Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 14:36 Regeringen Ändring av uppdrag respektive erbjudanden till Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. om regionala bre
Idag 14:29 Regeringen EU:s energiministrar diskuterar långsiktig klimatstrategi och ren energi
Idag 14:29 Regeringen Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2019
Idag 14:26 Regeringen Information med anledning av riksdagens beslut att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden
Idag 14:00 Regeringen Slopad straffrabatt för unga myndiga
Idag 13:15 Regeringen 10 punkter om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-18
Idag 11:39 Regeringen Klimatstrategi och ren energi på EU:s energiministermöte
Idag 10:56 Regeringen Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
Idag 21:00 Dagens Nyheter ”Belöna visselblåsare som avslöjar grova ekobrott”
2018-12-17 Dagens Nyheter ”Svenskt skogsbruk är koldioxidneutralt och mer därtill”
2018-12-17 Dagens Nyheter ”Sverige behöver en större reform för mer marknadslika hyror”
2018-12-17 Dagens Nyheter ”Nordhaus modell fångar inte allt som är viktigt i klimatfrågan”
2018-12-17 Regeringen Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
2018-12-17 Regeringen Remiss av promemorian Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
2018-12-17 Regeringen Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå
2018-12-17 Regeringen Ann Linde deltar i högnivåforum EU-Afrika i Wien den 17-18 december
2018-12-17 Regeringen ”Demokratin måste fortsätta att vinnas”
2018-12-17 Regeringen Peter Hultqvist deltar vid Scanias leverans av lastbilar till Nederländernas försvarsmakt
2018-12-17 Regeringen Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50
2018-12-16 Dagens Nyheter ”C vill ställa högre miljökrav på europeisk bilindustri”


2018-12-16 Regeringen Parisavtalets regelbok antogs vid klimatmötet i Katowice
2018-12-15 Dagens Nyheter ”Migrationsverket måste respektera konvertitens tro”
2018-12-15 Regeringen Slutrapporten för #handling2018 överlämnad till utrikesministern
2018-12-14 Dagens Nyheter ”Ny märkning kan hjälpa till att minska prylsvinnet”
2018-12-14 Dagens Nyheter ”Palmolja i biodrivmedel hotar urskog”
2018-12-14 Dagens Nyheter ”Orealistisk tro att stora åkerarealer kan täckas av skog”
2018-12-14 Dagens Nyheter ”Allt för generaliserande slutsatser om biodrivmedel”
2018-12-14 Regeringen Maliveteraner fick medaljer
2018-12-14 Regeringen Brexit och långtidsbudget på EU-toppmöte
2018-12-14 Regeringen Fredspristagaren Denis Mukwege besöker Sverige under nobelveckan
2018-12-14 Regeringen Förhandlingar i Bryssel om fisket i Atlanten, Nordsjön och Medelhavet
2018-12-14 Regeringen Stockholmsöverenskommelsen ger hopp om fredlig lösning i Jemen
2018-12-14 Regeringen FN-ledda konsultationer i Sverige mellan de stridande parterna i Jemen
2018-12-14 Regeringen Uttalande av de nordiska miljö- och klimatministrarna på klimatmötet COP24 i Katowice
2018-12-14 Regeringen Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
2018-12-14 Regeringen Alice Bah Kuhnke till Göteborg och Partille den 14 december
2018-12-14 Regeringen Presskontakter vecka 51 2018
2018-12-14 Regeringen Presskontakter vecka 52 2018
2018-12-14 Regeringen Presskontakter vecka 2 2019
2018-12-13 Dagens Nyheter ”Vi i Hyresgästföreningen ska inte vara kategoriska nejsägare”


2018-12-13 Regeringen Riksdagsbehandlingen av budgeten för 2019
2018-12-13 Regeringen Remiss av Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige
2018-12-13 Dagens Nyheter ”Ohederligt att utgå från de sämsta exemplen”
2018-12-13 Regeringen I dag lanseras tredje säsongen av UD-podden med Kristoffer Triumf
2018-12-13 Regeringen Sverige ska utbyta luftlägesinformation med de nordiska länderna
2018-12-13 Regeringen Kommenterad dagordning inför miljörådet den 20 december 2018
2018-12-13 Regeringen Kommenterad dagordning inför rådsmöte TTE (energi) den 19 december 2018
2018-12-13 Regeringen Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
2018-12-13 Regeringen Remiss av promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
2018-12-13 Regeringen Atlant- och Nordsjöfiske på Agrifish-rådets decembermöte
2018-12-13 Dagens Nyheter ”Rekordmånga ansöker om arbetstillstånd i Sverige”
2018-12-12 Dagens Nyheter ”Satsningen på biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen”
2018-12-12 Regeringen Klimatmötets ordförande ger Isabella Lövin särskilt uppdrag om att leda samtal mellan länderna
2018-12-12 Regeringen Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2018-12-12 Regeringen Brexit och EU:s långtidsbudget när EU-ledarna möts
2018-12-12 Regeringen Regeländringar beslutade den 12 december 2018
2018-12-12 Regeringen Ett digitalt Europa, cybersäkerhet och e-privacy på EU:s telekommöte
2018-12-12 Regeringen Asylsystem, terrorisminnehåll på nätet och elektronisk bevisning på EU-möte
2018-12-12 Regeringen Remiss SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden - En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonde