Underrättelse om granskning, Detaljplan för förskola på fastigheten Tisslinge 2 i stadsdelen Tensta

Detaljplan för förskola på fastigheten Tisslinge 2 i stadsdelen Tensta


Nedtages 12 februari 2020


Ett förslag till detaljplan för Tisslinge 2 i stadsdelen Tensta i Stockholm, Dp 2018-09312, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för skola på fastigheten Tisslinge 2 i Tensta. Detaljplanen medger skola (S) som användning och avsikten är att uppföra en förskola. Planförslaget innebär att en ny förskola i två våningar byggs inom fastigheten.


Underrättelse om granskning, Detaljplan för förskola på fastigheten Tisslinge 2 i stadsdelen TenstaVidare till hela nyheten om:
Underrättelse om granskning, Detaljplan för förskola på fastigheten Tisslinge 2 i stadsdelen TenstaSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad