Sex anhållna i dansk-svenskt polistillslag

Svensk och dansk polis har i en samordnad aktion gripit sex personer misstänkta för allvarlig internationell brottslighet.Vidare till hela nyheten om:
Sex anhållna i dansk-svenskt polistillslagSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Svenska Dagbladet