Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 10:01 Regeringen Ny säkerhetsskyddslag
Idag 10:00 Regeringen Bevisinhämtning inom EU i straffrättsliga förfaranden
Idag 10:00 Regeringen Tre statsråd presenterar ny politik för arkitektur, form och design
Idag 10:00 Regeringen Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag
Idag 09:59 Regeringen Remiss av utkast till lagrådsremissen En ny kustbevakningslag
Idag 09:59 Regeringen En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)
Idag 09:51 Regeringen Regeländringar beslutade den 15 februari 2018
Idag 09:46 Regeringen Ny dataskyddslag
Idag 09:46 Regeringen En ny dataskyddslag ska komplettera EU:s dataskyddsförordning
Idag 09:01 Regeringen Utredning om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov överlämnad
2018-02-19 Regeringen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nation
2018-02-19 Regeringen Kommenterad dagordning inför utrikesrådets möte (FAC) 26 februari 2018
2018-02-19 Regeringen Nya lösningar i fokus på toppmötet End Violence Against Children Solutions Summit
2018-02-19 Regeringen Uppdrag att genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister
2018-02-19 Regeringen Tillägg till uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföreta
2018-02-19 Regeringen Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 27 februari 2018
2018-02-19 Regeringen Tal av Isabella Lövin vid CSO Forum 2018
2018-02-19 Regeringen Grundläggande behörighet på yrkesprogram
2018-02-19 Regeringen Isabella Lövin till EU:s informella biståndsministermöte i Bryssel 20 februari
2018-02-19 Regeringen Sammanfattning av regeringens miljöstöd


2018-02-19 Regeringen Regeringen förstärker arbetet för att myndigheter ska finnas i hela landet
2018-02-19 Regeringen Ökad styrning av myndigheternas lokalisering
2018-02-19 Regeringen Remiss av promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering
2018-02-19 Regeringen Magdalena Andersson presenterar prognos för det ekonomiska läget
2018-02-19 Regeringen Hållbarhet i fokus när Per Bolund besöker Linköping och Norrköping
2018-02-19 Regeringen Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet
2018-02-19 Regeringen Ett estetiskt ämne på alla nationella program
2018-02-19 Regeringen Försvarsministern besökte Munich Security Conference
2018-02-19 Regeringen Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Sundsvall och Timrå
2018-02-19 Regeringen Ylva Johansson besöker Gislaved och Eksjö
2018-02-19 Regeringen Dialog enda vägen bort från misstron
2018-02-19 Regeringen Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 7
2018-02-19 Regeringen Handlingsplan mot prostitution och människohandel
2018-02-19 Regeringen ”Kärnvapnen kräver en kraftsamling”
2018-02-19 Regeringen Näringsminister Mikael Damberg talar på seminarium om AI på KTH
2018-02-18 Regeringen Statsministern gratulerade Estlands premiärminister på 100-årsdagen
2018-02-16 Regeringen En gymnasieutbildning för alla
2018-02-16 Regeringen Budget och hållbarhet i fokus på Ekofinrådet
2018-02-16 Regeringen Regeringen lanserar handlingsplan mot prostitution och människohandel
2018-02-16 Regeringen Sweden's migration and asylum policy


2018-02-16 Regeringen Svensk migrations- och asylpolitik
2018-02-16 Regeringen Geokalkyl – ett verktyg för effektivare plan- och byggprocess
2018-02-16 Regeringen Pressträff med statsministern och gymnasie- och kunskapslyftsministern
2018-02-16 Regeringen Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor
2018-02-16 Regeringen Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internat
2018-02-16 Regeringen Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbi
2018-02-16 Regeringen Handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 2017–2019
2018-02-16 Regeringen Statlig granskning med anledning av fallet Nya Karolinska Solna
2018-02-16 Regeringen Debatt om uppföljaren till Erasmus+
2018-02-16 Regeringen Pressinbjudan: Betänkande rörande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
2018-02-16 Regeringen Ibrahim Baylan besökte Berättarministeriet
2018-02-16 Regeringen Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
2018-02-16 Regeringen Pressträff med finansministern och socialministern om NKS
2018-02-16 Regeringen Landsbygdsministern på Sverigeresa i Norrbotten
2018-02-16 Regeringen Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokför
2018-02-16 Regeringen Regeringsuppdrag om tillgänglighet till Kiruna nya centrum
2018-02-16 Regeringen Statsminister Stefan Löfven besöker Skellefteå och Robertsfors
2018-02-16 Regeringen Ann Linde till Egypten på främjarresa
2018-02-16 Regeringen Två paket för att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning