Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
Idag 18:30 Utredning om inlån av kulturföremål från utlandet
Idag 15:42 Morgan Johansson och Mikael Damberg kommenterar förhandlingarna om åtgärder mot gängvåldet
Idag 15:34 Säkerheten höjs i framtidens mobilnät
Idag 15:33 Representanter från EU på besök för erfarenhetsutbyte om våldsförebyggande arbete
Idag 15:14 Remiss av promemorian Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att
Idag 15:14 Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybri
Idag 15:09 Anders Ygeman deltar i TTE-råd i Bryssel
Idag 15:00 Ibrahim Baylan inleder sin förenklingsresa i Eskilstuna
Idag 14:30 Inbjudan till sakråd den 27 september
Idag 14:22 Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Arbetsmarknadsdepartementets områden
Idag 14:07 Skatt på avfallsförbränning
Idag 14:04 Åsa Lindhagen besöker Malmö för att dela ut pris till Yalla Trappan och delta i en jämställdhetskonf
Idag 13:30 Sverige deltar i försvarssamarbetet European Intervention Initiative
Idag 11:26 Regeringen deltar vid öppnandet av FN:s generalförsamling 17–30 september
Idag 08:04 Pilotprojekt för stärkt vård av unga med komplexa behov
Idag 08:00 Matilda Ernkrans talar vid SciLifeLabs nationella hearing
2019-09-19 Klimat och transport på ministermöte i Bryssel
2019-09-19 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)
2019-09-19 Fokus på socialt hållbar stadsutveckling när Per Bolund besöker Malmö
2019-09-19 Isabella Lövin till FN:s klimattoppmöte i New York


2019-09-19 Anstånd med kupongskatt i vissa fall
2019-09-19 Ny statssekreterare i Utrikesdepartementet
2019-09-19 Ny rättschef på UD
2019-09-19 Ny ambassadör i Nigeria
2019-09-19 Regeringen tillsätter utredning om nya regler om företagsrekonstruktion
2019-09-19 Nya regler om företagsrekonstruktion
2019-09-19 Nytt justitieråd i Högsta domstolen
2019-09-19 Nya ambassadörer till Sverige
2019-09-19 Innovation är en framgångsfaktor för Sveriges arbete med klimatutmaningen
2019-09-19 Utbildningsdepartementets budgetsatsningar 2020
2019-09-19 Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2020
2019-09-19 Grund- och gymnasieskola
2019-09-19 Fortbildning och kompetensutveckling för lärare och skolledare
2019-09-19 Lärarförsörjning
2019-09-19 Högre utbildning
2019-09-19 Studiefinansiering
2019-09-19 Forskning
2019-09-19 Yrkeshögskola och folkbildning
2019-09-18 Telefonsamtal mellan statsminister Stefan Löfven och Pakistans premiärminister Imran Khan
2019-09-18 Regeringens ärendeförteckning vecka 38, 2019


2019-09-18 Lokala effekter av satsningar i höstbudgeten
2019-09-18 Anders Ygeman kallar till möte om arbetsplatsolyckor inom energibranschen
2019-09-18 Kommenterad dagordning för Rådets möte (energiministrarna) den 24 september 2019
2019-09-18 Näringsdepartementet i budgetpropositionen för 2020
2019-09-18 Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden
2019-09-18 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning
2019-09-18 Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och männi
2019-09-18 Satsningar på kultur, demokrati och idrott i budgeten 2020
2019-09-18 Reformer för ökad välfärd och trygghet – budgetpropositionen 2020
2019-09-18 HPV-vaccin införs för pojkar
2019-09-18 Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga
2019-09-18 Utökad satsning på LSS i regeringens budget
2019-09-18 Förstärkning av det militära försvaret i budgeten
2019-09-18 Stor satsning på rymdsektorn
2019-09-18 Satsningar inom Justitiedepartementets ansvarsområden i budgeten
2019-09-18 Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Annika Strandhälls ansvar
2019-09-18 Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Folkhälsa och Sjukvård
2019-09-18 Reformer för ökad trygghet och välfärd inom funktionshinder
2019-09-18 Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Lena Hallengrens ansvarsområde