Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 21:00 Dagens Nyheter ”Döden på äldreboendena visar att vi behöver flockhumanitet”
Idag 15:43 Regeringen Statsministern och försvarsministern uppmärksammade Veterandagen
Idag 15:23 Regeringen Remiss av promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdome
Idag 14:16 Regeringen Förslag om slopad uppskovsränta på remiss
Idag 14:14 Regeringen Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
Idag 14:13 Regeringen Remiss av promemorian Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
Idag 13:52 Dagens Nyheter ”Arbetsgivare bromsar tjänstemäns vidareutbildning”
Idag 13:50 Dagens Nyheter ”Jacke inser inte hur viktig arbetslöshetsförsäkringen är”
Idag 13:11 Regeringen En moderniserad radio- och tv-lag
Idag 13:05 Regeringen Kravet på distansundervisning lättas upp
Idag 12:50 Regeringen Ny ordförande i Sjunde AP-fonden
Idag 12:42 Regeringen Regeringen förstärker medarbetarskyddet för polisanställda
Idag 12:41 Regeringen Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda
Idag 11:33 Regeringen Demokratisatsningen – perspektiv från svenska civilsamhällesorganisationer
Idag 11:30 Regeringen Pressträff med statsministern 29 maj
Idag 11:11 Regeringen Socialdepartementet anordnar pensionsseminarium
Idag 10:35 Regeringen Ny generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen
Idag 10:00 Regeringen Finansiella stabilitetsrådet träffas 5 juni
2020-05-29 Regeringen En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
2020-05-29 Regeringen Åsa Lindhagen i möten om hedersrelaterat våld och förtryck


2020-05-29 Regeringen 14 juni blir det tillåtet att tävla igen
2020-05-29 Regeringen Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen
2020-05-29 Regeringen Pressträff med Amanda Lind, Mikael Damberg och Folkhälsomyndigheten om nya besked för idrotten
2020-05-28 Dagens Nyheter ”Regeringen måste ändra svenska coronastrategin”
2020-05-28 Regeringen Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck försvårar användandet av falska identiteter
2020-05-28 Regeringen Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket
2020-05-28 Regeringen Utrikesminister Ann Linde deltar i videomöte mellan EU:s utrikesministrar
2020-05-28 Regeringen Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform
2020-05-28 Regeringen Proposition för en närmare och mer tillgänglig vård
2020-05-28 Regeringen Regeländringar beslutade den 29 april 2020
2020-05-28 Regeringen Elförbrukare vid spårbunden trafik
2020-05-28 Regeringen Internationella toppstudenter tog emot Global Swede-diplom av utrikeshandelsminister Anna Hallberg
2020-05-28 Regeringen Hållbara steg för AP-fonderna under 2019
2020-05-28 Regeringen Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019
2020-05-28 Regeringen Tillfälliga lättnader i reglerna om tillstånd till fiskodling
2020-05-28 Regeringen Förslag om utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket till riksdagen
2020-05-28 Regeringen Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
2020-05-28 Regeringen Regeringen beslutar om nomineringar till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
2020-05-28 Regeringen Ny styrelse för Statens servicecenter
2020-05-28 Regeringen Ny ambassadör i Italien


2020-05-28 Regeringen Ny ambassadör i Turkiet
2020-05-28 Regeringen Ny rektor vid Linköpings universitet
2020-05-28 Regeringen Nytt insynsråd vid Folkhälsomyndigheten
2020-05-28 Regeringen Ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19
2020-05-28 Regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet för en snabbare väg
2020-05-28 Regeringen Ny generaldirektör för Tillväxtanalys
2020-05-28 Regeringen Remiss av promemorian ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med a
2020-05-28 Dagens Nyheter ”Svepande formuleringar om framtida elsystem övertygar inte”
2020-05-28 Regeringen Ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytt
2020-05-28 Regeringen Uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19
2020-05-28 Regeringen Uppdrag att utföra en översyn av energikraven i förordningen om statligt investeringsstöd för hyres
2020-05-27 Dagens Nyheter ”Företag kan behöva fortsatt stöd för att överleva krisen”
2020-05-27 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 22, 2020
2020-05-27 Regeringen Ny skatt på så kallad råtobak
2020-05-27 Regeringen Remiss av promemorian Ny punktskatt på övrig tobak
2020-05-27 Regeringen Ny punktskatt på övrig tobak
2020-05-27 Regeringen Remisspromeroria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten
2020-05-27 Regeringen Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten
2020-05-27 Regeringen Folkhälsomyndighetens åldersgräns för riskgrupper kvarstår