Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
Idag 16:16 Uppdrag att utbetala förlikningslikvid
Idag 16:03 Uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre
Idag 16:01 Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden
Idag 15:58 Remiss av promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden
Idag 15:38 Matilda Ernkrans besöker utbildnings- och jobbsatsningar i Uppsala
Idag 15:19 Sudan, Persiska viken och Afghanistan på utrikesministermöte
Idag 14:58 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper stärker förmågan att bekämpa terrorism
Idag 14:57 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer
Idag 13:28 Peter Eriksson deltar i toppmöte i Nairobi om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Idag 12:58 Kommenterad dagordning inför jordbruks- och fiskerådets möte den 18 november
Idag 12:25 Remiss av Livsmedelsverkets rapport om nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019
Idag 11:55 Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag
Idag 11:45 EU-ministrar diskuterade investeringar i utbildning, klimatfinansiering och moms
Idag 10:14 Anna Ekström deltar vid Unescos generalkonferens i Paris
Idag 09:54 Utrikesministern till möte med koalitionen mot Daesh
2019-11-11 Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 19 november 2019
2019-11-11 Livsmedelsindustrin och livsmedelsstrategin i fokus när landsbygdsministern besöker Falköping
2019-11-11 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – en grundläggande mänsklig rättighet
2019-11-11 Remiss Ds 2019:24 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid
2019-11-11 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid


2019-11-11 Socialminister Lena Hallengren till Göteborg
2019-11-11 Anders Ygeman prisar årets digitaliseringskommun
2019-11-11 Kommenterad dagordning inför FAC Handel den 21 november
2019-11-11 Matilda Ernkrans talar om rymdfrågor och besöker Göteborgs universitet
2019-11-11 Lena Micko besöker länsstyrelsen och Statens servicecenter i Göteborg
2019-11-11 Matilda Ernkrans talar vid seminarium för svenskt-japanskt lärosätessamarbete
2019-11-11 Ibrahim Baylan reser till Umeå för att diskutera regelförenklingar
2019-11-10 Vi tar kampen för kvinnors rättigheter
2019-11-09 Mikael Damberg besöker Växjö
2019-11-08 Amanda Lind coachar fotbollslag för att bekämpa skitsnacket
2019-11-08 Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2020
2019-11-08 Samarbete för att öka kunskapen om informationspåverkan
2019-11-08 Tomas Eneroth inledningstalar på järnvägsdagen
2019-11-08 Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa upp
2019-11-08 Näringsministern till Umeå för att diskutera regelförenklingar
2019-11-08 Utrikesminister Ann Linde till EU:s utrikesråd i Bryssel
2019-11-08 Remiss av promemorian Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten f
2019-11-08 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd
2019-11-08 Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Washington
2019-11-08 Framtidens kemikaliekontroll


2019-11-08 Anna Ekström deltar vid högtidsstund till minne av offren för Novemberpogromen 1938
2019-11-08 Utredning om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och anslaget till hovet
2019-11-08 Det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet
2019-11-08 Regeringen bygger ut försöket med ett snabbförfarande i brottmål till hela Stockholm
2019-11-08 Uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål
2019-11-08 Amanda Lind samlar #metoo-upprop för att ta vidare arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp
2019-11-08 Ibrahim Baylan lyfter upp industrins betydelse i omställningen
2019-11-07 Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg
2019-11-07 Nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen
2019-11-07 Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)
2019-11-07 Åsa Lindhagen deltar i konferens om antisemitism
2019-11-07 Stärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2019-11-07 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2019-11-07 Boendeformen byggemenskaper ges möjlighet att söka startbidrag
2019-11-07 Anders Ygeman och Jimmy Durmaz bekämpar skitsnacket
2019-11-07 Initiativ för ökade investeringar i elnäten och ökad regional effekt
2019-11-07 Socialminister Lena Hallengren inviger Vårdgalan 2019
2019-11-07 Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll får förlängd utredningstid
2019-11-07 Utredning om ökad statlig närvaro i Härnösand på remiss