Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
2020-05-29 Statsministern och försvarsministern uppmärksammade Veterandagen
2020-05-29 Remiss av promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdome
2020-05-29 Förslag om slopad uppskovsränta på remiss
2020-05-29 Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
2020-05-29 Remiss av promemorian Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
2020-05-29 En moderniserad radio- och tv-lag
2020-05-29 Kravet på distansundervisning lättas upp
2020-05-29 Ny ordförande i Sjunde AP-fonden
2020-05-29 Regeringen förstärker medarbetarskyddet för polisanställda
2020-05-29 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda
2020-05-29 Demokratisatsningen – perspektiv från svenska civilsamhällesorganisationer
2020-05-29 Pressträff med statsministern 29 maj
2020-05-29 Socialdepartementet anordnar pensionsseminarium
2020-05-29 Ny generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen
2020-05-29 Finansiella stabilitetsrådet träffas 5 juni
2020-05-29 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
2020-05-29 Åsa Lindhagen i möten om hedersrelaterat våld och förtryck
2020-05-29 14 juni blir det tillåtet att tävla igen
2020-05-29 Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen
2020-05-29 Pressträff med Amanda Lind, Mikael Damberg och Folkhälsomyndigheten om nya besked för idrotten


2020-05-28 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck försvårar användandet av falska identiteter
2020-05-28 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket
2020-05-28 Utrikesminister Ann Linde deltar i videomöte mellan EU:s utrikesministrar
2020-05-28 Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform
2020-05-28 Proposition för en närmare och mer tillgänglig vård
2020-05-28 Regeländringar beslutade den 29 april 2020
2020-05-28 Elförbrukare vid spårbunden trafik
2020-05-28 Internationella toppstudenter tog emot Global Swede-diplom av utrikeshandelsminister Anna Hallberg
2020-05-28 Hållbara steg för AP-fonderna under 2019
2020-05-28 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019
2020-05-28 Tillfälliga lättnader i reglerna om tillstånd till fiskodling
2020-05-28 Förslag om utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket till riksdagen
2020-05-28 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
2020-05-28 Regeringen beslutar om nomineringar till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
2020-05-28 Ny styrelse för Statens servicecenter
2020-05-28 Ny ambassadör i Italien
2020-05-28 Ny ambassadör i Turkiet
2020-05-28 Ny rektor vid Linköpings universitet
2020-05-28 Ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19
2020-05-28 Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet för en snabbare väg


2020-05-28 Nytt insynsråd vid Folkhälsomyndigheten
2020-05-28 Ny generaldirektör för Tillväxtanalys
2020-05-28 Remiss av promemorian ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med a
2020-05-28 Ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytt
2020-05-28 Uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19
2020-05-28 Uppdrag att utföra en översyn av energikraven i förordningen om statligt investeringsstöd för hyres
2020-05-27 Regeringens ärendeförteckningar vecka 22, 2020
2020-05-27 Ny skatt på så kallad råtobak
2020-05-27 Remiss av promemorian Ny punktskatt på övrig tobak
2020-05-27 Ny punktskatt på övrig tobak
2020-05-27 Remisspromeroria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten
2020-05-27 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten
2020-05-27 Folkhälsomyndighetens åldersgräns för riskgrupper kvarstår
2020-05-27 Uppdrag att ta fram förslag till strategi för det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogr
2020-05-27 Åsa Lindhagen deltar i styrelsemöte i det globala partnerskapet våld mot barn
2020-05-27 Tomas Eneroth gör digitalt hamnbesök i Oskarshamn
2020-05-26 Anförande av Morgan Johansson på narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig uppt
2020-05-26 Kommenterad dagordning VTC 29 maj 2020
2020-05-26 Lägesuppdatering om framtida relationen med Storbritannien om fiskefrågor på agendan med EU:s fiskem