Sociala delegationen i Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 8 januari 2018

Sociala delegationen i Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 8 januari 2018 har justerats den 8 januari 2018 vad avser § 1–5.


Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 januari 2018–30 januari 2018.


Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.


Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövningVidare till hela nyheten om:
Sociala delegationen i Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 8 januari 2018Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad