Regeringen har utsett ny ordförande för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SI

Regeringen har vid regeringssammanträdet den 12 oktober beslutat att utse lagman Caroline Hindmarsh till ny ordförande i Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.Vidare till hela nyheten om:
Regeringen har utsett ny ordförande för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SISe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen