Sök föreningsbidrag i Skarpnäck för 2018

Nu är det dags att söka föreningsbidrag för 2018. Skarpnäcks stadsdelsnämnds stöd till ideella föreningar syftar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet. Verksamhetens innehåll ska innebära en förstärkning av nämndens verksamhet och ha ett förebyggande och/eller individstödjande socialt arbete.


FöreningsbidragFöreningsbidraget riktar sig till ideella föreningar som bedriver verksamhet för:  • Barn och ungdomar

  • Personer med funktionsnedsättning

  • Personer som är äldre 

  • Personer med missbruksproblematik

  • Amatörkultur

Även verksamheter med generationsöverskridande innehåll har möjlighet att söka stöd från stadsdelsnämnden.


Verksamheterna ska främja jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter och folkhälsa. Verksamheterna ska också genomsyras av de demokratiska värderingar som råder i samhället. Föreningarna ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy i principiella frågor som bygger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och frihet från våld och diskriminering.


Under våren 2018 kommer det även att finnas möjlighet att söka ett riktat föreningsbidrag för att främja kvinnors organisering. Mer information om detta kommer i mitten av januari.


Här hittar du riktlinjer för och mer information om föreningsbidrag


Ansökningsperioden för föreningsbidrag är 1 december 2017 till 31 januari 2018.


Ansökan ska vara Skarpnäcks stadsdelsnämnd tillhanda senast den 31 januari 2018 klockan 16.00. Det innebär att ansökan ska inkommen via post eller e-post till förvaltningen senast vid denna tidpunkt, poststämpel gäller ej. Ansökan kan även lämnas på förvaltningskontoret, Björkhagsplan 6 senast kl. 16.00 den 31 januari.


Här hittar du ansökningsblankett föreningsbidrag 2018


Föreningar som beviljats föreningsbidrag för år 2017 ska redovisa hur bidragen använts senast den 31 januari 2018.


Föreningar som beviljats föreningsbidrag för år 2017 och som inte lämnat in redovisning kan inte beviljas bidrag för 2018. Redovisningen ska ske på blanketten nedan.


Här hittar du blankett för redovisning av föreningsbidrag 2017


Frågor?


Frågor om föreningsbidrag besvaras av:


Maria Haskas, telefon 08-508 15 087, maria.haskas@stockholm.se


Susanna Nytell, telefon 08-508 15 029, susanna.nytell@stockholm.se


Per-Erik Ende, telefon 08-508 15 097, per-erik.ende@stockholm.se 


Mer om föreningsbidrag och föreningsstöd i Stockholms stad


Läs mer om socialnämndens bidrag till föreningar som arbetar stadsövergripande


Läs mer om stöd och stipendier för kultur 


Läs mer om Idrottsförvaltningens stöd till barn- och ungdomsföreningarVidare till hela nyheten om:
Sök föreningsbidrag i Skarpnäck för 2018Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad