Underrättelser om lovansökningar i byggärenden

Stadsbyggnadsnämnden informerar om att följande ansökningar om bygglov har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan.


När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska stadsbyggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse.


Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.


Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen till: Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 08-508 27 300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).


Kungörelsedag: onsdag 31 oktober 2018
Kungörelseslutdatum: onsdag 14 november 2018


Bagarmossen • Rusthållarvägen 52: WC-byggnad (2017-09233)

Hjorthagen • Ropstensslingan 1: Cykelautomat (2018-10781).

Hägerstensåsen • Inteckningsvägen 100: Nybyggnad av flerbostadshus (2018-12946)

Hökarängen • Lingvägen 189: Nybyggnad av flerbostadshus (2018-13670).

 • Söder om Måndagsvägen: Mur till gångväg (2018-08406)

Ladugårdsgärdet • Banérgatan 63: Markåtgärd (2018-08565)

Hammarbyhöjden • Nathorstvägen 28: Ändrad användning till kontor (2018-02960).

Långsjö • Karlslundsvägen 26: Stödmur (2018-04546)

Djurgården • Björnnäsbacken 15: Tillbyggnad av kontorsbyggnad (2018-09752).

 • Mellan Baron Rålambs Väg och Ruddammsvägen: Telekomtorn och teknikskåp. (2018-02127).

 • Nordöst om Ruddammsvägen 8: Byggbodar, tidsbegränsat 2019-01-01 - 2020-08-30 (2018-13726

Norra Ängby • Nordväst om Bergslagsvägen 296: Nybyggnad av flerbostadshus, tidsbegränsat 10 år (2018-14101).

Norrmalm • Klarabergsgatan 60: Taktillbyggnad (2016-02177).

 • Klarabergsgatan 37: Utrymningstrappa, förlängning av tidsbegränsat t.o.m. 2020-08-31 (2018-14631).

 • Hötorget 12A: Byggbodar, förlängning av tidsbegränsat 2019-01-01- 2022-12-31 (2018-14940).

Riksby • Ulvsundavägen 181: Byggbodar, tidsbegränsat t.o.m. 2019-07-31 (2018-14024).

Skeppsholmen • Vid Slupskjulsvägen 9: Containrar och upplagsplats, tidsbegränsat lov t.o.m. 2021-02-01 (2018-13338).

Solberga • Armborstvägen 2A: Mur (2018-07007).

Sätra • Väster om Storsätragränd 14: Markåtgärd (2018-13519).

Södra Hammarbyhamnen • Fartygsgatan 2: Värmepumpar (2018-08156)

Vasastaden • Vid Norra Stationsgatan 40B: Byggbodar, tidsbegränsat lov t.o.m. 2021-02-01 (2018-14256).

Östermalm • Sibyllegatan 35: Ändrad användning till synagoga (2018-00814).Vidare till hela nyheten om:
Underrättelser om lovansökningar i byggärendenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad