Stockholms socialnämnds protokoll för den 2 januari 2018

Stockholms socialnämnds protokoll för den 2 januari 2018 har justerats den 2 januari 2018 vad avser paragraf 3.


Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 januari–24 januari 2018.


Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen samt på Insyn.
Stockholm socialnämnds protokoll för den 2 januari 2018


Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövningVidare till hela nyheten om:
Stockholms socialnämnds protokoll för den 2 januari 2018Se fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad