Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 16:39 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 5, 2020
Idag 15:30 Regeringen Vägen till en klimatpositiv framtid
Idag 14:44 Regeringen Remiss av promemorian De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasen
Idag 14:43 Regeringen De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen
Idag 14:08 Regeringen Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse
Idag 13:04 Regeringen Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering
Idag 12:48 Regeringen Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019
Idag 09:58 Regeringen Möt Staffan Truvé, ledamot i Nationella innovationsrådet
Idag 09:33 Regeringen Utrikeshandelsministern leder Global Deals styrkommitté i Paris
Idag 09:20 Regeringen Utrikeshandelsminister Hallberg reser till Paris för möte om aktuella handelsfrågor
2020-01-28 Regeringen Den europeiska gröna given på Agrifish
2020-01-28 Regeringen Isabella Lövin värd för möte om cirkulär ekonomi
2020-01-28 Regeringen Förslag om sänkt skatt i glest befolkade områden skickas på remiss
2020-01-28 Regeringen Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)
2020-01-28 Regeringen Remiss av promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattered
2020-01-28 Regeringen Remiss av promemorian Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och
2020-01-28 Regeringen Ett enklare och mer effektivt regelverk för bygglov
2020-01-28 Regeringen Ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov
2020-01-28 Regeringen Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter ska ges direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattn
2020-01-28 Regeringen Ämnet samiska ska stärkas i sameskolan


2020-01-28 Regeringen Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero
2020-01-28 Regeringen Ardalan Shekarabi besöker Uddevalla och Trollhättan
2020-01-28 Regeringen Pressinbjudan: Lansering av regeringens nya plattform för internationellt hållbart företagande
2020-01-28 Regeringen Näringsminister Ibrahim Baylan talar vid Science Week 2020
2020-01-28 Regeringen Åsa Lindhagen invigningstalar på Barnafridskonferensen
2020-01-28 Regeringen Remiss av SOU 2019:59 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
2020-01-28 Regeringen Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
2020-01-28 Regeringen Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar i Vänersborg
2020-01-28 Regeringen Inrikesminister Mikael Dambergs tal vid förintelsens minnesdag
2020-01-28 Regeringen Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor
2020-01-28 Regeringen Finansminister Magdalena Andersson besöker Skellefteregionen
2020-01-28 Regeringen Näringsminister Ibrahim Baylan inviger Stockholmsnod för AI
2020-01-27 Regeringen Minnesseminarium med anledning av 75 år sedan befrielsen av Auschwitz-Birkenau
2020-01-27 Regeringen NORDEFCO Annual report 2019
2020-01-27 Regeringen Eva Nordmark besöker Arbetsförmedlingen i Södertälje
2020-01-27 Regeringen Jämställdhetsminister Åsa Lindhagens tal vid FN:s Universal Periodic Review
2020-01-27 Regeringen Taxonomi ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar
2020-01-27 Regeringen Inrikesministern håller tal under Förintelsens minnesdag
2020-01-27 Regeringen Isabella Lövin tar emot utredning om negativa utsläpp
2020-01-27 Regeringen Regeringen uppmärksammar Förintelsens minnesdag


2020-01-26 Dagens Nyheter ”Så kan Sverige skärpa kampen mot antisemitismen”
2020-01-26 Regeringen UD avråder från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen
2020-01-26 Regeringen Avrådan - Kina
2020-01-25 Dagens Nyheter ”Försvagade yttrandefriheten kan få Sverige att falla undan”
2020-01-25 Regeringen Regeringen förbättrar den särskilda polisutbildningen för civilanställda
2020-01-25 Regeringen Regeringen förbättrar polisutbildningen för civilanställda
2020-01-24 Dagens Nyheter ”Nya Karolinska inte dyrare att bygga än Huddinge sjukhus”
2020-01-24 Dagens Nyheter ”Flytta vården närmare patienterna - inte närmare regeringskansliet”
2020-01-24 Regeringen Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Tchad och Mali
2020-01-24 Regeringen Anna Ekström uppmärksammar Förintelsens minnesdag i Malmö
2020-01-24 Regeringen Förslag till framtidskonferens för EU
2020-01-24 Regeringen Remiss av SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i stat
2020-01-24 Regeringen Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda stopp för bottentrålning
2020-01-24 Regeringen Matilda Ernkrans deltar vid arktiska konferensen Arctic Frontiers i Tromsö
2020-01-24 Regeringen Landsbygdsministern diskuterar miljö- och klimatrelaterade utmaningar i Bryssel
2020-01-24 Regeringen Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar på Västervångskolan
2020-01-24 Regeringen Miljö- och klimatfrågor på årets första möte i Agrifishrådet
2020-01-24 Regeringen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn
2020-01-24 Regeringen Tomas Eneroth besöker Kiruna