Underrättelse om granskning, Fagersjö 4:1 m.fl. i stadsdelen Fagersjö

Avstyckning av mark vid sjön Magelungen i stadsdelen Fagersjö


Nedtages 30 augusti 2018


Ett förslag till detaljplan för fastigheten Fagersjö 4:1 m.fl. i stadsdelen Fagersjö i Stockholm, Dp 2015-04164-54, har upprättats av  stadsbyggnadskontoret och kan granskas under tiden 2018-06-20
– 2018-08-29.


Underrättelse om granskning, Fagersjö 4:1 m.fl. i stadsdelen FagersjöVidare till hela nyheten om:
Underrättelse om granskning, Fagersjö 4:1 m.fl. i stadsdelen FagersjöSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad