Regeringens skrivelse gällande Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära och långsiktiga utvecklin

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens
iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Sidas
humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete – förutsättningar
för samverkan (RiR 2019:17) samt de åtgärder som har vidtagits eller
planeras med anledning av rapporten.Vidare till hela nyheten om:
Regeringens skrivelse gällande Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära och långsiktiga utvecklinSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen