Underrättelser om lovansökningar i byggärenden

Stadsbyggnadsnämnden informerar om att följande ansökningar om bygglov har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan.


När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska stadsbyggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse.


Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.


Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen till: Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 08-508 27 300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).


Kungörelsedag: onsdag 20 februari 2019
Kungörelseslutdatum: onsdag 7 mars 2019


Gamla stan • Slottsbacken 4: WC-byggnad (2018-15031).

Gubbängen • Cirkelvägen 26: Komplementbyggnad (2018-16728).

Kälvesta • Norr om Sörgårdsvägen 233: Teknikbodar och 24 meter hög mast (2018-17495).

Norra Ängby • Sydväst om Stobaeusvägen, nordost om Peringskiöldsvägen: Teknikskåp och 22 meter högt torn/mast (2017-06086).

Rinkeby • Almbygatan 2: Nybyggnation av flerbostadshus (2019-01606).

Råcksta • Multrågatan 94: Ändrad användning till förskola (2019-00488).

Stora Essingen • Essingestråket 29: Byggetablering, tidsbegränsat 2019-03-04 - 2019-10-07 (2019-00417).

Sätra • Sätraskolan vid Sätra torg: Byggbodar, tidsbegränsat t.o.m. 2019-08-09 (2019-01447).

Södermalm • Maria Bangata 9: Inredning av vind till bostad (2017-15346).

Tensta • Åvingegränd 3: Tillbyggnad av flerbostadshus (2019-01691).

Östermalm • Östermalmstorg 4A: Saluhall, förlängning av tidsbegränsat 2019-06-24 - 2020-06-30 (2018-18765).

 • Oxenstiernsgatan 37: Ändrad användning till bostäder (2018-08563).Vidare till hela nyheten om:
Underrättelser om lovansökningar i byggärendenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad