Underrättelser om lovansökningar i byggärenden

Stadsbyggnadsnämnden informerar om att följande ansökningar om bygglov har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan.


När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska stadsbyggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse.


Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.


Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen till: Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 08-508 27 300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).


Kungörelsedag: onsdag 19 september 2018
Kungörelseslutdatum: onsdag 3 oktober 2018


Björkhagen • Hammarby Fabriksväg 110: Byggetablering, tidsbegränsat t.o.m. 2028-12-31 (2018-07393).

Bromma Kyrka • Bällstavägen 201: Cykelförråd (2018-07326).

Enskedefältet • Öster om Sockenvägen 5, vid infart parkväg: Bodetablering, tidsbegränsat 2019-01-01 - 2019-12-31 (2018-09466).

Gamla Enskede • Enskedevägen 113: Nybyggnad av ungdomsbostäder (2018-10300).

Gröndal • Gröndalsvägen 214: Bodetablering, tidsbegränsat 2018-10-01 - 2020-06-01 (2018-12681).

Högdalen • Väster om Magelungsvägen 173: Nybyggnad av avloppspumpstation (2018-08999).

Höglandet • Spaltbacken 7: Stödmur och markuppfyllnad (2018-07986).

Hökarängen • Pepparvägen 5: Bullerskärm (2018-07036).

Kungsholmen • Fridhemsgatan 55: Ändrad användning till bostad (2018-02751).

Ladugärdsgärdet • Blanchegatan 21: Byggbodar, förlängning av tidsbegränsat t.o.m. 2019-12-31 (2018-07155).

Riksby • Parkeringen vid Ulvsundavägen 193: Restaurang, tidsbegränsat t.o.m. 2023 (2018-04620).

Rågsved • Bjursätragatan 106: Ändrad användning till föreningslokal (2018-05402).

Skarpnäcks Gård • Flygfältsgatan 6C: Ändrad användning till handel (2018-01573).

Skärholmen • Stångholmsbacken 91: Tillbyggnad av Lillholmsskolan och nybyggnad (2018-09181).

Sköndal • Nils Brincks Väg 1: Bostadslokal, tidsbegränsat 5 år (2018-12366).

Sundby • Bromstensvägen 158: Rivning och nybyggnad av livsmedelsbutik (2018-07681).

Södermalm • Väster om Folkungagatan 135A: Miljöstation (2018-09866).

 • Lilla Erstagatan 4: Cykelförråd (2018-09654).

Vasastaden • Vid blivande kvarter Oxford 1: Byggetablering, tidsbegränsat t.o.m. 2019-07-31 (2018-12671).

Älvsjö • Vid Helgarögränd: Bodetablering, tidsbegränsat 2018-11-16 - 2019-02-21 (2018-12576).

Östermalm • Villagatan 5: Bodetablering, tidsbegränsad åtgärd t.o.m. 2019-12-31 (2018-12422).

 • Birger Jarlsgatan 106B: Permobilgarage och soprum (2017-10981).Vidare till hela nyheten om:
Underrättelser om lovansökningar i byggärendenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad