Underrättelser om lovansökningar i byggärenden

Stadsbyggnadsnämnden informerar om att följande ansökningar om bygglov har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan.


När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska stadsbyggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse.


Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.


Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen till: Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 08-508 27 300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).


Kungörelsedag: onsdag 4 juli 2018
Kungörelseslutdatum: onsdag 18 juli 2018


Blackeberg • Holbergsgatan 125: Inredning av 4 stycken nya lägenheter (2018-02985).

Bredäng • Bredängs allé 48A: Byggetablering, tidsbegränsat 5 månader (2018-08361).

Johanneshov • Skulptörvägen 16: Inglasning av en balkong (2018-06269).

 • Grafikvägen 5: Förskolepaviljong, förlängning av tidsbegränsat t.o.m. 2021-01-01 (2016-18382).

Kungsholmen • Drottningholmsvägen 14: Gatukök (2018-02378).

Ladugårdsgärdet • Frihamnsgatan 26: Ändrad användning till mikrobryggeri, mikrokafferosteri och restaurang (2018-06590).

Liljeholmen • Öster om Årstadalskolan: Teknikhus och 18 meter ostagad mast (2018-04202).

 • Liljeholmsvägen 1: Container och WC-byggnader, tidsbegränsat 2018-07-02 - 2018-09-21 (2018-09073).

 Norra Ängby • Mittemot Möjbrovägen 1: Skolpaviljong, tidsbegränsat t.o.m. 2023-05-31 (2018-05346).

Södra Hammarbyhamnen • Vid Hammarbyterassen 4-8: Plank, tidsbegränsat t.o.m. 2019-06-01 (2018-06733).

Vasastaden • Mellan Torsplan och Gävlegatan: Plank, tidsbegränsat t.o.m. 2018-12-31 (2017-19426).

 • Mellan Torsplan och Norrbackagatan: Plank, tidsbegränsat t.o.m. 2020-03-31 (2017-19428).

Årsta • Storsjövägen 34: Förråd (2018-05946).

Örby • Gamla Huddingevägen 415: Lågt sittande balkonger (2018-06756).Vidare till hela nyheten om:
Underrättelser om lovansökningar i byggärendenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad