Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
2019-02-05 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
2019-02-05 Ardalan Shekarabi kallar till sig spelbranschen
2019-02-05 Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiserings
2019-02-05 Remiss av promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av regl
2019-02-05 Remiss av promemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från
2019-02-05 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland
2019-02-05 Statsrådet Ann Linde deltar på nordiskt samarbetsministermöte den 7 februari i Reykjavik
2019-02-05 Utrikeshandelsminister Ann Linde medverkar den 5 februari vid Fashion Week Stockholm
2019-02-05 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen
2019-02-05 Ardalan Shekarabi besöker Flen
2019-02-05 Remiss promemoria Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst b
2019-02-05 Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker
2019-02-05 Remiss av promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker
2019-02-05 Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 12 februari 2019
2019-02-05 Amanda Lind till Jokkmokks marknad
2019-02-05 Remiss SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel
2019-02-04 Uttalande av utrikesminister Wallström med anledning av situationen i Venezuela
2019-02-04 Pressinbjudan: Skogsbrandutredningen presenteras
2019-02-04 Remiss Promemoria Förbättrat grundskydd för pensionärer
2019-02-04 Förbättrat grundskydd för pensionärer


2019-02-04 Utrikesministern till USA för möte med koalitionen mot Daesh
2019-02-04 Uppdrag att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen
2019-02-04 Idrottsministern invigningstalar på alpina VM i Åre
2019-02-04 Doorstep med finansministrarna Andersson och Le Maire
2019-02-02 Trygga framtidens pensioner – uppföljning av den blocköverskridande pensionsöverenskommelsen
2019-02-01 Nu stärker regeringen det nordiska samarbetet vid olyckor och kriser
2019-02-01 Sanktioner mot Maldiverna
2019-02-01 Sanktioner mot Kina
2019-02-01 CV Elin Olsson
2019-02-01 Sanktioner mot kemiska vapen
2019-02-01 Frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft
2019-02-01 Utökade hybridregler för att motverka skatteundandraganden
2019-02-01 Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av h
2019-02-01 Remiss av promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutra
2019-02-01 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service
2019-02-01 Idrottsminister Amanda Lind besöker SM-veckan i Sundsvall
2019-02-01 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
2019-02-01 Insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet
2019-02-01 Anföranden: Sveriges medlemsskap i FN:s säkerhetsråd
2019-02-01 Pilotprojekt för mer jämlik hälsa i Stockholm och Västerbotten


2019-01-31 Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
2019-01-31 Höjd garantipension och höjt bostadstillägg för pensionärer
2019-01-31 Statens servicecenter ska ta över servicekontoren
2019-01-31 Tid för trygghet
2019-01-31 Offentlig försvarare på natten
2019-01-31 Genomförande av rättshjälpsdirektivet
2019-01-31 Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
2019-01-31 Trafikverket ska öka säkerheten vid järnvägskorsningar
2019-01-31 Utredning om styrning för statliga lärosäten lämnar betänkande
2019-01-31 CV Madeleine Harby Samuelsson
2019-01-31 CV Madeleine Harby Samuelssons
2019-01-31 CV Karin Wallensteen
2019-01-31 CV Nils Vikmång
2019-01-31 EU:s jordbrukspolitik efter 2020 var huvudfrågan på ministermöte
2019-01-31 Nordisk-baltisk finansiell krisövning
2019-01-31 Ny ambassadör i Eritrea
2019-01-31 Ny ambassadör i Kanada
2019-01-31 Så kan Sverige förbättra utlandsfödda elevers skolresultat
2019-01-31 Seminarium om den fördjupade utvärderingen av miljömålen 30 januari 2019