Ökad satsning på barn och unga i Rinkeby-Kista

Parkleken Rinken. Foto Malcolm Jacobson


De kommande åren prioriteras barn och unga, trygghet, arbete och försörjning i Rinkeby-Kista. Vid stadsdelsnämndens sammanträde 19 december antogs ett lokalt utvecklingsprogram och en verksamhetsplan för 2018 med flera nya satsningar. Bland annat planeras två nya parklekar och två aktivitetscenter för seniorer.


- Flera insatser sker i samverkan med civilsamhället, landstinget, polisen, arbetsförmedlingen eller andra delar av Stockholms stad, vilket ger större kraft, säger Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.


Här listas några särskilda satsningar i stadsdelsförvaltningens verksamhet under kommande år:


Barn och unga • Föräldrar som väntar sitt första barn erbjuds sex hembesök av barnsjuksköterska och föräldrarådgivare. Sedan tidigare gäller det Rinkeby och nu ska också förstagångsföräldrar i Husby erbjudas hembesök.


 • Parkleken Rinken är en uppskattad öppen fritidsverksamhet i Rinkeby som också är anpassad för barn med särskilda behov. Två nya bemannade parklekar planeras under året, en i Husby och en i Rinkeby. Den välbesökta söndagsteatern för familjer i Husby, erbjuds framöver också i Rinkeby.


 • För att uppmuntra läsning hos barn 7-12 år startas verksamhet i Familjehusen i Rinkeby och Husby. Liknande verksamhet startar också på biblioteken.


 • Fältassistenter arbetar uppsökande till stöd för ungdomar i stadsdelsområdet. Under 2018 utökas antalet fältassistenter från sju till tio som samarbetar nära med medarbetare i den nyetablerade verksamheten Framtid Järva som arbetar uppsökande bland unga för att förebygga drogmissbruk. 


 • Bemanningen på ungdomsgårdar och träffpunkter ökar och samarbetet med föräldragruppen knuten till Ungdomens Hus utvecklas.

Trygghet • Olovlig biltrafik ska hindras genom att trafikhinder i form av pollare och bommar placeras på olika platser i området.


 • Trygghetsvandringar genomförs sedan tidigare för att på plats inspektera vad som kan göras för att öka tryggheten i området. Nu ska också förskolebarn, skolbarn, ungdomar och äldre personer vara med och ge sin syn på utemiljön. Vandringarna sker i samarbete med bland andra polisen, fastighetsägarna och trafikkontoret.


 • Ett nytt relationsvåldscentrum etableras i Västerort.

Arbete och försörjning • Ungdomar i området får även framöver möjlighet att söka jobb på skollov. 70 långtidsarbetslösa personer ska erbjudas så kallade Stockholmsjobb.


 • En skuld- och budgetrådgivare arbetar sedan tidigare på medborgarkontoret i Rinkeby. Ytterligare en rådgivare inrättas på medborgarkontoret i Husby.


 • Ungdomens Hus i Rinkeby ska öppna redan kl 12.00 på dagarna för att nå unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Förvaltningen samarbetar med föräldraföreningen, Jobbtorg unga och arbetsförmedlingen för att erbjuda verksamhet som ger vägar till utbildning och arbete.


 • Unga vuxna som vill lämna en kriminell livsstil får stöd att göra det genom så kallade sociala insatsgrupper. Grupperna finns sedan tidigare i Rinkeby men erbjuds nu i hela stadsdelsområdet i samverkan med bland andra Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, polisen, kriminalvården och psykiatrin.

Seniorer • Två aktivitetscenter med personal, för seniorer över 65 år, etableras i Kista och Akalla. Där erbjuds bland annat utbildning i använda digitala tjänster och olika aktiviteter.

Mer om förvaltningens arbete i Rinkeby-Kista finns i verksamhetsplanen för 2018 och det långsiktiga lokala utvecklingsprogrammet.


 Nämndmöten och nämndhandlingar i Insyn


 Verksamhetsplan och budget 2018 


Lokalt utvecklingsprogram Vidare till hela nyheten om:
Ökad satsning på barn och unga i Rinkeby-KistaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad