Programmet för våldsförebyggande veckan i Rinkeby-Kista klart

 


Välkommen till samtal och reflektion om hur våld kan förebyggas! 2019 års våldsförebyggande vecka "Du kan göra skillnad!" pågår från 28 september till 4 oktober och handlar om normer, machoideal och vårt gemensamma ansvar.


Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arrangerar den våldsförebyggande veckan i samarbete med andra aktörer i området. Allt är gratis!


LÖRDAG 28 SEPTEMBER


Musikens budskap - vad säger de egentligen?


Vilka normer finns i musiken kring hur killar och tjejer ska vara?
Medarbetare från Husby Ungdomsgård håller i en workshop där vi undersöker våra favoritlåtars budskap.
Plats: Husby Ungdomsgård, Edvard Griegsgången 26
Tid: Kl. 19.00
För unga 13-15 år


SÖNDAG 29 SEPTEMBER


Hur är du en bra kompis?


Hur kan du hjälpa till när någon av dina kompisar blir utsatt för kränkningar?
Kom och prata med medarbetare på Akalla Ungdomsgård om kompisskap och hur det kan förebygga våld.
Plats: Akalla Ungdomsgård, Sibeliusgången 11
Tid: kl. 14.00
För unga 10-12 år


Fångad i nätet


Hur kan du hjälpa kompisar som blir utsatta på sociala medier?
Vi pratar och gör värderingsövningar om våldet på sociala medier.
Plats: Akalla Ungdomsgård, Sibeliusgången 11
Tid: kl. 19.00


För 13-15 år


Musikens budskap - vad säger de egentligen?


Vilka normer finns i musiken kring hur killar och tjejer ska vara?
Medarbetare från Husby Ungdomsgård håller i en workshop där vi undersöker våra favoritlåtars budskap.
Plats: Husby Ungdomsgård, Edvard Griegsgången 26
Tid: kl. 14.00
För unga 10-12 år


Kan du stå emot grupptrycket?


Grupptryck kan ibland leda till våld. Varför kan det vara så svårt att stå emot när andra gör något du inte vill?
Kom och samtala och gör övningar kring grupptryck och våld, tillsammans med medarbetare på Rinkeby Ungdomsgård.
Plats: Rinkeby Ungdomsgård, Rinkebystråket 53.
Tid: kl. 18.00
För unga 13-15 år


MÅNDAG 30 SEPTEMBER


Pojkar, flickor, lika, olika?


En tematimme som handlar om hur du som förälder kan ge dina barn samma möjligheter oavsett kön.
Plats: Öppna förskolan i Husby, Familjehuset, Edvard Griegsgången 9
Tid: kl. 10.30
Medverkar gör föräldrarådgivare och personalen vid öppna förskolan
För föräldrar


Barns rättigheter och föräldrars ansvar


Tematimme på öppna förskolan i Rinkeby: Vi går igenom artiklar i barnkonventionen och diskuterar vad de betyder för oss som föräldrar.
Artikel 5: Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet och ska utifrån utvecklingen av barnets egen förmåga säkerställa att det får kännedom om och hjälp i att utöva sina rättigheter.
Plats: Öppna förskolan i Rinkeby, Familjehuset, Skårbygränd 1
Tid: kl. 13.30–14.30
För föräldrar


Hur förebygger vi våld? Mingla i Kista galleria


Går det att förebygga våld? Hur kan du agera och vad gör stadsdelsförvaltningen? Kom och prata med stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld med flera.
Plats. Kista galleria
Tid: Kl 15.00-17.00
För alla


Pappaforum: Vi pappor kan göra skillnad och förebygga våld


En grupp engagerade pappor bjuder in till ett samtal i Folkets Husby. Hur kan vi pappor bidra till att förebygga våld i samhället? Vad händer med barnen när papporna inte finns med i deras liv? Samtalet leds av föräldrarådgivare Yahya Ahmed.
Plats: Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16
Tid: Kl. 17.30–20.00


Arrangeras av Familjehuset tillsammans med Studiefrämjandet, Folkets Husby och Fryshuset.
För pappor


TISDAG 1 OKTOBER


Barbie-Nils och pistolproblemet med Teater Barbara


Föreställningen handlar om pojkar, pistoler, dockor – och drömmar. Det är en spännande berättelse om modet att våga vara sig själv. Teaterföreställningen visas för förskolebarn i Rinkeby-Kista under veckan. Det blir också familjeföreställning för barn i femårsåldern och deras familjer den 2 oktober.
För förskolebarn


Barns rättigheter och föräldrars ansvar


Tematimme på öppna förskolan i Rinkeby: Vi går igenom artiklar i barnkonventionen och diskuterar vad de betyder för oss som föräldrar.
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Plats: Öppna förskolan i Rinkeby, Familjehuset, Skårbygrånd 1
Tid: Klockan 10.30–12.30
För föräldrar


Föräldradialog om språk, konflikter och våld


Hjälp ditt barn att utveckla sitt språk för att uttrycka och hantera sina känslor. Kom och lyssna på och samtala med Shilan och Märta från Läslust Rinkeby samt Anna och Iman från Familjehuset om språkets betydelse för att förebygga konflikter och våld.
Plats: Familjehuset i Rinkeby, Skårbygränd 1
Tid: Kl. 17.30 – 19.30
För föräldrar


ONSDAG 2 OKTOBER


Barns rättigheter och föräldrars ansvar


Tematimme på öppna förskolan i Rinkeby: Vi går igenom artiklar i barnkonventionen och diskuterar vad de betyder för oss som föräldrar.
Artikel 6: Varje barn har rätt till liv och utveckling.
Plats: Öppna förskolan i Rinkeby, Familjehuset, Skårbygrånd 1
Tid: Kl. 13.30–14.30
För föräldrar


Teater: Stjärnlösa nätter med Boulevardteatern


Teaterföreställning med efterföljande samtal för högstadieklasser i Rinkeby-Kista om rätten att själv välja sitt liv.


Föreställningen som bygger på en bok av Arkan Asaad, handlar om Amàr som är arton år, kurd och uppvuxen i en svensk småstad. En dag bestämmer pappan att hela familjen ska åka på bilsemester till Irak och hälsa på släkten. Det blir ett kärt återseende, inte minst med kusinen Amina. Snart anar dock Amàr att något är i görningen.
För högstadieelever


Vill du se föreställningen? Kom till den öppna föreställningen se nedan.


Tipspromenad om barns rättigheter


Vet du vilka rättigheter barn har? Delta i tipspromenad, lär dig mer om barnkonventionen och vinn pris
Plats: Parkleken Hinken, i Hindertorpsparken mellan Kvarnbyvägen och Rinkebysvängen i Rinkeby.
Tid: Kl. 14.30 – 16.00
För barn & föräldrar


Familjeföreställning: Barbie-Nils och pistolproblemet med Teater Barbara


Föreställningen handlar om pojkar, pistoler, dockor – och drömmar. Det är en spännande berättelse om modet att våga vara sig själv.
Familjeföreställning för barn i femårsåldern och deras familjer. Föreställningen visas också för förskolebarn i Rinkeby-Kista tidigare under dagen.
Plats: Kista Bibliotek, Kista Galleria
Tid: Kl. 16.00. Gratisbiljetter hämtas kl. 15.45
För familjer


”Våld i äldres nära relationer är vanligare än många tror”


Kom och lyssna på och samtala med stadsdelsförvaltningens relationsvåldsteam.
Plats: Öppna mötesplatsen för äldre i Rinkeby, Västerbybacke 13, Rinkeby
Kl. 13.30–14.30
För äldre och anhöriga


Ser du sådant som gör dig orolig?


Du kan skapa trygghet genom att visa omtanke om andra. Vi som arbetar ute på gator och torg med att skapa trygghet i stadsdelsområdet vill träffa dig som bryr dig om ditt lokalsamhälle! Du träffar representanter för Stockholms stad, polisen med flera som arbetar uppsökande i stadsdelsområdet.
Kom och prata med oss om hur vi tillsammans kan skapa trygghet.
Plats: Husby stadsdelshus. Edvard Griegsgången 9, Husby


Öppet hus mellan kl. 17.00–19.00
För alla


TORSDAG 3 OKTOBER


Tipspromenad om barns rättigheter


Vet du vilka rättigheter barn har? Delta i tipspromenad, lär dig mer om barnkonventionen och vinn pris
Plats: Parkleken Rinken, Nybykroken/Storbyplan, Rinkeby
Tid: Kl. 14.30 – 16.00
För barn & föräldrar


”Våld i äldres nära relationer är vanligare än många tror”


Kom och lyssna på och samtala med stadsdelsförvaltningens relationsvåldsteam.
Plats: Öppna mötesplatsen för äldre i Akalla, Sibeliusgången 20A, Akalla.
Tid: Kl. 13.30–14.30
För äldre och anhöriga


Barns rättigheter och föräldrars ansvar


Tematimme på öppna förskolan i Rinkeby: Vi går igenom artiklar i barnkonventionen och diskuterar vad de betyder för oss som föräldrar.
Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Plats: Öppna förskolan i Rinkeby, Familjehuset, Skårbygrånd 1
Tid: Kl. 13.30–14.30
För föräldrar


Hur reagerar du om du möter våld?


Vad känner du och vad gör du? Samtal och scenariodiskussioner tillsammans med medarbetare på Ungdomens Hus, träffpunkt för unga 16-19 år.


Plats: Ungdomens Hus i Rinkeby, Rinkebystråket 53
Tid: kl. 19.00
För unga 16-19 år


Teater: Stjärnlösa nätter med Boulevardteatern


Teaterföreställning om rätten att välja sitt liv. Efter föreställningen blir det samtal.


Föreställningen bygger på en bok av Arkan Asaad och handlar om Amàr som är arton år, kurd och uppvuxen i en svensk småstad. En dag bestämmer pappan att hela familjen ska åka på bilsemester till Irak och hälsa på släkten. Det blir ett kärt återseende, inte minst med kusinen Amina. Snart anar dock Amàr att något är i görningen ... 


Plats: Kista bibliotek, Kista galleria.
Tid: Kl. 18.00-19.30 . Vill du vara säker på att få biljetter? Boka på bibliotekets webbplats.
Föreställningen visas också under veckan för högstadieelever.
För alla


FREDAG 4 OKTOBER


Barns rättigheter och föräldrars ansvar


Tematimme på öppna förskolan i Rinkeby: Vi går igenom artiklar i barnkonventionen och diskuterar vad de betyder för oss som föräldrar.
Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.
Plats: Öppna förskolan i Rinkeby, Familjehuset, Skårbygränd 1
Kl. 13.30–14.30
För föräldrar


Stopp min kropp – om rätten att säga stopp när något känns fel


Medarbetare på Electric ungdomsgård leder en kväll som handlar om kränkningar av kroppen och integriteten.
Plats: Electric Ungdomsgård, Akalla by, Akalla
Kl. 18.00
För unga med funktionsvariationer


”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill… ”
Per IsdalVidare till hela nyheten om:
Programmet för våldsförebyggande veckan i Rinkeby-Kista klartSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad