Stadens satsning på bristyrken blev mycket lyckad

Lars-Ove Ingemansson i ett av Stockholms hotell- och restaurangskolas åtta utbildningskök.


Kock, Byggarbetare, lastbilsmekaniker och fastighetsskötare tillhör alla bristyrken i Stockholm. För att möta företagens behov av utbildad arbetskraft drog arbetsmarknadsförvaltningen igång satsningen VUX100, som inte bara fått nya målgrupper att utbilda sig inom yrkena - utan också resulterat i att många fått jobb inom de olika branscherna.


Sociala medier bra grepp för att nå ut brett


Ungefär hundra studerande har deltagit i satsningen som skett under 2017 och våren 2018 på vuxenutbildningar som getts på Stockholms byggtekniska gymnasium, Stockholms hotell- och restaurangskola samt Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium, i samarbete med flera olika företag i Stockholms stad.


Företagen har erbjudit studieplatsbesök, hållit föredrag på skolorna i branschkunskap och garanterat praktikplatser åt de studerande som möjliggjort att utbildningarna kunnat hållas, i och med att de till stor del består av arbetsplatsförlagt lärande.


De har också deltagit i 19 olika antagningsevent som förvaltningens enhet för arbetsgivarsamverkan anordnat tillsammans med skolorna och Jobbtorgen, där besökarna kunnat ställa frågor om yrkesutbildningarna, branschen och studier överlag, samt fått hjälp med att ansöka till utbildningarna på plats. 


– Antagningseventen har varit mycket uppskattade av besökarna och marknadsfördes genom sociala medier och Jobbtorgens egna kanaler, för att försöka nå ut och väcka intresset hos målgrupper som i mindre utsträckning brukar välja yrkesutbildningar inom Komvux. Till exempel unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och det har vi glädjande nog också lyckats med, berättar Maria Tesarz, strateg på arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbetsgivarsamverkan.


Öppnat upp för nya sökande


Vanligtvis när man söker en yrkesutbildning via Komvux finns ett krav på att den sökande ska ha godkänt i svenska från grundskolan. Inom ramen för satsningen har man gjort intervjuer för att se att den sökande haft tillräckliga kunskaper i svenska, vilket öppnat upp för fler sökande.


– För oss har den nya formen av antagning och det aktiva rekryteringsarbetet inom satsningen gjort att vi nått många som tidigare fallit bort. Det har i sin tur lett till att vi kunnat fylla upp alla våra utbildningsplatser, jämfört med tidigare år då vi haft så få sökande att vi inte ens kunnat hålla utbildningarna, säger Lars-Ove Ingemansson som är lärare på Stockholms hotell- och restaurangskola.


Han berättar också att de fått bra stöd från förvaltningen för att de studerande ska få en så givande utbildning som möjligt.


– De har till exempel organiserat träffar där de som ska ta emot praktikanterna ute hos företagen fått utbildning i handledningskunskap och gett de studerande tillgång till en studiecoach. Coachen har hjälpt dem med alltifrån myndighetskontakter till ansökan av studiemedel och att hitta en bostad. Det vill säga hjälp med saker runtomkring utbildningen som behöver vara i ordning för att studierna ska kunna fungera bra, fortsätter han och tillägger att skolan är mycket nöjd med satsningen.


Utbildningen gav jobb och språkutveckling


Viktoriia Verevkina i rotisseriet på Luzette.


En annan som är nöjd är 23 åriga Viktoriia Verevkina som studerat till kock inom satsningen och likt många andra fått jobb. Hon påpekar att det har sina fördelar att vara yrkesutbildad för en bransch där det råder brist på arbetskraft eftersom man blir väldigt eftertraktad.


– Det har varit min stora dröm att få jobba i ett kök. Det är en kreativ bransch och det har varit roligt att få lära sig mer om den och att laga mat från olika kulturer. Vi har fått göra intressanta studiebesök och lärarna har varit toppen på att förklara tills man förstår och på att göra enkla powerpointpresentationer till våra lektioner. Det har gjort att även om jag inte kunde språket så bra när jag började så har jag hängt med, säger Viktoriia Verevkina som flyttade till Sverige för fyra år sedan och nu jobbar på restaurangen Luzette.


Luzette var också arbetsplatsen som hon valde att praktisera på. Redan efter en månad fick hon extrajobb och när utbildningen var avslutad blev hon erbjuden en heltidsanställning både där och på andra ställen, men valde att vara kvar på Luzette eftersom hon stortrivs.


– Restaurangbranschen är ett socialt jobb och det blir att man pratar både med gästerna och kollegerna och jag känner verkligen att jag förbättrat min svenska väldigt mycket och kommit vidare med mitt liv här i Sverige, säger Viktoriia och ler.


Satsningen på bristyrken fortsätter


Just nu pågår en utvärdering av hela satsningen. Men helt klart visar resultatet på styrkan med att samordna resurser som finns inom förvaltningens olika verksamheter – och man kommer att fortsätta att ge utbildningar inom bristyrken i samarbete med arbetsgivare även framöver.


Har du frågor?


Kontakta utvecklingsledare Lina Femzén.
E-post: lina.femzen@stockholm.seVidare till hela nyheten om:
Stadens satsning på bristyrken blev mycket lyckadSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad