Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 06:00 Regeringen Pressinbjudan: Socialstyrelsen presenterar regeringsuppdrag gällande konsekvensanalys av assistansdo
2017-12-11 Dagens Nyheter ”Stärk orientering om svenska värderingar för nyanlända”
2017-12-11 Regeringen Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel o
2017-12-11 Regeringen Uppdrag till Business Sweden att genomföra ett exportprogram inom ramen för livsmedelsstrategin
2017-12-11 Regeringen Uppdrag till Vinnova att, inom ramen för livsmedelsstrategin, utveckla inkubation i livsmedelskedjan
2017-12-11 Regeringen Uppdrag till Formas att, inom ramen för livsmedelsstrategin, inrätta ett nationellt forskningsprogra
2017-12-11 Regeringen Uppdrag till Formas att ge stöd till insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin
2017-12-11 Regeringen Aktörer är stationerad trygghet på spåren
2017-12-11 Regeringen Näringsministern inviger Sweden Demo Day
2017-12-11 Regeringen Finansminister Magdalena Andersson håller pressträff
2017-12-11 Regeringen Anna Ekström talar om #metoo på seminarium i Stockholm
2017-12-11 Regeringen Anna Ekström besöker Nacka gymnasium
2017-12-11 Regeringen EU:s telekomministrar överens om uppdaterat mandat för EU-byrån Berec
2017-12-11 Regeringen Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen
2017-12-11 Regeringen Europeiska rådet, EU-prioriteringar och brexit på Allmänna rådets möte
2017-12-11 Regeringen Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 49
2017-12-11 Regeringen Gustav Fridolin deltar i seminarium om barnskötarens roll i framtiden
2017-12-11 Regeringen Finansdepartementets prognoser för den ekonomiska utvecklingen
2017-12-11 Regeringen Karolina Skog och Ibrahim Baylan besöker Göteborg
2017-12-10 Dagens Nyheter ”Inrätta kriskommission för kvinnor som vittnat i Metoo”


2017-12-10 Regeringen Uttalande av statsministern med anledning av attacken på synagoga i Göteborg
2017-12-10 Regeringen Pressinbjudan: Åsa Regnér deltar i #MeToo-debatt i riksdagen och träffar representanter för #MeToo-u
2017-12-10 Regeringen Tuffa förhandlingar om fisket väntar i Bryssel
2017-12-09 Dagens Nyheter ”Svenska elever är för dåligt ­­rustade mot falska nyheter”
2017-12-09 Regeringen Historisk satsning på svensk livsmedelsexport
2017-12-09 Regeringen Historisk satsning på livsmedelsexport
2017-12-08 Dagens Nyheter ”Vi är ense om förbättringar av läsa-skriva-räkna-garantin”
2017-12-08 Regeringen Uttalande av utrikesminister Wallström med anledning av säkerhetsrådets extrainsatta möte om Jerusal
2017-12-08 Regeringen AI kan göra Sverige mer tryggt och hållbart
2017-12-08 Regeringen Möte med anledning av #metoo: ”Tillämpningen och det förebyggande arbetet måste bli bättre”
2017-12-08 Regeringen Möte med anledning av #metoo: ”Tillämpningen av regler och det förebyggande arbetet måste bli bättre
2017-12-08 Regeringen Irak, Afrika och Mellanöstern på utrikesministermöte
2017-12-08 Regeringen Anförande vid OSSE:s ministermöte
2017-12-08 Regeringen Jordbrukspolitiken efter 2020 och fiske i Atlanten och Nordsjön
2017-12-08 Regeringen Anförande vid seminarium om klimat och säkerhet 8 december 2017
2017-12-08 Regeringen Global enighet om att minska föroreningar
2017-12-08 Regeringen Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
2017-12-08 Regeringen The Ministry of Justice
2017-12-08 Regeringen Justitiedepartementet
2017-12-08 Regeringen Remiss av SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik


2017-12-08 Regeringen Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd i Bryssel
2017-12-08 Regeringen Regeringen genomför sista delen av det klimatpolitiska ramverket – inrättar Klimatpolitiska rådet
2017-12-08 Regeringen Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter
2017-12-08 Regeringen Remiss av promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter
2017-12-08 Regeringen Media välkommen till konferens om ungas boendesituation
2017-12-08 Regeringen Förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer
2017-12-08 Regeringen Remiss av Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer
2017-12-08 Regeringen Klimatpolitiska rådet presenteras
2017-12-08 Regeringen Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
2017-12-08 Regeringen Regeringen deltar vid klimattoppmöte i Paris
2017-12-08 Regeringen Digitaliseringsminstern företräder Sverige på ministermöte om digitalisering i Oslo
2017-12-08 Regeringen Den 11 december deltar Per Bolund på Climate Finance Day i Paris
2017-12-07 Dagens Nyheter ”Nytt rekord i ­­bedrägeribrott – nu måste brotten stoppas”
2017-12-07 Regeringen Per Thullberg blir vikarierande direktör vid Skolforskningsinstitutet
2017-12-07 Regeringen Ministerrådet beslutar om EU-strategi för utvecklingssamarbete
2017-12-07 Regeringen Peter Hultqvist tog emot förslag om ny lag för Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
2017-12-07 Regeringen Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
2017-12-07 Regeringen Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
2017-12-07 Regeringen Remiss av Ds 2017:53 Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv