Ramin Kabiri finalist i kategorin Årets Hälsofrämjande Chef


Ramin Kabiri, biträdande enhetschef på Mälarbacken, är en av tre finalister i kategorin "Årets Hälsofrämjande Chef" inför Chefgalan 19:e mars 2019.


Chefgalan har i syfte att lyfta fram och belöna de personer som utmärkt sig mest i sitt ledarskap under året. 500 nomineringar inkom och nu återstår 18 finalister i sex kategorier. En av dem är Ramin Kabiri, biträdande enhetschef på vård- och omsorgsboendet Mälarbacken.


Ramin är en av tre finalister i kategorin ”Årets Hälsofrämjande Chef” som har i syfte att lyfta fram och belöna en chef som arbetar långsiktigt med medarbetarnas fysiska och mentala hälsa och på så sätt skapa ett mer framgångsrikt företag med hållbara medarbetare.


Ramin har arbetat som biträdande enhetschef på Mälarbacken sedan 2016 och var personalfysioterapeut inom äldreomsorgen innan dess. För några veckor sedan blev han chockad när han fick ett mail där det stod att han var nominerad av hans närmsta chef Maria Olsson


Hur känns det att vara finalist?


Det är självklart spännande, roligt och framförallt ärofyllt. Men jag vill dela äran med all min personal, mina kollegor och chefer. Goda resultat beror oftast på ömsesidiga insatser och utan deras engagemang, förtroende och tillit till mig skulle jag inte kunna uppnå de resultat jag har uppnått idag. Att jag är finalist beror på stort engagemang hos personalen, starkt teamarbete, god kommunikation och sunda relationer på alla nivåer. 


Vad innebär hälsa för dig?


Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande på individ- och organisationsnivå. Det är viktigt att arbeta på båda nivåerna då de samspelar med varandra. Att ha engagerad och välmående personal bidrar till en hälsosam arbetsplats. Det bidrar till att vi kan sprida god stämning till alla som jobbar och bor på Mälarbacken, det är ett av våra främsta mål.


Hur arbetar du med personalens hälsa på Mälarbacken?


Efter många års arbete med personalhälsofrågor kan jag konstatera att personalen inom äldreomsorgen utför ett fysiskt och psykiskt tungt belastat arbete där det ställs stora krav. Samtidigt utför det ett av samhällets viktigaste arbete. Därför är fokus på personalhälsa en förutsättning för en välfungerande verksamhet. Jag har försökt, genom olika strategier, skapa de förutsättningar som behövs för att personalen ska kunna må bra och arbeta effektivt, med ökad teamkänsla och ett lättsamt och sunt arbetsklimat som präglas av goda relationer och arbetsglädje. Detta har i sin tur skapat en trivsam boendemiljö för boenden med goda relationer till en engagerad personalgrupp.


Vad har varit viktigt i ditt arbete?


För mig har det varit essentiellt att vara en närvarande och coachande chef som skapar en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Det har varit viktigt att se och bekräfta varje medarbetare, fokusera på det som fungerar och använda tillgänglig potential. Det har även varit viktigt att ge personalen tid, tillit och beröm samt skapa delaktighet på både individ- och gruppnivå. Jag har också tagit många svåra beslut och alltid varit öppen för nya idéer.


Vilka framgångar har ni haft?


Sedan 2016 har alla våra resultat från bland annat sjukfrånvarostatistiken, medarbetarenkäten och brukarundersökningen blivit bättre. Detta bekräftas även vid de återkopplingar som vi får på olika sätt från boenden, anhöriga och personal. Bakom de här resultaten står personalens gedigna arbete, engagemang, delaktighet  och ett starkt teamarbete på alla nivåer. Tillsammans har vi kunnat analysera verksamheten och ta fram strategier för att nå gemensamma mål. Under tidens gång har vi haft öppna dialoger och tydliga utvärderingar. För min del handlade detta om satsningar på bland annat schema, bemanning, arbetsfördelningen, gruppdynamiken och återkoppling.


Vilka motgångar har ni mött?


Under en längre tid fram till 2016 hade mina enheter gått igenom en turbulent period med många organisationsförändringar och chefsbyten. Grupperna var splittra, frustrerad och hade börjat tappa hoppet. Vardagen präglades av många konflikter och grupperingar och det kändes att alla de engagerade medarbetarna var på väg bort från verksamheten.


Mitt mål var att skapa bättre sammanhållning och teamkänsla, samtidigt som jag ville lyfte varje individs behov och kunskaper. Mina satsningar har därför varit riktade på både organisations- och individnivå. Det har varit en process som fortfarande pågår, och kommer att pågå framöver. En stor framgång är att teamets medlemmar består fortfarande av samma grupp som när jag började 2016, det gör mig väldigt glad.


Hur kommer du arbeta vidare med personalens hälsa på Mälarbacken?


Vi kommer att fortsätta jobba med gamla och nya metoder i framtiden. Vår ambition är att alla våra förbättrade resultat ska bli ännu bättre, parallellt med att vi ska satsa ännu mera på de områden som vi behöver utveckla. Nyckeln till våra framgångar det goda arbetsklimatet har varit det goda samarbetet mellan medarbetare och chefer.


Jag har även en sammankallande roll för alla hälsocoacher på Mälarbacken, som består av en otroligt kompetent och engagerad personalgrupp, och ambitionen är att den här gruppen ska utvecklas på olika sätt så att de hälsofrämjande aspekterna ska kunna sprida sig ännu mer på alla nivåer.Vidare till hela nyheten om:
Ramin Kabiri finalist i kategorin Årets Hälsofrämjande ChefSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad