Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
2018-06-16 Regeringen Uppdrag för ökad kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga
2018-06-15 Regeringen Margot Wallström står värd för ett nordiskt-baltiskt möte i Stockholm
2018-06-15 Regeringen Sveriges EU-representation söker en assistent på heltid
2018-06-15 Regeringen Samtal mellan utrikesminister Margot Wallström och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov
2018-06-15 Regeringen Sveriges digitaliseringspolitik djupgranskad av OECD
2018-06-15 Regeringen Framtida CAP diskuteras i Luxemburg
2018-06-15 Regeringen Ann Linde tar emot utredning om hur vi ökar utländska investeringar till Sverige
2018-06-15 Regeringen Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna
2018-06-15 Regeringen Miljöministern deltar i Ocean Summit under Volvo Ocean Race
2018-06-15 Regeringen Tillstånd till offentlig danstillställning
2018-06-15 Regeringen Remiss av Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys o
2018-06-15 Regeringen Jordbruket efter 2020 och fiske på EU-möte
2018-06-15 Regeringen Nya statliga jobb till Kiruna
2018-06-15 Regeringen Uppdrag till UHR att sprida goda exempel för att motverka diskriminering av studenter med funktionsn
2018-06-15 Regeringen Att låta barn bevittna brott blir straffbart
2018-06-15 Regeringen Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att beg
2018-06-15 Regeringen Historiskt stora satsningar på värdefull natur
2018-06-15 Regeringen Samordning av trygghetssystem och arbetsvillkor på EU-möte
2018-06-15 Regeringen Alice Bah Kuhnke samlade till stormöte för att fortsätta arbetet med #metoo
2018-06-15 Regeringen Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv – Kartläggning av socioekonomiska skillnader


2018-06-15 Regeringen Ny djurskyddslag beslutad av riksdagen
2018-06-15 Regeringen Överenskommelse om konkurrens inom flyget, fartygsavfall och vägtullar på EU-möte
2018-06-15 Regeringen 600 miljoner för en mer tillgänglig vård
2018-06-15 Regeringen Bättre kommunikation för fler investeringar
2018-06-15 Regeringen Utredning föreslår förenklade upphandlingsregler
2018-06-15 Regeringen Delbetänkandet Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv överlämnat till socialministe
2018-06-15 Regeringen F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor
2018-06-15 Regeringen Uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön
2018-06-15 Regeringen Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 22 juni 2018
2018-06-15 Regeringen Sven-Erik Bucht inviger Midnattstravet i Boden
2018-06-15 Regeringen Remiss av promemorian Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkom
2018-06-15 Regeringen Påminnelse: Margot Wallström tar emot utrikesministrar från länderna runt Östersjön
2018-06-15 Regeringen Sänkt skatt för fler pensionärer
2018-06-15 Regeringen Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension
2018-06-15 Regeringen Förbättrad tillgänglighet till digital offentlig service
2018-06-15 Regeringen Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
2018-06-15 Regeringen Uppdrag till Statskontoret att analysera myndigheternas arbete med prognoser avseende verksamhetsvol
2018-06-15 Regeringen Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inviger det nya servicekontoret i Överkalix
2018-06-15 Regeringen (Ny version) Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inviger det nya servicekontoret i Överkalix
2018-06-15 Regeringen Civilminister Ardalan Shekarabi inviger det nya servicekontoret i Jokkmokk


2018-06-15 Regeringen Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer
2018-06-14 Regeringen Ny Acer-förordning, ren energi och yttre förbindelser på energimöte
2018-06-14 Regeringen Ministerrådet överens om cybersäkerhetsakt
2018-06-14 Regeringen Agenda 2030 visar vägen till en hållbar värld!
2018-06-14 Regeringen Regeringen satsar 40 miljoner kronor på vidareutbildning inom AI
2018-06-14 Regeringen Ardalan Shekarabi och Peter Eriksson presenterar en nyhet i Kiruna den 15 juni
2018-06-14 Regeringen Regeringen har beslutat om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030
2018-06-14 Regeringen Handlingsplan Agenda 2030
2018-06-14 Regeringen Försvarsminister Peter Hultqvist anförande under medaljeringsceremoni för Mali 07
2018-06-14 Regeringen Maliveteraner fick medalj av försvarsministern
2018-06-14 Regeringen Regeringen föreslår en längre läkarutbildning
2018-06-14 Regeringen Automatiserade fordon i Sverige visas upp för EU:s transportministrar
2018-06-14 Regeringen Möte med representanter från det svenska civilsamhället inför Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhe
2018-06-14 Regeringen Remiss av promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen
2018-06-14 Regeringen En sexårig utbildning för läkarexamen
2018-06-14 Regeringen Digital ledning
2018-06-14 Regeringen Digital infrastruktur
2018-06-14 Regeringen Digital innovation
2018-06-14 Regeringen Digital trygghet