Stockholmsenkäten 2018, Farsta


Stockholmsenkäten är en omfattande enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol-, narkotika- och tobakskonsumtion, skola, familj, kamrater samt psykisk ohälsa, brott och trygghet.


Undersökningen genomförs vartannat år på uppdrag av socialförvaltningen och riktar sig till samtliga elever boende i Stockholms stad som går i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Stockholmsenkäten besvarades under våren 2018.


För mer information kontakta


Gabriella Luoma, preventionssamordnare
gabriella.luoma@stockholm.se
Telefon: 08-508 18 129


Sara Wrethed, avdelningschef stadsutveckling
Sara.wrethed@stockholm.se
Telefon: 08-508 18 230


Via nedanstående länk finns sammanfattas resultatet för ungdomar i år 9 och år 2 på gymnasiet, boende i Farsta stadsdelsområde.Vidare till hela nyheten om:
Stockholmsenkäten 2018, FarstaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad