Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
Idag 16:45 Förbättrad tillsyn på miljöområdet
Idag 16:36 Fossilfritt, korruptionsbekämpning och ökad jämställdhet i fokus för Sveriges nya strategi för Värld
Idag 14:21 Peter Erikssons invald i styrelsen för Global Center on Adaptation
Idag 14:09 Uppdrag att analysera konsekvenser och utformning av en särskild prisrangordning för utbyte vid mask
Idag 13:50 Uppdrag att sprida de delar som rör psykisk hälsa i utbildningsplattformen MILSA
Idag 13:50 Anita Linder utsedd till utredare för utredning om arbetskraftsinvandring
Idag 13:50 Sverige undertecknar EU-avtalet Joint Procurement Agreement
Idag 13:37 Uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid
Idag 13:26 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad
Idag 11:30 Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning
Idag 11:04 Utrikesminister Ann Linde besökte Jemen, Saudiarabien och Jordanien för möten om Jemenkonflikten
2020-02-28 Utredning tillsätts för att överväga utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i
2020-02-28 Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige
2020-02-28 Uppdrag om kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn m.m.
2020-02-28 Nationell satsning ska öka kunskaperna om Förintelsen och antisemitism
2020-02-28 Socialminister Lena Hallengren besöker Arlanda
2020-02-28 Uppdrag till Barnombudsmannen om pornografins inverkan på barn och unga
2020-02-28 Matilda Ernkrans deltar när konkurrenskraftsrådet möts i Bryssel om ett strategiskt innovationsprogr
2020-02-28 Socialminister Lena Hallengren besöker Västerås
2020-02-27 Iran - avrådan


2020-02-27 Morgan Johansson reser till Linköping
2020-02-27 Socialdepartementets arbete med anledning av coronaviruset
2020-02-27 Uppdrag att analysera marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning
2020-02-27 Uppdrag att främja och utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd
2020-02-27 Den internationella adoptionsverksamheten ska ses över
2020-02-27 Pressinbjudan: Pressträff med anledning av coronavirusets påverkan på svenskt näringsliv
2020-02-27 Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning
2020-02-27 Regeringen tar ytterligare initiativ i arbetet mot hot och hat
2020-02-27 Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg
2020-02-27 Petra Lärke utsedd till chef för sekretariatet för Sveriges OSSE-ordförandeskap
2020-02-27 Skärpning av miljötillsyn med mystery shopping
2020-02-27 Regeringen satsar ytterligare på psykisk hälsa
2020-02-27 Regeringen vill se minskade tvångsåtgärder för barn
2020-02-27 Utökade kontroll- och stödåtgärder för personer som har dömts till skyddstillsyn
2020-02-27 Effektivare brottsbekämpning genom ett enklare beslutsfattande om hemlig avlyssning
2020-02-27 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
2020-02-27 Europadomstolens beslut (2020-01-07) i målet D.A mot Sverige
2020-02-27 Fler elever ska kunna erbjudas fjärrundervisning
2020-02-27 Tomas Eneroth besöker Jönköping
2020-02-27 EU-minister Hans Dahlgren besöker Oslo


2020-02-26 Regeringens ärendeförteckningar vecka 9, 2020
2020-02-26 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
2020-02-26 Stockholmsinitiativet föreslår konkreta förslag för nedrustning och icke-spridning
2020-02-26 Gröna given och strategisk innovation på EU:s ministerråd för konkurrenskraft
2020-02-26 Grönt ljus till mandatet för förhandlingar med Storbritannien
2020-02-26 Pressträff med Morgan Johansson och Mikael Damberg om 34-punktsprogrammet
2020-02-26 Uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek
2020-02-26 Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar
2020-02-26 Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)
2020-02-26 Ökat fokus på trygghet och studiero i skolan
2020-02-26 Uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero
2020-02-25 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning
2020-02-25 Remiss av Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3
2020-02-25 Inställt: Morgan Johansson besöker Norrtälje tingsrätt och Kriminalvårdens anstalt i Österåker
2020-02-25 Morgan Johansson besöker Norrtälje tingsrätt och Kriminalvårdens anstalt i Österåker
2020-02-25 Statsminister Stefan Löfven och utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Sydafrika 8-10 mars
2020-02-25 Remiss av SOU 2019:65 Långtidsutredningen 2019
2020-02-25 Socialminister Lena Hallengren besöker Eskilstuna
2020-02-25 En nationell samordnare för Agenda 2030