Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning

För att stärka domstolarnas och domarnas oberoende och opartiska ställning bör vissa principer som finns i praxis och bestämmelser som finns i förordningar regleras i lag. Förslagen medför en ökad transparens och kan bidra till stärkt rättssäkerhet, minskad sårbarhet för enskilda domstolar och effektivare handläggning.Vidare till hela nyheten om:
Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggningSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen