Staden häver avtalet med sfi-utföraren Astar AB

Den 29 juni beslöt Stockholms stad genom arbetsmarknadsförvaltningen att häva avtalet med Astar AB, utförare av sfi i Liljeholmen samt Medborgarplatsen.


Under våren och försommaren har skolan genom stadens beslut haft intagsstopp för nya elever och betalat vite för brister som förekommit tidigare. Den 11 juni beslöt staden att de många rättelser och förbättringar som Astar utlovade samt genomförde utgjorde grund för att häva intagsstoppet. Staden påpekade att fortsatta fördjupade granskningar skulle utföras och om någon brist skulle uppdagas, skulle avtalet hävas med omedelbar verkan.


Vid fördjupad kontroll har det visat sig att Astar AB på flera punkter inte kunnat uppfylla avtalsvillkoren, varför staden häver avtalet med omedelbar verkan.


Befintliga elever på Astar är garanterade studieplats på någon av stadens andra sfi-skolor. Elever ombeds kontakta Vuxenutbildningscentrum för hjälp med byte av skola.


Vuxenutbildningscentrum


Har du frågor?


För frågor går det bra att kontakta Anna Sundin, chef Kvalitet & Utveckling inom Vuxenutbildning Stockholm:
E-mail: anna.sundin@stockholm.se.Vidare till hela nyheten om:
Staden häver avtalet med sfi-utföraren Astar ABSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad