Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 16:25 Regeringen Sverige röstade nej till en kompromiss om den Europeiska havs- och fiskerifonden
Idag 16:15 Regeringen Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av te
Idag 16:12 Regeringen Ändring i regleringsbrevet för Finansinspektionen
Idag 16:11 Regeringen Remiss av promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt
Idag 15:58 Regeringen Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
Idag 15:58 Regeringen Remiss av promemorian Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet
Idag 15:46 Regeringen Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Idag 15:38 Regeringen Svensk migrations- och asylpolitik
Idag 15:09 Regeringen Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid
Idag 15:09 Regeringen Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
Idag 14:51 Regeringen Krav på klimatdeklaration ska minska klimatpåverkan från byggnader
Idag 14:48 Regeringen Uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av by
Idag 14:44 Regeringen Remiss av betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt (SOU 2018:76)
Idag 14:31 Regeringen Remiss av promemorian Ändrat gasmarknadsdirektiv med nya bestämmelser om transmissionsledningar mell
Idag 14:29 Regeringen Ändrat gasmarknadsdirektiv med nya bestämmelser om transmissionsledningar mellan EU och tredjeland
Idag 14:28 Regeringen Utvecklingen går åt rätt håll – läraryrkets attraktivitet har stärkts
Idag 14:20 Regeringen Naturvårdsverket ska utreda alternativ finansieringslösning av klövvilt
Idag 14:12 Regeringen Topposter och framtidsfrågor på EU-toppmöte
Idag 14:06 Regeringen TALIS – internationell studie om lärares och rektorers arbetsmiljö
Idag 13:26 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder


Idag 13:00 Regeringen Proposition om personuppgifter
Idag 12:45 Regeringen Ändring av Delmos regleringsbrev för 2019
Idag 12:34 Regeringen Digitaliserade hyresförhandlingar
Idag 12:30 Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A
Idag 12:30 Regeringen Ny ambassadör i Mali
Idag 12:30 Regeringen Tilläggsdirektiv till utredningen om arbetslöshetsförsäkringen
Idag 12:30 Regeringen Ny ambassadör i Angola
Idag 12:16 Regeringen Unesco utnämner två nya svenska biosfärområden
Idag 12:07 Regeringen 9,4 miljarder för kortare köer och mer tillgänglig vård
Idag 12:00 Regeringen Skatteregler för tjänstepensionsföretag
Idag 10:54 Regeringen Remiss av SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot
Idag 10:32 Regeringen Ny skattesänkning för personer över 65 år vid årsskiftet
Idag 10:31 Regeringen Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år
Idag 10:31 Regeringen Remiss av promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år
Idag 10:30 Regeringen Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)
Idag 10:30 Regeringen Avskaffandet av den övre skiktgränsen på remiss
Idag 10:30 Regeringen Remiss av promemorian Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)
Idag 10:20 Regeringen Rundabordssamtal om reformeringen av Arbetsförmedlingen genomförda
Idag 10:18 Regeringen 1 år med nationella godstransportstrategin
Idag 10:02 Regeringen Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen


Idag 09:51 Regeringen Utvidgningen och EU:s långtidsbudget på EU-ministermöte
Idag 09:51 Regeringen Matilda Ernkrans besöker Rymdforskarskolan
Idag 05:45 Regeringen Lena Hallengren presenterar satsningar på mer tillgänglig vård och kortare köer
2019-06-18 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 25, 2019
2019-06-18 Regeringen Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afghanistan
2019-06-18 Regeringen Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Australien
2019-06-18 Regeringen Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Bangladesh
2019-06-18 Regeringen Värdet på statens bolagsportfölj ökade återigen med 60 miljarder kronor
2019-06-18 Regeringen UD publicerar 18 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer
2019-06-18 Regeringen Ann Linde besöker Island för samarbetsministrarnas sommarmöte den 19 juni
2019-06-18 Regeringen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande
2019-06-18 Regeringen Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2018
2019-06-18 Regeringen Statsminister Stefan Löfven tog emot Finlands nytillträdde statsminister Antti Rinne
2019-06-18 Regeringen Uppdrag att analysera de transporter som genereras av e-handeln
2019-06-18 Regeringen Uppdrag att bereda och utbetala stöd till ägare av icke statliga flygplatser i Norrland för att säke
2019-06-18 Regeringen Anstånd med kupongskatt i vissa fall (utkast till lagrådsremiss)
2019-06-18 Regeringen Remiss av utkastet till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall
2019-06-18 Regeringen Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
2019-06-18 Regeringen Byggnaders energiprestanda