Stockholms stad hjälper bönder i torkan


Det torra vädret gör att det är foderbrist. Stockholms stad erbjuder nu därför bönder som behöver foder att klippa en del av stadens grönytor för att använda gräset till sina djur.


Stockholms stad har på grund av den torka som råder inventerat vilka grönytor i staden som skulle kunna hjälpa de jordbrukare som drabbats av foderbristen. Många grönområden som staden äger och förvaltar är redan utarrenderare till jordbrukare, men det finns ytterligare ett antal områden som staden kan erbjuda bönder för slåtter eller bete.


Bönderna får inte betalt för att de klipper, men de får behålla gräset för att användas till foder till de egna djuren. Gräset får inte säljas. 
Det här är ytor som vi normalt inte slår på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset.


Den bonde som vill nyttja erbjudandet tar kontakt med den kontaktperson som finns för respektive yta. Först till kvarnprincipen gäller eftersom staden inte har någon möjlighet att organisera en bedömningsordning. Gräset måste börja tas om hand direkt när bonden fått ok på att nyttja marken, annars går erbjudandet vidare till nästa bonde på tur.


Områden som finns tillgängliga för slåtter eller bete • Kaknäs ängar, Östermalm
  Slåtter
  Kontakt: Magnus Björkman, parkingenjör, Norrmalms stadsdelsförvaltning
  E-post: magnus.bjorkman@stockholm.se
  Telefon: 076-12 09 149

 • Flaten, Skarpnäck
  Osammanhängande småytor kan erbjudas för slåtter med liten slåtterbalk.
  Kontakt: Hanna Jakhammer, avdelningschef, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
  Telefon: 076-12 15 012
  E-post: hanna.jakhammer@stockholm.se 
  Tomas Dybeck
  Telefon: 08- 508 150 80

 • Snösätra, Årstafältet  och grönområde intill Älvsjömässan, Enskede-Årsta-Vantör
  Snösätra: Blivande naturreservat. Området är ca 38 000 m2 stort med staket. Extra lämpligt för bete
  Årstafältet: Cirka 18 hektar för slåtter
  Grönområde intill Älvsjö: Lämpligt för bete eller slåtter
  Kontakt: Pierre Persson, enhetschef, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
  Telefon: 08-508 14 585 /076-1214585
  E-post: pierre.persson@stockholm.se

 • Sjöängen, Älvsjö. Intill Brännkyrka kyrka, ca 7 hektar
  Kontakt: Lena Mikaelsson, parkdriftentreprenör
  E-post: lena.mikaelsson@peab.se
  Telefon: 070-779 41 62

 • Ågesta friluftsområdet: Djupån, Vargslätten-Rävhalsen
  Det är först till kvarn som gäller. Färdiga avtal med karta för respektive ängsyta finns i Fastighetskontorets reception, Hantverkargatan 2. Man får komma in till Fastighetskontoret och underteckna avtalen på plats.
  Kontaktperson: Anders Blomquist, Fastighetskontoret
  E-post: anders.blomquist@stockholm.se
  Telefon: 0850826855
  Alternativ kontaktperson: Monica Salomon, Fastighetskontoret
  E-post: monica.salomon@stockholm.se
  Telefon: 08 50827002
  Fastighetskontoret kontakt i fält är Arne Selander från BVP mark- & fastighetsvård AB. Telefonnummer: 08-777 54 90 eller 070-655 63 11.

 • Rissneskogen, Spånga-Tensta
  Har ett område som är ca 4 hektar stort till förfogande om någon vill slå gräset till foder
  Kontakt: Angelica Odgrim, Parkingenjör
  E-post: angelica.odegrim@stockholm.se
  Telefon: 08 508 033 79

Staden fortsätter att undersöka ifall ytterligare grönytor kan erbjudas till jordbrukare. Listan över tillgängliga områden uppdateras allteftersom.Vidare till hela nyheten om:
Stockholms stad hjälper bönder i torkanSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad