Underrättelse om granskning, Brandvakten 7 i stadsdelen Östermalm

Tillbyggnad av skola i stadsdelen Östermalm


Nedtages 30 augusti 2018


Ett förslag till detaljplan för fastigheten Brandvakten 7 i stadsdelen
Östermalm i Stockholm, Dp 2017-02658, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget möjliggör en tillbyggnad för skolverksamhet i en våning på en befintlig envåningsbyggnad mot
gården.


Underrättelse om granskning, Brandvakten 7 i stadsdelen ÖstermalmVidare till hela nyheten om:
Underrättelse om granskning, Brandvakten 7 i stadsdelen ÖstermalmSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad