Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
2020-03-27 Uppdrag att förbereda och verkställa ett statligt garantiprogram till företag
2020-03-27 Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
2020-03-27 Sverige planerar delta i ny insatsstyrka i Mali
2020-03-27 Regeländringar beslutade den 26 mars 2020
2020-03-27 En parlamentarisk trygghetsberedning
2020-03-27 Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
2020-03-27 Tillväxtverket uppdras vidta åtgärder för att möta effekterna av coronaviruset genom regionalfondspr
2020-03-27 Pressträff med statsministern den 27 mars 2020
2020-03-27 Lena Hallengren besöker Karolinska
2020-03-27 Remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
2020-03-27 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
2020-03-27 Pressinbjudan: Möte med religiösa samfund med anledning av det nya coronavirusets spridning
2020-03-27 Regeringen underlättar för domstolarna att prioritera under det pågående virusutbrottet
2020-03-27 Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset
2020-03-27 Parlamentarisk kommitté ska utreda valsystemet
2020-03-27 Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet
2020-03-27 Ibrahim Baylan och Eva Nordmark kommenterar dagens möte med arbetsmarknadens parter
2020-03-27 Om förslaget till ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag
2020-03-27 Åsa Lindhagen träffar civilsamhället i områden med socioekonomiska utmaningar
2020-03-27 Corona dominerade EU-toppmöte


2020-03-26 Regeringen tillsätter en parlamentarisk trygghetsberedning
2020-03-26 Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vård
2020-03-26 Försvarsministern besöker fältsjukhuset i Stockholmsmässan
2020-03-26 Befrielse från moms och tull vid import av sjukvårdsmaterial för coronaviruset
2020-03-26 Fonden för en rättvis omställning föreslås ge stöd till stålindustrin i Övre Norrland
2020-03-26 Nu är Sveriges tredje nationella strategi för energieffektiviserande renovering beslutad
2020-03-26 Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabiliter
2020-03-26 DIGG och Hack for Sweden får i uppdrag att bidra i kampen mot Covid-19
2020-03-26 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området
2020-03-26 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension
2020-03-26 Remiss SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst
2020-03-26 Tredje extra ändringsbudgeten till riksdagen
2020-03-26 Regeringen tillsätter utredning av sjuk- och aktivitetsersättningen
2020-03-26 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag
2020-03-26 Remiss av SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent
2020-03-26 Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
2020-03-26 Regellättnader för sjöfarten
2020-03-26 Möte med filmbranschen angående nya coronavirusets effekter
2020-03-26 Nytt grundläggande skolflygplan till Försvarsmakten
2020-03-26 Ny generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter


2020-03-26 Tillfälliga regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor
2020-03-26 14 nya nätdroger narkotikaklassas
2020-03-26 Regeringen utser ny ledamot till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans
2020-03-26 Strategin för Sveriges samarbete med ILO förlängs
2020-03-26 Utveckling av traumabehandling och preventiva insatser för utsatta grupper
2020-03-26 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
2020-03-26 Anförande av Morgan Johansson på videosända Råd för framtiden 2020
2020-03-26 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg
2020-03-26 Ny ambassadör i Pakistan
2020-03-25 Om förslaget statlig lånegaranti till små och medelstora företag
2020-03-25 Presentationsbilder från pressträff om krispaket för svenska småföretag
2020-03-25 Om förslaget skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond
2020-03-25 Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset
2020-03-25 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan
2020-03-25 Krispaket för svenska småföretag
2020-03-25 Regeringens ärendeförteckningar vecka 13, 2020
2020-03-25 10 miljoner kr extra till konsulärt bistånd
2020-03-25 EU-toppmöte om corona
2020-03-25 Pressträff om ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset