A.G Datastöd utser ny VD och lanserar satsning inom IT och finansiella system
2019-05-01 Expressen Olycksbussen fylldes med gas före explosion
2019-04-30 Dagens Nyheter Olycksbuss i Klaratunneln fylldes med gas före explosion
2019-04-30 Expressen 6 av 10 svenskar vet inte att det är EU-val i maj
2019-04-30 Dagens Instrustri Veidekke får uppdrag att säkra Förbifart Stockholm-projekt
2019-04-30 Expressen Mette-Marits comeback efter sjukdomsbeskedet
2019-04-30 SVT Statskontoret presenterar utredning om gode män
2019-04-30 Expressen Suhonen: Fridolin passar mycket bättre i S än i MP
2019-04-29 Dagens Instrustri Global Gamings vd lämnar sitt uppdrag
2019-04-29 Svenska Dagbladet FI: Kan inte uttala oss om Göran Perssons prövning
2019-04-29 Dagens Instrustri Göran Persson avgår från Ålandsbankens styrelse
2019-04-27 Expressen Studenten Maria Butina, 30, var hemlig rysk agent
2019-04-26 Expressen Sms visar: Swedbank kände till skandalkunder
2019-04-26 Dagens Instrustri Sms:et avslöjar: Swedbank kände till koppling till Magnitskijhärvan
2019-04-26 Expressen S och SD kan bli jämnstora efter EU-valet
2019-04-26 Dagens Instrustri Nya siffror: S och SD kan bli jämstora efter EU-valet


2019-04-26 Svenska Dagbladet Ny mätning: S och SD kan bli jämstora efter EU-valet
2019-04-26 Sport Pichler till SOK: ”99 procent säkert”
2019-04-26 Nöje Björn Ulvaeus bygger sitt flytande hotell – efter bråken
2019-04-25 Svenska Dagbladet Kritiserad politiker i Göteborg avgår
2019-04-25 Expressen MFF-supporter dömd för misshandel av fotograf
2019-04-25 Expressen Lena Ferm lämnar sina uppdrag inom M
2019-04-25 Expressen Lena Ferm, M, lämnar sina politiska uppdrag
2019-04-25 Expressen Lena Ferm, M, lämnar sina uppdrag efter Twitterskandal
2019-04-24 Dagens Instrustri Anders Borg gasar på inför sommaren – fyller på portföljen
2019-04-24 Expressen