Remiss av förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slu

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong.Vidare till hela nyheten om:
Remiss av förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-sluSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen