Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 10:04 Regeringen Ändring av förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Idag 09:46 Regeringen Förordningsmotiv för förordning om studiestöd vid spridning av viss smitta
Idag 09:29 Regeringen Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolforme
Idag 19:18 Regeringen Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning
Idag 17:12 Regeringen Ansökan om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel
Idag 16:06 Regeringen Fastställda belopp för sjukförsäkringen till följd av coronaviruset
Idag 16:06 Regeringen Utlandsresor – förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder
Idag 16:05 Regeringen Om krispaketet till kommunsektorn
2020-04-03 Regeringen Stöd till medierna med anledning av coronavirusets spridning
2020-04-03 Regeringen Studerande får behålla sitt studiestöd vid inställd undervisning i samband med åtgärder mot smittspr
2020-04-03 Regeringen Remiss av SOU 2020:12 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
2020-04-03 Regeringen Uppdrag att följa upp patientlagens genomslag
2020-04-03 Regeringen Amanda Lind håller pressträff med anledning av det nya coronavirusets påverkan på mediesektorn
2020-04-03 Regeringen Försvarsministern kommenterar att Aurora 20 flyttas fram
2020-04-03 Regeringen Uppdrag att förbereda för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning 2021-2027
2020-04-03 Regeringen Åsa Lindhagen träffar organisationen Talita
2020-04-03 Regeringen Mer pengar till hbtq-organisationer
2020-04-03 Regeringen Utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken förlängs
2020-04-03 Regeringen Fältsjukhus undantas från bygglov med anledning av coronaviruset
2020-04-03 Regeringen Näringsministern om korttidspermittering


2020-04-03 Regeringen Rymdlagen utreds
2020-04-02 Regeringen NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset
2020-04-02 Regeringen Näringsministern uppmärksammar företagsinitiativ i virusutbrottets spår
2020-04-02 Regeringen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning
2020-04-02 Regeringen Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap
2020-04-02 Regeringen Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom
2020-04-02 Regeringen Uppdrag till Forum för levande historia att sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokrat
2020-04-02 Regeringen Pressträff om delbetänkande kring hälso- och sjukvårdens beredskap
2020-04-02 Regeringen Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
2020-04-02 Regeringen Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna
2020-04-02 Regeringen Kommenterad dagordning FAC utveckling 8 april 2020
2020-04-02 Regeringen Kommenterad dagordning FAC 3 april 2020
2020-04-02 Regeringen Rymdstyrelsen får i uppdrag att analysera den fortsatta utvecklingen av Esrange
2020-04-02 Regeringen Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder möte om coronavirusets effekter på fiskeribranschen
2020-04-02 Regeringen Proposition föreslår mer likabehandling vid utstationering
2020-04-02 Regeringen Inbjudan till skriftligt EU-sakråd om EU:s industripolitik
2020-04-02 Regeringen Erbjudande att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden
2020-04-02 Regeringen Nya regler ska förbättra tillgången på desinfektionsmedel
2020-04-02 Regeringen Nya krav på miljöinformation om drivmedel till konsumenter skjuts upp till 2021
2020-04-02 Regeringen Remiss av SOU 2019:67 Betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning


2020-04-02 Regeringen Regeringen beslutar att konsulärt bistånd höjs till 100 miljoner kronor
2020-04-02 Regeringen Preliminär fördelning av tillskott till kommuner och regioner för 2020
2020-04-02 Regeringen Presentationsbilder från pressträff om ytterligare tillskott till kommuner och regioner
2020-04-02 Regeringen Ytterligare tillskott till kommuner och regioner
2020-04-02 Regeringen Pressträff om nya budgetåtgärder med anledning av coronaviruset
2020-04-01 Regeringen Gemensamt uttalande – Rule of Law in the context of the Covid-19 crisis
2020-04-01 Dagens Nyheter ”Risk att auktoritära stater nu tar över svenska företag”
2020-04-01 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 14, 2020
2020-04-01 Regeringen Tomas Eneroth kallar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till telefonmöte
2020-04-01 Regeringen Näringsministern om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader
2020-04-01 Regeringen Nationell förvaltningsplan för vildsvin uppdaterad
2020-04-01 Regeringen Flera museer och scener får pengar i förtid för att hantera coronavirusets effekter
2020-04-01 Regeringen God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
2020-04-01 Regeringen Femte extra ändringsbudgeten till riksdagen
2020-04-01 Regeringen Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset
2020-04-01 Regeringen Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier
2020-04-01 Regeringen Remiss av SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
2020-04-01 Dagens Nyheter ”Sänkta krav på skyddsutrustning saknar vetenskaplig grund”
2020-04-01 Regeringen Satsning för att möta ökad utsatthet i samband med det nya coronaviruset