Plansamråd påbörjat för Primusområdet på Lilla Essingen

Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm för att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten. Plansamråd pågår under perioden 19 maj – 31 augusti 2014.


Planen möjliggör ca 600 nya bostäder, varav ca 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Ca 120 bostäder som planeras på stadens mark planeras som hyresrätter. För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan. Ett nytt promenadstråk vid vattnet gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön.Vidare till hela nyheten om:
Plansamråd påbörjat för Primusområdet på Lilla EssingenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad