Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
2019-12-06 Regeringen Regeringens åtgärder för ett säkrare system för samordningsnummer
2019-12-06 Regeringen Utrikesminister Ann Linde till EU:s utrikesråd i Bryssel
2019-12-06 Regeringen Regler för modern energibeskattning och kampen mot finansiering av terrorism på EU-möte
2019-12-06 Regeringen Förslag om skärpta krav för skatterådgivare till Lagrådet
2019-12-06 Regeringen Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gr
2019-12-06 Regeringen Burkina Faso - avrådan
2019-12-06 Regeringen Tal av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning vid ESA ministermöte Space19+ (
2019-12-06 Regeringen Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU
2019-12-06 Regeringen Regeringen ger Brå uppdrag om narkotikamarknader
2019-12-06 Regeringen Tal av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid Vetenskapsrådets forskning
2019-12-06 Regeringen Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning
2019-12-06 Regeringen Remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning
2019-12-06 Regeringen Lärarutbildningen reformeras för en bättre skola
2019-12-06 Regeringen Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?
2019-12-06 Regeringen Lena Hallengren deltar på ministerrådsmöte i Bryssel
2019-12-06 Regeringen Tal av statssekreterare Maja Fjaestad, 5 december 2019, Mumbai
2019-12-06 Regeringen Ny styrelse för Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
2019-12-06 Regeringen Uppdrag om nytt avgiftssystem för slakterikontrollen
2019-12-06 Regeringen Regeringen har beslutat om public services nya sändningstillstånd
2019-12-06 Regeringen Pressinbjudan: Sverige och bankunionen


2019-12-06 Regeringen Beatrice Ask ny landshövding i Södermanlands län
2019-12-06 Regeringen Nu utses vilka som ska utreda oredlighet i forskning
2019-12-05 Regeringen Fler lärosäten ska erbjuda sommarkurser för snabbare väg till läraryrket
2019-12-05 Regeringen Jämställdhet, arbetsmiljö och tillgång till läkemedel på EU-möte
2019-12-05 Regeringen EU-Afrika och mänskliga rättigheter på utrikesministermöte
2019-12-05 Regeringen EU:s transportministrar överens om tågresenärers rättigheter
2019-12-05 Regeringen Möt Daniel Sachs, ledamot i Nationella innovationsrådet
2019-12-05 Regeringen Remiss av SOU 2019:24 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete
2019-12-05 Regeringen Sverige utsett till ordförande i säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE under 2021
2019-12-05 Regeringen Ändrade regler om tjänstekort ska minska utsattheten för offentliganställda
2019-12-05 Regeringen Uppdrag att vara nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång
2019-12-05 Regeringen Ändrade förutsättningar för klimatbonus vid köp av bil
2019-12-05 Regeringen Remiss av promemorian Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen
2019-12-05 Regeringen Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor
2019-12-05 Regeringen Remiss av promemorian Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 20
2019-12-05 Regeringen FN:s miljöprogram en viktig partner för Sverige i det globala miljö- och klimatarbetet
2019-12-05 Regeringen Att köpa på kredit i e-handel ska vara ett aktivt val
2019-12-05 Regeringen Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online
2019-12-05 Regeringen Strategi för Sveriges samarbete med FN:s miljöprogram Unep perioden 2020–2023
2019-12-05 Regeringen Regeringen ökar stödet till Sudans demokratiska reformer


2019-12-05 Regeringen Sverige driver den globala miljö- och klimatagendan framåt tillsammans med FN:s miljöprogram
2019-12-05 Regeringen Kostnadseffektivare digitalisering i offentlig sektor
2019-12-05 Regeringen Regeringen beslutar om nya regler för eget boende för asylsökande
2019-12-05 Regeringen Ny teknik för automatisering i staten testas
2019-12-05 Regeringen Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
2019-12-05 Regeringen Remiss av Ds 2019:28 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av b
2019-12-05 Regeringen Regeringen utser ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen
2019-12-05 Regeringen Civilminister Lena Micko besöker Lycksele
2019-12-05 Regeringen Proposition om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga överlämnad till riksdagen
2019-12-05 Regeringen Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
2019-12-05 Regeringen Migration och inre säkerhet på RIF-rådet
2019-12-05 Regeringen Försvarsminister Peter Hultqvist besöker USA och Finland
2019-12-05 Regeringen Ny FN-ambassadör
2019-12-05 Regeringen Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Gävleborgs län
2019-12-05 Regeringen Ändring av uppdraget om öppna insatser utan samtycke
2019-12-05 Regeringen Åsa Lindhagen deltar i konferens om arbetet mot rasism
2019-12-04 Regeringen Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU
2019-12-04 Regeringen Remiss av Ds 2019:27 Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)
2019-12-04 Regeringen Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)