”SKL:s argument är nonsens”

De institutioner och processer som svarar för ansvarsutkrävandet i kommunerna är insnärjda med varandra i ett nät av lojaliteter och beroendeförhållanden. Detta är skadligt för den lokala demokratins legitimitet och därmed för hela statsskicket, som enligt regeringsformen bland annat vilar på kommunal självstyrelse.Vidare till hela nyheten om:
”SKL:s argument är nonsens”Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Dagens Nyheter